Ohtlike jäätmete kogumissüsteem Sindi linnas

Reiman, Mirko (2015) Ohtlike jäätmete kogumissüsteem Sindi linnas. [thesis] [en] The Collection of Hazardous Waste Products in the Town of Sindi.

[thumbnail of Mirko Reiman - Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (823kB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (355kB)

Abstract

Käesolev lõputöö annab ülevaate eelkõige Sindi linna ohtlike jäätmete kogumissüsteemi toimimisest ning linna korraldatud jäätmeveost. Lõputöös tulevad välja Sindi linna ohtlike jäätmete kogumissüsteemi kitsaskohad ning autoripoolsed soovitused hetkeolukorra parendamiseks. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks tuli koguda palju andmeid ning informatsiooni Sindi linna jäätmekoguste ja –majanduse kohta, et hiljem oleks võimalik analüüsida tulemusi ja näha süsteemis probleemseid kohti. Ohtlike jäätmete kogumissüsteemi hindamiseks vajaminevaid andmeid oli autoril võimalik saada tänu Sindi linna keskkonnaspetsialisti ja OÜ Paikre töötajate abile. Jäätmetega majandamist reguleerib Eestis Jäätmeseadus. Ohtlike jäätmete omavalitsuste tasandil kogumise kohta ütleb Jäätmeseaduse §65 lg 2, et kohaliku omavalitsuse organid korraldavad oma haldusterritooriumil kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja nende üleandmist jäätmekäitlejatele, välja arvatud seaduse § 26 lõikes 1 nimetatud juhul. [8] Alates 13.03.14 on Sindi linna kodulehel teated, et ohtlike jäätmete kogumine jäätmekogumispunktis on ajutiselt peatatud. 10.02.15 seisuga on samad teated üleval ja elanikelt jäätmete kogumist ei toimu. Seega hetkel pole võimalik ohtlike jäätmeid ära anda, välja arvatud patareid poodi ja ravimeid apteeki, samuti ei toimu kogumisringe. Ohtlike jäätmete kogustest tuleb välja, et kogumispunkti töös hoidmine oli ebavajalik ja tulevikus kogumispunkti käitamine oleks ebapraktiline, kuna linnaelanikud ei kasutanud seda aktiivselt. Aastatel 2011-2014 toodi sinna vaid 850 kg jäätmeid. 2011. aasta kogumisringi näitel, kus koguti 3451 kg jäätmeid, on selge, et osa elanikest kasutaks ohtlike jäätmete kogumisringe. Sindi linnas kogumisringide korraldamisega tekiks võimalus jäätmed üle anda sellele osale elanikkonnast, kel pole võimalust oma jäätmeid prügilasse viia. Ilmselt poleks neil võimalik ka neid kogumispunkti transportida, kuid tänu kogumisringidele saaks need siiski jäätmekäitlejale seaduslikult üle anda. 30 Linna kogumispunkt oli mõeldud jäätmete kogumiseks, sealt saadeti jäätmed edasi käitlemiseks OÜ Paikre prügilasse. Ohtlike jäätmete kogumise jätkamiseks kogumispunktis on vaja jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi, mida mõni aasta tagasi veel ei nõutud ja Sindi linnavalitsus korraldas ohtlike jäätmepunkti haldamist omal jõul. Kodumasinaid ja -elektroonikat kogumispunktis vastu ei võetud, kuna puudusid vastavad tingimused ning ruum oli väike. Elektroonikajäätmeid oli ettenähtud koguda kogumisringide käigus. Autor pakub ohtlike jäätmete kogumissüsteemi parendamiseks järgmised variandid: 1. Mitte tegeleda kogumispunkti töös hoidmise ja sinna teenusepakkuja otsimisega, mida on edutult tehtud 2014. aasta algusest. Lahenduseks oleks otsida hanke korras kogumisringide teenusepakkuja, kes korraldaks Sindi linnas kogumisringe, mille käigus linnaelanikud saaksid lihtsalt ja mugavalt oma jäätmed ettenähtud kohtades käitlejale üle anda. Kogumispunkti töös hoidmiseks on vajalik maksta palka teenusepakkujale, kogumispunkti elektri- ja soojusarved, mis oleks kokkuvõttes kordades kallim, kui kaks korda aastas korraldada kogumisring veoautoga läbi Sindi linna, mille pindala on 5,01 km². 2. Teine võimalus, mis on autori arvates kõige sobivam Sindi linna jaoks, on osta kogumisringide teenus linnale lähedal asuvast OÜ Paikre prügilast. Kuna hetkel on OÜ Paikre prügila Sindi linnavalitsuse lepinguline partner, kes võtab linnaelanikelt tasuta ohtlikud jäätmed vastu, siis peaks tegema lepingu uuenduse ning lisama, et OÜ Paikre korraldaks Sindi linnas ohtlike jäätmete kogumisringi kaks korda aastas. OÜ Paikrel on kõik eeldused - veoautod, litsentsid, load olemas, et kogumisringe korraldada. 3. Koostada projekt asbesti jäätmete tasuta vastuvõtuks. Asbest moodustab enamuse kogu viimaste aastate ohtlike jäätmete kogusest, mis on tulnud eterniit katusematerjali välja vahetamisest Sindi linna majadel. Asbesti kogumise projekt lahendaks probleemi, mis tekkis 2014. aastal, kus Sindi linnavalitsuse nimel anti prügilasse üle 2340 kg peremehetuid asbesti jäätmeid. Töös esitatud andmetest ja informatsioonist võib järeldada, et Sindi linnavalitsus on tegelenud ohtlike jäätmete kogumissüsteemiga, kuid seni pole toimivat lahendust leitud. Autoripoolseid lahendusi kasutades oleks võimalik Sindi linna ohtlike jäätmete kogumissüsteem kõikide osapoolte jaoks toimima panna.

Abstract [en]

The Collection of Hazardous Waste Products in the Town of Sindi The present graduation thesis gives an overview about the related waste handling procedures in Sindi. Estonian municipalities base their activities upon the current legislation, which, however, leaves the local municipalities free to choose the righteous methods for handling waste products. The collection of hazardous wastes in Sindi is problematic and the author of this thesis is trying to propose various possibilities for resolving and improving the situation. Huge amount of data regarding the amount of wastes and waste handling procedures in Sindi had to be gathered prior to finishing the current project. This was necessary for analyzing the results and detecting problematic issues. The data required for evaluation of the hazardous wastes collection system in Sindi was provided by the environmental specialist of the town and employees of Paikre OÜ. The second chapter deals with the related legislation, explains the regulations of handling of hazardous wastes in the Republic of Estonia and which requirements apply to the handling companies. The Law of Waste Handling on the level of local municipalities (§65 part 2) states that the municipalities are responsible for organizing the collection of domestic hazardous wastes and forwarding the materials to the specilized handling companies, with the exception of §26 part 1. The third chapter describes hazardous wastes in Estonia in general, both domestic and industrial wastes, the nature of such wastes and the risks and danger factors related to those materials. The percentage of hazardous wastes in Estonia is relatively high (41% in average), mostly due to oil shale mining and energetics industries. In the processing stations, the hazardous wastes may leak into the environment due to improper handling, accident, volatilization or leakage into the soil or ground water (e.g. by rainwater). 32 The fourth chapter of the graduation thesis is wholly devoted to the collection of hazardous wastes in Sindi. Since March 13, 2014 the town of Sindi is announcing on its website that the collection of hazardous wastes is temporarily stopped. On February 10, 2015 the same announcement is still active and no collection of hazardous wastes from the citizens is going on. At the moment, no hazardous wastes can be disposed of properly. The small amounts of collected hazardous wastes lead to the conclusion that it is unreasonable to keep the collection service in function as the citizens do not actively use this service. During the years of 2011-2014 only 850 kg of wastes were collected. In 2011, a door-to-door (collection circle) action was arranged and 3451 kg of wastes were collected; this fact shows that part of the citizens would rather prefer this kind of waste collection actions. The fifth chapter describes the work and functioning of the waste collection centre in Sindi until 2014. The waste collection centre was operating as a collection point and the waste products were sent to OÜ Paikre dumping ground for further treatment. In order to continue the operation, the collection centre needs to have special legal permit and licence. These sanctions were not required a few years ago, and the city administration of Sindi maintained the waste collection centre independently. Electronic devices were to be collected during door-to-door collection actions. Four kinds of wastes were stored properly - oil and paint wastes in metal containers, fluorescent light tubes and grimy packages in containers or boxes. The sixth chapter spotlights some suggestions and recommendations from the author in order to improve the current situation with the collection system of hazardous wastes. The author suggests taking the following steps: 1. Not to try to keep the collection centre alive and stop the attempts of finding a new operator. This activity has shown no success since 2014. The remedy could be finding an operator who would offer door-to-door (collection circle) service allowing citizens to give away their wastes in a simple and comfortable way in appointed places. Keeping the collection centre in operation would be several times more expensive. It would be much more cost effective to arrange waste collection by a truck twice a year. Sindi is a small town with the total area of 5.01 km2. 2. In the author’s opinion, another option is the most suitable one for Sindi and involves outsourcing the waste collection service from Paikre OÜ dumping ground. Paikre OÜ is 33 currently an official cooperation partner of Sindi and receives the hazardous wastes from the citizens, therefore it would be easy to renew the cooperation agreement and negotiate that Paikre OÜ will arrange the door-to-door collection circles twice a year. Paikre OÜ possesses all necessary equipment, trucks and licences for performing this kind of operation. Draw up a project for free acceptance of waste materials containing asbestos. Asbestos has been the most common hazardous waste product over the past few years, mainly because of extensive replacement of the roofing material of the houses in Sindi. Such a project would help to resolve the problem that emerged in 2014 when 2340 kg of "ownerless" asbestos waste material was delivered to the dumping ground under the name of Sindi administration. The data and information presented in this graduation thesis show that the administration of Sindi has been trying to find a remedy for the hazardous waste collection issue, but has not managed to find a proper solution. The solutions suggested by the author of the graduation thesis might help Sindi to develop a hazardous waste collection system that would be satisfactory for all sides.

Item Type: thesis
Advisor: Monica Vilms
Subjects: Environmental Technology > Laws and Regulations > Regulation of Waste Treatment and Preparation of Waste Projects
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Mirko Reiman
Date Deposited: 17 Jun 2015 06:38
Last Modified: 02 Sep 2019 12:39
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1239

Actions (login required)

View Item View Item