PU Ja PVC konveierlintide liitmine Temat Eesti OÜ näitel

Susi, Sander (2015) PU Ja PVC konveierlintide liitmine Temat Eesti OÜ näitel. [thesis] [en] PU and PVC Conveyorbelts Joining Based on Temat Eesti Oü.

[thumbnail of Sanderi Susi TI-81.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (642kB)

Abstract

Antud lõputöös on tutvustatud baasettevõtet Temat Eesti OÜ tegevusvaldkondi ning tootegruppe. Välja on toodud konveierlintide ajalugu ning lühiülevaade kummilintidest, plastiklintidest, metall-lintidest, teflonlintidest ning võrklintidest. Lähemalt on süvenetud PU ja PVC konveierlintidesse ning nende liitmisse. Töö autor juurdleb erinevate PU ja PVC konveierlintide liidete omaduste, vastupidavuse ning vajalikkuse üle. On teostatud viie levinuima Temat Eesti OÜs müüdava PU ja PVC konveierlindi markeeringu tõmbekatseid tõmbeteimil Instron 5866. Töö autor viis läbi tõmbekatseid, et selgitada erinevate PU ja PVC konveierlintide liidete ja lintide vastupidavust tõmbel. Püstitatud hüpotees, et lindi liide vastab 60% ulatuses konveierlindi enda tõmbetugevusele, sai ümber lükatud, kuna antud tingimustel tehtud katsetustel jäid kõik tõmbekatsed pakutud hüpoteesile alla. Parima tulemuse saavutasid paksusega üle 2 mm konveierlindid. Vastavalt katsetuste tulemustele on võimalik teha järeldusi liitmisprotsessi muutmises. Ettepanekud on järgmised: pikendada küpsetusprotsessi, mis tagaks parema sulamise kogu liite alal, ning lindi tööpositsioonile vajadusel lisada rõhku pressil. Töö andis autorile selguse PU ja PVC konveierlintide liitmisest ja liitmise tehnoloogiatest, mida autor saab rakendada igapäevatöös. Vastavalt katsetuste andmetele võib klientidele jagada katsete tulemustele põhinevat informatsiooni liidete vastupidavusele kohta tõmbel. Need teadmised võimaldavad anda klientidele soovitusi õige liite valikuks. PU ja PVC konveierlindid on materjale transportivaid seadmeid kasutatavate tööstuste tulevik.  

Abstract [en]

Current thesis introduces Temat Eesti OÜ fields of activity and product categories. History of conveyor belts has been covered and short overview of rubber-, plastic-, metal-, teflon- and net conveyors has been given. PU and PVC conveyor belts and their joints have been covered in details. Author of the thesis has analyzed PU and PVC conveyor belt joint properties, their durability and their necessity. Tensile tests have been made for 5 most popular PU and PVC conveyor belts sold by Temat Eesti OÜ. Tensile tests were performed in tensile force tester Instron 5866. Author of the thesis performed tensile tests to identify different PU and PVC conveyor belts and their joints resistance to tension forces. Hypothesis that conveyor belt joint has 60% of the tensile strength that the conveyor belt itself has was disproved as all the performed tensile tests had lower results than 60%. Best results were achieved with conveyor belts which thickness exceeded 2mm. According to the results of the tensile tests it is possible to make conclusions about changing the joining process. Suggestions are following: extend the heating time to assure better melting throughout the joint and to add extra pressure to conveyor belt joint through press. Thesis clarified PU and PVC conveyor belts joining and joining technologies to author which now he can apply on his daily work. According to test results author can provide clients with useful information related to joint resistance to tensile forces. These knowledges allow to make a suggestions to clients in order to choose the right joint. PU and PVC conveyor belts are the future of industries that are using material handling equipment.

Item Type: thesis
Advisor: Meelis Bergmann
Subjects: Mechanical Engineering > Engineering Materials > Composites, Coatings, and Plastics
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Sander Susi
Date Deposited: 08 Jun 2015 06:19
Last Modified: 02 Sep 2019 12:55
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1113

Actions (login required)

View Item View Item