Protsesside analüüs ning ettevõtte arenguvõimalused FFC Logistics OÜ näitel

Aunap, Katriina; Semtsenko, Julia (2015) Protsesside analüüs ning ettevõtte arenguvõimalused FFC Logistics OÜ näitel. [thesis] [en] Analysis of Company Processes and Development Opportunities based on FFC Logistics OÜ.

[thumbnail of Lõputöö_2015.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents 1] PDF (lihtlitsents 1) - Other
Restricted to Registered users only

Download (408kB)
[thumbnail of lihtlitsents 2] PDF (lihtlitsents 2) - Other
Restricted to Registered users only

Download (410kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli analüüsida ja optimiseerida ettevõtte tööd ning pakkuda lisavõimalusi firma tegevuse parandamiseks. Seda õnnestus teha tänu ettevõtte FFC Logistics üldise ekspedeerimise protsessi analüüsile, kus autorid leidsid ettevõtte nõrku ja viimistlemata külgi. Välja tuua ettevõtte probleemseid kohti ja ka tugevaid külgi, aitas autoritele SWOT analüüs. Antud analüüs näitas ka ettevõtte võimalusi ja põhilisi ohtusid, mis võib teda ees oodata. Tänu analüüsile suudeti leida nõrku külgi, mida autorid otsustasid analüüsida oma diplomitöös. Välja toodud ettevõtte probleemsed kohad: 1.Klientide maksevõime ja raskused arvete maksmisel vedajatele. 2.Personali ebaefektiivus. 3.Oma transpordi puudumine. Esimesel juhul seisneb probleem selles, et maksed klientide poolt toimusid hilinemisega ja ekspediitoritel polnud selgelt välja töötatud klientidega töötamise süsteem. See tõi vedajatele väljamaksete hilinemiseni. Antud probleemi lahendamiseks, otsustasid autorid ettevõttele pakkuda uue IT süsteemi kasutusele võtmist, tänu millele saaks tööd optimeerida. Jutt käib sellistest programmidest nagu Bitrix24 ja TAAVI. Uurides antud programme ja nende vastastikust mõju ettevõtetega, võib välja tuua ainult positiivseid külgi. Programmid aitavad korrastada ekspediitorite tööülesandeid, aitab kontrollida nii klientide kui ka vedajate makseid- tänu eesseisvatele maksete teavitustele. Mitte vähem kasu toob ka faktooringu tehing pangaga. Tänu sellele panga tehingule oleks ettevõttel alati rahaline reserv. Sellega nad saaksid teostada makseid õigeaegselt. Nagu töös on kirjeldatud, on seda 2015 aastal kõige kasulikum teha quantitative easing arvelt- headel tingimustel õnnestub saada suurt rahasummat, mis laekuks igakuiselt. Ettevõtte teine probleem on autorite meelest- personal. Hetkel on ettevõttes 6 ekspediitorit ja autoritel tekkis küsimus - kas ettevõte suudab oma personali mõistlikumalt kasutada. Tutvudes ettevõttesisese situatsiooniga, võib teha järelduse, et ta kasutab töölisi ebaotstarbekalt- vale töökohustuste jagamine ja tööliste arv on suurem kui olla võiks, mis näib ettevõtte jaoks olema ebaefektiivne. Läbi viidud analüüsi põhjal, tõid autorid välja, et ettevõte saaks hakkama ka 5 ekspedeerijaga 6 asemel. Selline lahendus ei tooks kaasa mitte mingit kahjumit. Kolmandat probleemi saab pidada ka võimaluseks. Antud juhul tahtsid autorid analüüsida ja kalkuleerida, kas ettevõttele oleks kasulik omada oma transpordivahendeid valides kõige tihedamini kasutatavat suunda (Tšudtsõ, Venemaa – Viljandi, Eestimaa). Analüüs näitas, et VOLVO FH16 veoki ja KRONE haagise soetamine poleks ettevõttele kasulik, kuna saadav tulu oleks kulutustest väiksem. Arvutuste kohaselt oleksid kulutused 1,35 korda suuremad kui saadav tulu, mis poleks ettevõttele tulus. Autorid tegid järelduse - ettevõttele on tulusam kasutada transportimiseks kolmandaid isikuid ja hetkel isikliku transpordi soetamine oleks väheefektiivne. Diplomitöös tahtsid autorid näidata kuidas saaks parandada ettevõtte seisu, võttes kasutusele uusi IT tehnoloogiaid ja panga tehinguid. Samuti tõstsid esile probleemi personaliga, pakkudes töölisi ümberkvalifitseerida või 1 ekspediitori koondada, kuna ettevõttele pole tulus hoida 6 ekspediitorit. Ettevõte peab üle vaatama töötajate arvu ja kasulikkust, kuna mitte kõik ekspediitorid toovad kasumit. Selgus, et kui ettevõttel pole oma transporti, pole see veel miinus. Autorite arvutused näitasid, et oma transpordi kasutamine suunal Venemaa- Eesti tooks endaga kaasa vaid kahjumit. Võib olla tulevikus oleks oma veokite omamisest kasu, kuid mitte antud marsruudil. Perspektiivis tasub arendada tulusamaid marsruute, et oma veokite soetamisel oleks mõtet.

Abstract [en]

The title of the thesis is „Analysis of Company Processes and Development Opportunities Based on FFC Logistics OÜ“. The main purpose of the final thesis was to analyse and optimise work of the company, as well as to provide additional opportunities to improve operations. In order to achieve that, an overall analysis of FFC Logistics’ freight forwarding process was conducted. It showed some weak or imperfect sides of the company. The SWOT analysis helped the authors to find both problematic and strong features of the firm. It also indicated opportunities and threats that can be expected. The revealed disadvantages of the company were analysed by the authors in more detail in the final thesis. Main problems that were indicated: 1.Customers’ liquidity and difficulties in payments of carriers’ invoices. 2.Inefficient use of employees. 3.Absence of company’s own transportation fleet. In the first case, the problem was the fact that the company’s freight forwarders had no well-established working system with clients and payments from them were often delayed. This led to delays in payments to carriers. In order to solve the issue, the authors proposed to introduce a new IT-system, which would optimise the work of the company. In particular, the programs such as Bitrix24 and TAAVI could be presented. Only beneficial effects can be distinguished from an analysis of these systems. They could help to organise tasks of the freight forwarders. Moreover, the programs would bring more control over the payments both from the client and to the carriers. It is achieved due to alerts about the upcoming dates of invoices. Another beneficial opportunity could be a factoring agreement with a bank. This banking operation would imply a cash reserve for the company, which can be used in order make payments in time. As it was already stated in the work, such an opportunity is especially attractive in 2015 due to the quantitative easing run by the ECB. It brings good conditions for the agreement on a substantial amount of money that can be received monthly. According to the authors, the second problem within the company is the personnel. At the moment of time there are 6 freight forwarders working for the company. It was questioned by the authors whether the staff can be used more rationally. According to the research, the company uses its personnel ineffectively: responsibilities within the firm are allocated irrationally. Moreover, it was estimated that there are currently more workers than is actually needed – the company can well operate with five freight forwarders. A reduction in the number of staff would not lead to any additional costs. The third problem can also be recognised as an opportunity. In this case, the authors wanted to analyse whether it could be rational to use own vehicles on the company’s most frequent route (Chudtsy, Russian Federation – Viljandi, Estonia). The analysis showed that a purchase of VOLVO FH16 with a trailer KRONE would be unprofitable, as costs would be higher than the revenue. According to the calculation, expenses would be 1,35 times higher than the income in this case. It was concluded by the authors that for the company it is more profitable to use vehicles from third parties rather than purchase its own transportation fleet. In this final thesis the authors tried to indicate how it is possible to improve operations of the company. New IT-technologies and banking facilities can be used for that purpose. Moreover, some problems with the staff were also revealed. It was proposed either to retrain or fire one worker, as it is unprofitable to hold 6 freight forwarders. For the firm it is essential to examine the number of the employees and evaluate their effectiveness. As for the lack of the own transportation fleet – it was estimated that it not essentially a drawback. According to calculations by the authors it would be unprofitable to purchase own vehicles for the route between Russia and Estonia. However, it still might be beneficial to use own transport on other courses. Nevertheless, some more perspective routes should be developed for that to be achieved.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnis Hintsov
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Transport Systems and Forwarding
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Katriina Aunap
Date Deposited: 18 Jun 2015 06:28
Last Modified: 02 Sep 2019 12:59
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1118

Actions (login required)

View Item View Item