Sõitjate liiniveo tootmismudeli optimeerimine vähima kogukulu alusel AS GoBus näitel

Pokk, Henri (2015) Sõitjate liiniveo tootmismudeli optimeerimine vähima kogukulu alusel AS GoBus näitel. [thesis] [en] The Optimization of Scheduled Passenger Transport Production Model According to Least Total Cost on the Basis of GoBus Ltd.

[thumbnail of joined_document.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2025.

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 June 2025.

Download (407kB)

Abstract

Antud lõputöö eesmärk on analüüsida ja optimeerida AS GoBus Rakvere regioonis kasutatavat sõitjate liiniveo tootmismudelit. Idee tootmismudeli optimeerimiseks tekkis pärast bussijuhtide tööaja analüüsimist. Ainult 44,2% tööajast tegelesid bussijuhid liinide teenindamisega, mis oli märk võimalikust ebaefektiivsusest. Tootmismudel optimeeriti vähima kogukulu alusel. Autor tutvus erinevate sõitjate liiniveo tootmismudeli optimeerimismeetoditega, kohandas neid ettevõtte spetsiifikale vastavaks (palju erinevaid depoosid, pehme bussikasutuse tingimus, ebatavaline palgasüsteem) ning arendas välja MS Excel keskkonnas töötava interaktiivse tööriista, lihtsustamaks efektiivse tootmismudeli koostamist. Valitud meetod tootmismudeli optimeerimiseks on kombinatsioon FIFO ja manuaalsest meetodist, kuivõrd enam automatiseeritud meetodid ei vasta ettevõtte spetsiifikale. Uued bussi ja bussijuhi töögrupid loodi vastavalt 2014. aasta septembri plaanitud reisidele iga nädalapäeva kohta. Bussi ja bussijuhi töögrupid on interaktiivset tööriista kasutades graafiliselt vaadatavad ning seeläbi hästi hoomatavad. 2014. aasta II poolaastal kasutati AS GoBus Rakvere regioonis uut tootmismudelit. Tulemusena moodustas 56,5% bussijuhtide tööajast liinide teenindamine (kasv 28%). Tühisõitude osakaal üldläbisõidus kahanes 10,55%-lt 3,95%-le ehk 3,7 korda. Uus tootmismudel vähendas kulusid märkimisväärselt, kokkuhoid oli 0,058 eurot liinikilomeetri kohta, keskmine kokkuhoid kuus oli 14 100 eurot. Tootmismudeli optimeerimise tulemused on head, kuid bussi ja bussijuhi enamjaolt manuaalne planeerimine on aeganõudev ning kohmakas. Seetõttu edasist automatiseerimist ja ettevõttes kasutatava transporditarkvara täiendamist tuleks kaaluda. Edasine kulude kokkuhoid oleks võimalik kui sõiduplaanides oleks võimalik sisse viia muudatusi, aga kuivõrd enamik osutatud teenustest on tellitud maavalitsuse poolt ning kasutatakse ainult fikseeritud sõiduplaane, siis on see võimalik ainult kokkuleppel lepingupartneriga. Avaliku liiniveo tellijad peaksid enne avaliku liiniveo vedaja leidmise hanke väljakuulutamist töötama läbi võimaliku tootmismudeli ning võimalusel sõiduplaane korrigeerima väiksema liiniveo maksumuse saavutamiseks. Väikesemahulised muudatused sõiduplaanides võivad märgatavalt vähendada ühistranspordi korraldamiseks tehtavaid kulutusi.

Abstract [en]

The purpose of this study is to analyze and optimize scheduled passenger transport production model used in GoBus Ltd Rakvere branch. The idea to optimize the production model came after analyzing work time usage of bus drivers. Only 44,2% of work time drivers were operating bus trips, which was a sign of potential inefficiency. The production model was optimized according to least total cost. Author acquainted with different scheduled passenger transport production model optimizing methods, adapted them according to company’s specificity (a lot of depots, permissive bus type usage on trips, unusual salary system) and developed MS Excel based interactive tool to facilitate creating effective production model. Chosen method for optimizing production model is a combination of FIFO and manual methods as more automated methods do not conform with company’s specificity. New vehicle chains and driver assignments were created based on September 2014 planned trips for every weekday. Using the interactive tool the vehicle chains and driver assignments are graphically viewable and thus comprehensible. In the second half of the 2014 new production model was used in GoBus Ltd Rakvere branch. As a result 56,5% of bus drivers work time was operating bus trips (rise 28%). Deadheading percentage from vehicles total run decreased 3,7 time from 10,55% to 3,95%. New production model decreased costs significantly, savings were 0,058 euros per revenue-km, average monthly saving was 14 100 euros. Gained results from production model optimizing are good, but vehicle chain and driver assignment mostly manual planning using MS Excel based interactive tool is time-consuming and rough. Thus further automation and supplementing transport software used in the company should be considered. Further cost-saving would be possible if changes in timetables could be implemented, but as most of the service provided is ordered by county administration and only fixed-schedules are used, it is possible only by agreement with the contractor. Public transport agencies should elaborate possible production model and modify schedules to reduce costs before procuring operator. Small-scale modifications in schedules could significantly reduce costs to organize public transport.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Passenger Transport
Transport > Transport Economics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Henri Pokk
Date Deposited: 18 Jun 2015 06:44
Last Modified: 22 Apr 2016 09:22
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1148

Actions (login required)

View Item View Item