Kalmistujäätmete kompostimine Pärnamäel

Helen, Altmets (2015) Kalmistujäätmete kompostimine Pärnamäel. [thesis] [en] Composting the Cemetery Waste at Pärnamäe.

[thumbnail of Kalmistujäätmete_kompostimine_pärnamäel_helen_altmets.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (596kB)
[thumbnail of lihtlitsents - ddoc] Other (lihtlitsents - ddoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (33kB)

Abstract

Kompostimise tegevust saab täieõiguslikult lugeda jäätmekäitluseks, sest sellega vähendatakse biolagunevate jäätmete käitlemist tavajäätmetes. Biolagunevate jäätmete ringlussevõtuga suureneb ka jäätmete ringlussevõtu protsent. Pärnamäe kompostimisjaama tähtsus seisneb selles, et jäätmed suunatakse aineringlusesse. Pärnamäe tegevus toob kasu eelkõige Tallinna kalmistutele. Siiani kalmistute äärtes vedelevad kalmistujäätmed utiliseeritakse ning taaskäideldakse. Jätkusuutlikuks peetakse seda, kui ei visata asju ära, vaid taaskasutatakse. Ressurss on piiratud hulk ning üha enam tuleb ettevõtetel mõelda keskkonnasäästlikumalt. Siinkohal on MTÜ Keskkonnateenused liikunud õiges suunas ning taaskasutusse suunanud justnimelt jäätmeid, mida tekib igapäevaselt kalmistutel ning mille taaskasutuse võtmine on hädavajalik. Lõputööd saab ära kasutada koostades uue ja parema enesekontrolliplaani. Selle esitamisel koos vajaminevate mõõtmistega saab MTÜ Keskkonnateenused taotleda sertifikaati toodetavale kompostile. Ilma sertifikaadita pole võimalik MTÜ Keskkonnateenustel oma toodet müüa. Käesolevas töös esitatakse ettepanekud protsessi puhtamaks ning efektiivsemaks tootmiseks. Eriti tähtis on jälgida, et kompostimise temperatuur ulatuks termofiilses faasis 70 °C- ni, et hävitada kõik materjalis olevad haigustekitajad. Teiseks tähtsamaiks teguriks kompostimise juures on, et kompostmaterjal ei oleks kuiv ning oleks tagatud hapnikku juurdepääs. Probleemide käsitlemisel on oluline, et ettevõttes oleks koolitatud spetsialist, kes on tutvunud võimalike ohtudega. Samuti peab oskama neid ohte või häiringuid limiteerida. Võimaluse korral tuleks toimida nii, et neid ohte ja või häiringuid ei tekiks üldse.

Abstract [en]

The activity of composting can be looked upon entirely as waste management, as it reduces biodegradable waste management in municipal waste. By recycling biodegradable waste, we increase the overall percentage of recycling. The importance of Pärnamäe composting site lies in the fact that the waste is forwarded to the circulation of substance. The Pärnamäe composting site brings profit primarily to the cemeteries of Tallinn. The cemetery waste, which can be found along the edges of cemeteries, will be utilized and directed straight into the recovery process. Recycling objects, not just throwing them away, is considered to be sustainable. Nowadays, resources are limited and companies have to think in a more environmentally sustainable way. At this point, MTÜ Environmental Services is moving in the right direction by recycling the produced waste, which emerges on a daily basis and crucially needs recycling. This graduation thesis can be used to put together a new and better plan of self-control. By presenting it together with the required measurement, MTÜ Environmental Services could apply for a certificate regarding the compost they produce, as it is impossible to sell the product without a certificate. The current thesis presents suggestions how to make the production process cleaner and more effective. To intensify the process, one should follow the described requirements in Chapter 2.2. It is especially important to make sure that the temperature would reach 70 °C in the thermophilic phase, so that all pathogens would be exterminated. Another important factor in composting is to make sure that the material of compost is not dry and has the ensured access to oxygen. It is important to have a trained specialist, who is familiar with potential threats, working in the company. Furthermore, it is necessary to limit these threats or disturbances and if possible, even prevent the threats or disturbances from happening at all.

Item Type: thesis
Advisor: Mark Kristjan
Subjects: Environmental Technology > Technology and Waste Management > Waste Treatment Equipment and Waste Processing
Environmental Technology > Technology and Waste Management > Sustainable Ecological Technologies
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Helen Altmets
Date Deposited: 17 Jun 2015 06:28
Last Modified: 02 Sep 2019 13:00
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1139

Actions (login required)

View Item View Item