Kuumtsinkimise tsehhi loomine Aiaekspert OÜ näitel

Peterson, Jarmo (2015) Kuumtsinkimise tsehhi loomine Aiaekspert OÜ näitel. [thesis] [en] Starting a hot-dip galvanizing workshop in the example of Aiaekspert OÜ.

[thumbnail of Jarmo Peterson-Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (7MB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (20kB)

Abstract

Käesolev lõputöö on koostatud Aiaekspert OÜ näitel, kes enda ja sõsarettevõtete tegevus-valdkondadest lähtuvalt vajab pidevalt toodetavate metallkonstruktsioonide ja aiaelementide korrosioonikaitselist pindamist ning üha enam valitakse selleks just kuumtsinkimine. Arvestades märgatavat nõudluse kasvu ja olemasolevate kuumtsinkimistehaste nädalatesse ulatuvaid järjekordi, otsustas ettevõte uurida võimalusi kuumtsinkimistsehhi rajamiseks. Ettevõtte vajadustest lähtuvalt soovitakse rajada tsinkimisvann mõõtmetega 4,0x1,0x2,0 meetrit, mis võimaldaks katta suure osa oma ettevõtete kuumtsinkimise vajadustest ning pakkuda kuumtsinkimist lisaks ka teenusena. Töö eesmärgi täitmiseks anti esimeses peatükis ülevaade Aiaekspert OÜ-st, antud alal juba tegutsevatest konkurentidest, metallide korrosiooni üldisest olemusest, peamistest korrosioonitõrje meetoditest ja kuumtsinkimise eelistest korrosioonitõrje meetodina. Teises peatükis tutvustati kuumtsinkimise meetodeid ja protsessi erinevaid etappe ning tingimusi, mis loovad eeldused elementide kvaliteetseks kuumtsinkimiseks. Lisaks kirjeldati protsessis kasutatavaid seadmeid ja valdkonda puudutavaid ISO standardeid ning käsitleti ka valdkonnale rakenduvaid keskkonna-nõudeid ja tööohutusega seonduvat. Viimases peatükis valiti kuumtsinkimisel kasutatav meetod, protsessi etapid ja soetatavad seadmed, esitati valikute tegemist selgitavad põhjendused ja anti ülevaade kõigist investeeringutest, mis on vajalikud tsinkimistsehhi tegevuse alustamiseks. Välja toodi ka ülevaade tsehhi käitamisega kaasnevatest kuludest ning tsehhi planeeringu eskiislahendus. Projekti jätkamiseks ja edukaks lõpuleviimiseks tuleks valitud tsinkimisprotsess ja kasutusele võetavad meetodid esmalt katsetuste käigus läbi proovida, et saada kinnitus antava toodangu ühtlaselt kõrges kvaliteedis. Katsetuste käigus peaksid ilmnenud kvaliteediprobleemide korral tuleks nende kõrvaldamiseks protsessi vajalikul määral täiustada, et tagada ühtlane ja piisav kvaliteeditase, sest antava toodangu kvaliteet määrab suure tõenäosusega kogu projekti lõpliku edukuse. Peale protsessi töökindluse saavutamist oleks võimalik veelkord üle vaadata ja täpsemalt välja selgitada valitud seadmete sobivus ning puudujääkide ilmnemisel otsida sobivamaid alternatiive. Antud tegevuste läbimisel on projekti jätkamiseks võimalik alustada seadmete tarnelepingute sõlmimise ja tsehhihoone ettevalmistamisega.

Abstract [en]

This thesis is based on Aiaekspert OÜ, who with its sister companies is working in the field of producing fences and other metal structures. Due to the field of work, the fore mentioned companies constantly require methods for corrosion protection of produced elements and hot-dip galvanizing is more increasingly becoming the method of choice. Due to increasing demand and long order queues in existing hot-dip galvanizing plants, Aiaekspert OÜ has started to research possibilities on the creation of a hot-dip galvanizing workshop. In order to fulfill the objective of starting a hot-dip galvanizing workshop for Aiaekspert OÜ, this thesis addresses many aspects concerning hot-dip galvanizing. In the first part, hot-dip galvanizing plants operating in Estonia are introduced, causes and types of corrosion are reviewed, and the advantage of hot-dip galvanizing as a protection method against corrosion is explained. The second chapter focuses on surface preparation technology and reviews the stages and methods of the galvanizing process. It also includes an overview of the equipment which is used, applicable ISO standards, environmental legislation, requirements concerning the work environment and occupational safety. The third chapter explains the chosen galvanizing method and explains the stages of the intended process. An overview is given of the equipment chosen to start a hot-dip galvanizing workshop and criteria on which the choices were made are explained. Along with financial calculations on the required investments, expected expenses and revenues, also a recommended layout of the workshop is presented and disadvantages of the existing building are explained. In order to successfully continue the project, testing of the selected galvanizing process should be carried out to make sure it guarantees an adequate level of quality in actual production. In case any quality issues should arise, the process should be perfected until an adequate level of quality can constantly be attained. After that necessary corrections to the equipment should be made. Then the project can proceed by submitting contracts for supplying necessary equipment and making appropriate preparations to the building used for establishing the hot-dip galvanizing workshop.

Item Type: thesis
Advisor: Toomas Pihl
Co-advisor: Priit Abiram
Subjects: Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Jarmo Peterson
Date Deposited: 08 Jun 2015 06:31
Last Modified: 22 Apr 2016 08:32
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1133

Actions (login required)

View Item View Item