Soonefreespingi projekteerimine

Vidder, Kristjan (2015) Soonefreespingi projekteerimine. [thesis] [en] Groove Milling Machine.

[thumbnail of Soonefreespink_Kristjan_Vidder_2015.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (225kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö raames projekteeritakse soonefreespink OÜ Halver Arendus korpusmööbli tootmisjaoskonna servapealistusliinile, mis võimaldab puitlaastplaadi soonetöötlust samaaegselt servapealistus protsessiga. Vajadus soonefreespingi järele tuleneb ettevõte tootmismahu kasvust. Tootmismahu kasvu saavutamiseks paigaldatakse soonefreespink servapealistusmasina külge. Selle tulemusena väheneb soonetöötluseks vajalik tööjõukulu 50% ja suureneb CNC puurimiskeskuse puurimismaht 12,86%. Töö projekteerimise osas käsitletakse soonefreespingi konstrueerimisega seotuid teemasid ning valiti vajalikud sõlmed ja ajamid. Kõikide komponentide valikud on põhjendatud ja on teostatud vajalikud kontrollarvutused. Projekteeritud seadmega opereerimine on tehtud võimalikult lihtsaks ja automaatseks, ning samal ajal on tagatud operaatori ohutus. Lõputöö majanduslikus osas tuuakse välja soonefreespingi valmistamise erinevad kuluartiklid ettevõttele, arvutati välja seadme lõplik omahind 3653€ ja leiti tehtud investeeringu tasuvusaeg, milleks on 6 kuud. Kokkuvõtteks järeldab autor, et lõputöö eesmärk on täidetud. Projekteeritud soonefreespink vastab lähteülesandes püstitatud parameetritele ja on sobilik vajaliku töötlusprotsessi täideviimiseks. Lõputöö teema vastab masinaehitusliku eriala valdkonnale ning on majanduslikult põhjendatud.

Abstract [en]

Purpose of this thesis was to design a framework of groove milling machine for edgebanding line, which enables simultaneous processing of particleboard groove at the same time with edgebanding in OÜ Halver Arendus. Necessity of groove milling machine came with the company production volumes growth. Achivement of the production volume growth is done by mounting groove milling machine onto edgebanding machine. As a result of it labor costs for grooving are reduced to 50% and CNC drilling machine production output increases 12.86%. Design part discusses about the groove milling machine engineering topics, and themes related to the elected assemblies and the drives needed. All components chosen are grounded and necessary control calculations are performed. The device has been designed easily operating and automatic, and the operator safety is also assured. Economic part of the thesis points out the various costs of groove milling machine manufacturing for company, the final cost of the device was calculated which is about 3653 euros and the investment payback period was also calculated, which is six months. In conclusion, the author concludes that the purpose of the thesis is completed. Designed groove milling machine conforms the set parameters and is suitable for groove milling execution. Thesis topic corresponds to the specialty of mechanical engineering area, and are economically justified.

Item Type: thesis
Advisor: Piiritalo Janis
Subjects: Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology > Equipment and Jigs
Divisions: Institute of Engineering > Mechanical Engineering
Depositing User: Kristjan Vidder
Date Deposited: 08 Jun 2015 07:24
Last Modified: 02 Sep 2019 12:52
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1195

Actions (login required)

View Item View Item