Metallkonstruktsiooni hinnapakkumise eelarvestusprotsessi parendamine AS Maru Metall näitel

Paat, Maria (2015) Metallkonstruktsiooni hinnapakkumise eelarvestusprotsessi parendamine AS Maru Metall näitel. [thesis] [en] Improvements for the pro-forma price calculation process at Maru Metall AS.

[thumbnail of Lõputöö_Maria Paat.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Lisad_joonis1.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (645kB)
[thumbnail of Lisad_joonis2.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (430kB)
[thumbnail of Lisad_joonis3.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (303kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (281kB)

Abstract

Lõputöös hinnatakse projekti eelarvestajate täpsust konkreetse, näiteks võetud, projekti koostamisel. Täpsuse hindamiseks koostati skaala, mis aitaks hinnata ühtse normaegade määratlemise tabeli olulisust. Eelarvestajate ja reaalsel vaatlusel saadud aegade erinevus oli 2,7%, mis jäi skaalal vahemikku, et ühtse normaegade tabeli koostamine ei ole küll prioriteetne praeguse eelarvestajate koosseisu juures, kuid on kindlasti vajalik edaspidises tegevuses ning aitaks kaasa eelarvestajate tööle ning täpsemate hinnapakkumiste koostamisele, seeläbi suurema tellimuste arvu hankimisele ning tehase kasumlikkusele. Mida suurem on ettevõte, seda raskem on pöörata tähelepanu pisikestele detailidele. Hinnapakkumisi koostatakse pigem suurematele projektidele, väiksema terasmassiga tellimused jäävad tihtipeale varju. Üks põhjus, miks väiksematele projektidele suurfirmad ei esita hinnapakkumisi on kindlasti ka ajapuudus, tihe konkurents (väiksemate tellimustega peab lõplik hind olema väga täpne) ja projektide hinnapakkumiste lühikesed tähtajad. Väiksemad ettevõtted koostavad hinnapakkumisi vähemal määral, kuid kindlasti väga täpselt. Tänu hinnapakkumiste täpsusele ehk kliendi soovile võimalikult lähedasem pakkumine (tasutakse ainult tehtava eest) saavadki ettevõtted endale projekte. Kui lõplik hind on eelarvestajate poolt liiga madalaks hinnatud, ei teeni firma kasumit, samas kui hind on liialt kõrge, ei suuda ettevõte püsida konkurentsis ning firma jääb projektist ilma. Seega hinnapakkumiste koostamisel tuleb olla ülimalt täpne, vältida „õhu“ ja „ajaraiskamiste“ sissekirjutamist, mida suurfirmadel on raskem jälgida ning väiksemate projektide puhul ei püsi nad konkurentsis väikesemate ettevõtetega. Olukorra parandamiseks tuleks luua ühtne normaegade tabel AS Maru Metallile, kuhu on koondatud kõik põhiliselt kasutatavad profiilid ja nende töötlemismeetodid, mida on võimalik mõõta. Tänu sellele muutuks eelarvestajate töö lihtsamaks ja kiiremaks, kuna eelarvestaja ei pea enam teatud töötlemisviiside puhul kaua aega mõtlema ja küsima aegasid. Samuti aitab ühtne tabel muuta eelarvestamist läbipaistvamaks, hetke olukord eeldab eelarvestamises väga suurt kogemust ning paljud ajad võetaksegi tuginedes oma kogemusele, siis hilisemal kontrollil ei pruugita enam mäletada, miks teatud profiilide töötlemise ajad on kõrgemad kui näiteks teistel. Tabel aitab avastada paremini vigu, mis võivad tekkida ning üheks eeliseks on kindlasti erinevate eelarvestajate lõplike hindade sarnasus. Kui hetkel teeb iga eelarvestaja hinnapakkumise tuginedes oma teadmistele (mis võivad kõikuda väga suuresti), siis tabelit kasutades sarnaneksid vähemalt osadki ajad ning lõplik hind ühtlustuks. Samuti võimaldab ühtse normaegade tabeli kasutamine võtta teise eelarvestaja töö üle, kui midagi peaks juhtuma. Kuna põhiandmed tulevad tabelist, siis saab teine eelarvestaja jätkata andmete kandmist eelarvestamise programmi pooleliolevas kohast. Lõputöö eesmärgi hindamise tulemusel koostasin ka näite AS Maru Metallile normaegade määratlemise tabeli, kuhu on võimalik koondada põhiliste töötlemismeetodite kronometreeritud aegasid. Kiiremad, täpsemad ja eelarvestajate lõikes ühtlasemad hinnapakkumised muudaksid ettevõtte rohkem konkurentsivõimelisemaks. Mida täpsemate lõpphindadega suudab ettevõte tellimustele vastata hinnapakkumise vormis, seda paremad võimalused on ettevõttel projekt endale saada. Ja mida täpsemini on hinnapakkumine koostatud eelarvestajate poolt, seda suuremat kasumit ettevõte endale saab lubada.

Abstract [en]

The title of thesis is: „Improvements for the pro-forma price calculation process at Maru Metall AS“. Maru Metall AS (MM) does metal construction. In a typical project, an estimate is sent to the client of the hours it takes to complete a project, a client then pays a fixed price, and MM makes profit if the actual times beat the estimates. This study analyses the existing practices of MM by looking at the estimated times that were entered during the price quoting process and actual times during real manufacturing process. Also is compared those times to the integrated normalized manufacturing table (INMT), that is a general guide to manufacturing times, and come up with rules as to when it is better to use a normalized table instead of the subjective time estimates of the estimation department personell. Creation and adoption of INMT is expensive, so this study evaluates when it is cost effective to adopt the INMT. Real problem today in MM is that estimators use information due to their excperience, to calculate the price, that’s why the final price can vary very largely, especially when the price is calculated by different estimators. Althought price offers are competitive today to, it is possible to make estimation more accurate and faster. Due to this MM could send out more price offers and win a larger percentage of submitted quotes. Purpose of final thesis is to evaluate MM current process estimation accuracy (over and under pricing) by observing certain project manufacturing times in MM factory. Every working operation time is compared with estimated time. The source data is Excel sheets that are created during the estimation process, where the actual data is later added after the completion of the manufacture. If observed times differ from estimated times by less than 2%, the estimator is considered very good and creation of INMT is not necessary. If the differece is 2% - 4%, the creation of INMT shall be considered, but it is not a main priority. If the differents in more than 4%, then INMT is essential. INMT also has other benefits: it allows MM to compose price offers faster and simplifies trainings of new workers. Last part of the final thesis are recommendations on how to create an INMT and a price offer example is done to the client. The average differences observed from this study were 2,7%, thus the INMT is recommended. The sample INMT developed in this study consists of several profiles which can be selected and the associated manufacturing time estimates. Due to that, work of estimators becomes easier and faster¬ no need to think and ask about manufacturing times form others. INMT also helps to make price-offer calculation more transparent. A lot of estimation times are calculated based on every estimator experience, then after subsequent control of price-offer there are chance not to remember, why some manufacturing times are higher/lower than the others. Tabel helps to find the price-calculation mistakes quicker. One advantage certainly is also the similarity of final prices (if they are calculated by different estimators) and also the opportunity to take price-offer calculation over by another estimator (today it is hard, cause estimators excperinces are different). Main data comes from INMT, so the new estimator has to only continue to enter the times to program.

Item Type: thesis
Advisor: Andres Jagomägi
Subjects: Mechanical Engineering > Engineering Materials > Materials Science
Mechanical Engineering > Engineering Materials > Material and Technology Selection
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Maria Paat
Date Deposited: 08 Jun 2015 06:52
Last Modified: 02 Sep 2019 12:54
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1163

Actions (login required)

View Item View Item