Renoveeritud puhkemaja energiatõhususe analüüs

Plakk, Mikk (2015) Renoveeritud puhkemaja energiatõhususe analüüs. [thesis] [en] The Analysis of Energy Efficiency of a Renovated Accomodation Facility.

[thumbnail of Renoveeritud puhkemaja energiatõhususe analüüs.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (51kB)
[thumbnail of retsensioon - bdoc] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (167kB)

Abstract

Käesolev lõputöö lähtub elamule koostatud rekonstrueerimisprojektist, mille lisas 3 toodud kvaliteedinõuded määravad, et hoone peab tulema energiatõhus. See tähendab, et hoonele esitatavad nõuded on märgatavalt karmimad ning sõlmede tüüplahendused erinevad tavaehitusest. Uurimustöö keskendus ehitusprotsessi lõpptulemuse uurimisele. Projekteerimise- ning ehitusprotsessi kirjelduses jõuti järeldusele, et ehitaja valikul on olulise tähtsusega põhjalik eeltöö. Samuti aitab kaasa enda kurssi viimine vastavate ehitustehnoloogiatega ja nõuetega. Lõputöö objektiks oleva hoone ehitamisel esines hulgaliselt probleeme ebapädevate töömeeste ning ebapiisava tööde juhtimise pärast. Töö autori poolt koostati arvutused arvutusliku neto kütteenergiavajaduse leidmiseks. Samuti koostati energiasimulatsioonid erinevate hoone kasutusprofiilide järgi ning võrreldi tulemusi. Võrdluse tulemusena tõdeti, et vastavalt valitud algandmetele erinesid saadud tulemused kordades. Seoses algandmete puudumisega teatud kasutusostarbega hoonetele on võimalik seadusega kooskõlas olles mõjutada saadud tulemusi. Mõõdetud energiakuluandmete analüüsis tõdeti, et hoone on hoolimata õhutiheduse probleemidele tõesti energiatõhus. Võrdlusena toodi välja tehtud uuring kus oli arvutatud välja keskmine eramute elektrikulu hind ruutmeetri kohta. Kuigi kasutusaste on mõningal määral madalam uuringus võrreldavaga saab hinnata, et hoone ülalpidamiskulud on soodsad. Objekti ülevaatusel teostati termograafia, õhulekketest ning ventilatsiooni õhuhulkade mõõtmine. Teostatud termograafia näitas ilmekalt, et avatäidete õhutihedaks teipimisel esines puudusi. Kohati leidus kohtasid kus on hallituseoht. Õhulekketesti tulemused iseloomustasid termograafias nähtud pilti kus avatäidete ümbrused ei olnud piisavalt õhutihedad. Töö autori poolt sooritatud õhulekketesti tulemusena erines saadud õhulekkearv projektis nõutust kordades. Samuti esines puudusi hoone kasutusele võtmisel eelnenud õhulekketestis. Ventilatsiooni õhuhulkade määramine näitas, et ainult ühest plafoonist puhus ligilähedast õhuhulka ventilatsioonibilansis projekteeritule. Väljastatud energiamärgise analüüsis tõdeti, et energiamärgis on väljastatud korrektsetele arvutustele tuginedes. Lisaks toob lõputöö autor välja asjaolu, et vastavuses kehtivatele seadustele, on võimalik energiamärgise väljastaja poolsele lähteandmete valikule mõjutada saadud tulemust ehk hoonele väljastavat energiaklassi.

Abstract [en]

The object of research in this thesis is EKE Projekt’s standard residential building “ELLA” that has been reconstructed as an accommodation facility. The building has been reconstructed pursuant to the quality requirements in Annex 3 of the Reconstruction Project of Residential and Auxiliary Buildings. This means that the requirements for this building are considerably stricter and the standard solutions for junctions differ from common constructions. The purpose of this thesis is to explore the process of designing and constructing an energy efficient building by example of a particular case, likewise, to assess and compare the building’s net consumption of heat energy. Energy simulations were conducted according to usage profiles of different buildings and comparisons were made with the resulting data. As a result of the analysis, it was concluded that the results differed from each other by several times owing to the input data. Due to the lack of input data for buildings with a certain purpose, the results of the tests can be influenced while being in compliance with the law. The performed thermography indicated vividly that there were deficiencies in making doors and windows airtight. There were a few places with mould hazard.. As a result of an air leakage test performed by the author of this thesis, the derived building leakage rate differed by several times from the rate required in the project. Energy label analysis concluded that the label was issued based on correct calculations. The author of this thesis also points out that the obtained result, i.e., the energy label issued for the building can be influenced by the input parameters chosen by the issuer of the energy label, while being in compliance with valid legislation. Measured energy consumption data analysis concluded that despite problems with airtightness, the building really is energy efficient.

Item Type: thesis
Advisor: Anti Hamburg
Subjects: Construction > Building Construction > Building Construction and Design > Building Technical Systems and Energy Efficiency
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Mikk Plakk
Date Deposited: 10 Jun 2015 07:17
Last Modified: 02 Sep 2019 12:37
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1235

Actions (login required)

View Item View Item