Riigimaantee nr 12 Kose-Jägala, Nõmbra-Kehra lõogu I etapi km 16,50-18,97 remonditööde korralduse projekt

Jätsa, Märt (2015) Riigimaantee nr 12 Kose-Jägala, Nõmbra-Kehra lõogu I etapi km 16,50-18,97 remonditööde korralduse projekt. [thesis] [en] “Design Documentation of Repair Work Management of Satge I of Section Kose-Jägala, Nõmbra-Kehra (km 16,50-18,97) of National Road No. 12”.

[thumbnail of Märt Jätsa lõputöö Riigimaantee nr12 Kose-Jägala, Nõmbra-Kehra lõigu I etapi km 16,5-18,97 remonditööde korraldamise projekt.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of mpp] Other (mpp) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (192kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (198kB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (357kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös käsitleti riigimaantee nr 12 Kose - Jägala km 10,2 - 26,0 I etapi Nõmbra - Kehra lõigu km 16,50 - 18,97 teedeehitustööde korraldamise protsesse, vajalike ressursside leidmist ja liikluskorraldust. Töö eesmärgiks oli koostada remonditööde korraldamise projekt mille aluseks on Maanteeameti põhja regiooni poolt tellitud ja Teedeprojekt OÜ poolt koostatud remondi tehniline projekt. Lõputöös kirjeldati projektis ettenähtud tööde tehnoloogiat, korraldust, mehhanismide valikuid, leiti nende teostamiseks kuluv aeg ning koostati töökirjeldused. Töödekirjeldused on koostatud; projekti väljamärkimise, liikluskorralduse, raadamise, juurimise, teemaa-ala puhastamise, olemasolevate liikluskorraldusvahendite eemaldamise, kraavide kaevamise ja puhastamise, nõlvade planeerimise, truupide demonteerimise ja paigalduse, vana mustkatte freesimise, kasvupinnase eemaldamise, muldkeha ehituse, dreenkihi ehituse, kompleksstabiliseerimise, asfalteerimise, mahasõitude ehituse, teepeenarde ehituse, liikluskorraldusvahendite paigalduse ja haljastuse rajamise töödele. Ära on toodud valemid mehhanismide, materjali ja tööjõu vajaduse leidmiseks. Aja kulu leiti vastavalt tehnilistele parameetritele, töö keerukusele ja eelnevatele kogemustele, mille tulemusena on leitud tööde tegemiseks kuluv aeg, kõige optimaalsemat ressursikasutust arvestades. Objektil ülevaate saamiseks tööjõu ja mehhanismide vajadusest, on koostatud tööde lõikes ressursitabelid ja kalendergraafik. Kalendergraafik on koostatud Microsoft Project programmiga, kus on nädalate kaupa välja toodud tööde teostamise graafik, millest leiab tööde algus- ja lõppkuupäeva ning aja kulu. Liiklust põhiteel ei ole võimalik sulgeda seega kõik teedeehitustööd toimuvad liikluse all, millest tulenevalt tuleb teostada liikluskorraldus ja tagada liiklusohutus. Liikluskorraldusskeemid on toodud lisades.

Abstract [en]

This final thesis deals with the road construction work organization processes, finding of necessary resources and traffic management of stage I of section Kose-Jägala, Nõmbra-Kehra (km 16,50-18,97) of national road no. 12. The aim of the thesis was to prepare the repair work organization design documentation based on the technical design documentation of the repair works ordered by the Northern Region of the Road Administration and prepared by the Teedeprojekt OÜ. The final thesis described the technology, organization, selection of mechanisms of works prescribed in the design documentation. The thesis also included finding out of time spent for performance of these works and preparation of the work descriptions. The work descriptions are prepared for the works of project marking, traffic management, land clearing, grubbing, cleaning up of roadside, removal of existing traffic control devices, digging and cleaning the ditches, planning of slopes, disassembly and installation of culverts, milling of old blacktop, removal of the growing area, building of an embankment, building of drainage layer, complex stabilization, asphalting, building of exits, building of shoulders, installation of traffic control devices, planting of greenery. The thesis also includes formulas for finding needs of mechanisms, material and labour force. Time consumption was found according to technical parameters, work complexity and previous experience, which resulted in finding of time spent for detected works considering the most optimal use of resources. Resource charts and calendar schedules are prepared for getting an overview of the need of labour force and mechanisms on the site. Calendar schedule is prepared with Microsoft Project where the schedule for performing of works is highlighted by weeks and it shows the start and end date of the works and the time consumption. Traffic on the main road cannot be closed, hence all road construction works are performed in parallel with traffic, according to which the traffic management must be performed and traffic safety ensured. Traffic management diagrams are specified in Annexes.

Item Type: thesis
Advisor: Ivar Kukk
Co-advisor: Meelis Toome
Subjects: Construction > Road Construction
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Märt Jätsa
Date Deposited: 09 Jun 2015 13:18
Last Modified: 02 Sep 2019 10:17
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1145

Actions (login required)

View Item View Item