Ladustamisseadeldise projekteerimine ristrullkääridele Cepak 110 MK2

Kender, Ardi (2015) Ladustamisseadeldise projekteerimine ristrullkääridele Cepak 110 MK2. [thesis] [en] Designing storage device for Cepak 110 MK2.

[thumbnail of LÕPUTÖÖ_AK_2015.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (667kB)
[thumbnail of alusraam.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (34kB)
[thumbnail of kasseti_koost.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (90kB)
[thumbnail of sahtel_koost.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (70kB)
[thumbnail of võllisüsteem.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (91kB)
[thumbnail of lihtlitsents] Other (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (227kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli projekteerida ladustamisseadeldis AS Metaprint Pärnu tehase ristrullkääridele Cepak 110 MK2. Projekteeritava seadme ülesanne on vähendada antud töölõigus seadistamise aega ja stabiliseerida lõikeseadme tööd. Vajadus antud seadme järele tuleneb sellest, et tootmismaht antud üksuses kahekordistus ja tooteportfell suurenes olulisel määral. Sellest tulenevalt on vajalik muuta ristrullkääride tööd efektiivsemaks, kuna erinevate lõigatavate formaatide ja disainide kogused on suurenenud. Ristrullkääride seadistamise aeg on vähenenud 20-25%, mis on 8-12 min varasemast seadistamisprotsessist kiirem. Töö konstruktsioonilises osas käsitletakse ladustamisseadeldise projekteerimisega seotud teemasid ning läbi arvutuste valitakse seadeldise jaoks vajaminevad komponendid. Arvutuste põhjal osutusid valitud komponentideks seadeldist käitav VEM Motors’i elektrimootor K21R 71 G8 H võimsusega 0,12 kW ja hammasrihmülekande rihmarattad ning hammasrihm. Ülekandes valitud rihmarattad on 27 T5/16-2 ja 27 T5/24-2, hammaste arvuga z=24 ja z=16. Hammasrihmaks on valitud T5 profiiliga pikkusega 610mm rihm. Lisaks teostati konstruktsioonilises osas võllisüsteemi valitud radiaalkuullaagrite kontrollarvutus ning töövõlli tugevusearvutus. Töö majanduslikus osas tuuakse välja ladustamisseadeldise valmistamise erinevad kuluartiklid ettevõttele ning arvutatakse välja seadme omahind. Lisaks leitakse erinevad kuluartiklid seadeldise ekspluatatsioonile ja tehtud investeeringute tasuvusaeg. Kokkuvõttes saab öelda, et lõputöös seatud eesmärgid said täidetud.

Abstract [en]

The main purpose of this final thesis is designing storage device to company Metaprint cross-roll scissors Cepak 110 MK2. The function of this storage device is to lower setup process time and stabilize device workflow. The need of this device is the fact that the production volume doubled, and the product portfolio increased significantly. Consequently it is necessary to make the work more efficient because of different formats and designs of the cut levels have increased. The device setup time is reduced by 20-25%, which is a 8-12 min faster. Working in the construction section discusses issues related to the storage device and through the calculations are selected necessary components. Based on calculations the selected components of the device are electric motor VEM Motors K21R G8 H 71 capacity of 0.12 kW and a tooth belt drive pulleys and a toothed belt. The selected transmission pulleys 27 T5 / 16-2 and 27 T5 / 24-2, the number of teeth z = 24 and z = 16. Selected tooth belt is T5 profile 610mm length. In addition, in this constructional part was carried out radial ball bearings control calculations and strength calculations of spindle. In the final chapter the economic part was carried out the various outlays for the company, designing storage device and also calculations the cost price of the device. In addition, writer finds different various costs operation of this device and the payback of investments. In conclusion, the goal of this thesis has been achieved.

Item Type: thesis
Advisor: Mart Tiidemann
Subjects: Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology > Machine Elements
Divisions: Institute of Engineering > Mechanical Engineering
Depositing User: Ardi Kender
Date Deposited: 08 Jun 2015 07:30
Last Modified: 02 Sep 2019 12:45
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1201

Actions (login required)

View Item View Item