Reoveesette kompostimine ja taaskasutamine Jõgeva Veevärgis

Helen, Evert (2015) Reoveesette kompostimine ja taaskasutamine Jõgeva Veevärgis. [thesis] [en] Waste Water Treatment and Recovery in Jõgeva Wastewater Treatment Plant.

[thumbnail of Helen Evert Lõputöö pdf.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (638kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (231kB)

Abstract

Käesolevas töös käsitleti reovett ja sellest tekkivat setet. Töö eesmärk oli sobiva kompostimise tehnoloogia soovitamine Jõgeva Veevärk OÜ-le. Tööd tuleks käsitleda tervikuna. Kõik töö teoreetilised osad on eelduseks kompostimise tehnoloogia rakendamiseks antud ettevõttes. Reoveest tekib puhastamisel sete, mis on otstarbekas kasutamiseks kompostida. Jõgeva reoveepuhastis algab puhastuse protsess mehaanilise puhastusega, seejärel liigub reovesi bioloogilisse annuspuhastisse. Protsess kestab 600 minutit ja lõpeb aktiivmuda välja setitamisega ja heitvee ära juhtimisega suublasse. Tekkinud sete, mida tahetakse hakata kompostima, peaks läbima kõik settekäitluse etapid: sette tihendamine, tahendamine ja viimase etapina hakatakse setet kompostima. Selleks, et hakata tegelema sette kompostimisega, peab tähelepanu pöörama kompostimistingimustele. Jälgida tuleb seadusandlust ja määratud reegleid: seadusandlus sätestab kompostile esitatavad ohutusnõuded (füüsiko-keemilised parameetrid). Tugiaine valik lähtub õhutusnõuetest ja Jõgeval sobib tugiaineks hakkepuit. Selle abil reguleeritakse süsiniku ja lämmastiku suhe ja mahuline vahekord on üks ühele. Kui mahuline vahekord on määratud, tuleb tähelepanu pöörata poorsusele, mis tagab õhutuse ja paneb kompostimisprotsessi käima. Pärast sette kompostimist saab hakata komposti kasutama. Ühe variandina pakutakse töös välja komposti kasutamine haljastuses. Kui kompostimisprotsess on nõuetele vastavalt läbi viidud, siis saab komposti kasutada Jõgeva linna parkide ja ümbruskonna haljastusmullana. Teise variandina pakutakse välja komposti müümine kohalikele ettevõtetele või põllumeestele ja käsitletakse sette kasutamist metsanduses.

Abstract [en]

In the present graduation thesis the problems of sewage and the sediment formed in it were discussed. The aim of the thesis was to propose a suitable composting technology for Jõgeva Wastewater Treatment Plant. All theoretical parts of the thesis handle the prerequisite issues for efficient composting. In the sewage treatment process sediment is formed which should be composted. In Jõgeva Wastewater Treatment Plant the process begins with mechanical cleaning; afterwards, the sediment moves to biological cleaning that works as dose cleaning. The process lasts 600 minutes and ends with sedimentation of sludge and leading the wastewater to the outfall. The sediment, which is to be composted, should pass all the stages of settling. To deal with composting the sludge it is necessary to pay attention to the composting conditions. It is essential to follow the legislation and regulations which define the different limit values and safety requirements. The selection of support material depends on aeration conditions. In Jõgeva woodchips or peat is used as support material. With this the carbon to nitrogen ratio is adjusted; the volume ratio of the sediment and the support material is essential, it must be one to one. When the volume ratio is designated attention must be paid to the porosity which guarantees aeration and triggers the composting process. After sludge composting there is the need to re-utilize the compost. In the graduation thesis it is proposed to use compost in landscaping. If the composting process is in accordance with the composting requirements, the compost can be used as landscaping soil in Jõgeva parks and surroundings. Another option is to sell the compost to the local companies and farmers. The possibilities of using the sediment in forestry are examined in the graduation thesis.

Item Type: thesis
Advisor: Siret Talve
Subjects: Environmental Technology > Technology and Waste Management > Treatment of Hazardous Waste
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Helen Evert
Date Deposited: 17 Jun 2015 06:42
Last Modified: 02 Sep 2019 10:16
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1257

Actions (login required)

View Item View Item