Vedude efektiivsuse parendamine Postnord OY Eesti filiaal näitel

Dubov, Margus (2015) Vedude efektiivsuse parendamine Postnord OY Eesti filiaal näitel. [thesis] [en] Improving the Efficiency of Transport Operations Based on Postnord OY Estonian Branch.

[thumbnail of VEDUDE EFEKTIIVSUSE PARENDAMINE POSTNORD OY EESTI FILIAAL NÄITEL.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (411kB)

Abstract

Antud lõputöö eesmärgiks oli leida võimalused ja teha ettepanekud Postnord Oy Eesti filiaal vedude efektiivsuse parendamiseks. Efektiivsuse parendamiseks analüüsiti kindlaid veoringe Rootsi suunal, teostati kindlate ringide kasumi-kahjumi analüüs ning korje ja jaotusvedude analüüs Tallinna piires. Lõputöö esimeses, teoreetilises osas, tõi autor välja töös ja transpordisektoris tihedamalt kasutatavad mõisted, kirjeldas efektiivsuse ja parendamise olemust ning transpordi-ekspedeerimisettevõtet Postnord. Lühikirjelduse sai ka taustsüsteem: Eesti-Rootsi vahelised kaubandussuhted, liikluseeskirjad, piirangud Rootsi territooriumil, ettevõtte partnerid ja kokkulepped, laevagraafikud ja hinnad. Töö teises, empiirilises osas, tõi autor välja kolm Rootsi suunal teostatavat veoringi ja korje – jaotusveo auto olemuse. Kirjeldatud said Göteborgi, Örebro ja Stockholmi liin. Viidi läbi kasumi-kahjumi anlüüs, võttes näitena igal marsruudil kindla ringi. Toodi välja juba läbiviidud muudatused ning leiti alternatiivsed võimalused vedude parendamiseks. Analüüsi tulemusena selgus, et kõige lihtsam on parendada olemasolevat pendelmarsruuti ehk Göteborgi liini. Antud liinil on ellu viidud juba muudatus: Veddesta terminali kaupade laadimise ärajätmine antud haakesse. Muudatusega säästetakse ringil 35 kilomeetrit ja mis veel olulisem aega – jõuab teostada vähemalt kaks otselaadimist rohkem. Arvutuste tulemusena selgus, et antud liin on väikeses miinuses just suurte püsikulude, nagu vedaja hind ja laevakulu, mitte väikeste kliendihindade tõttu. Esimese parendusettepanekuna toob autor välja võimaluse kasutada odavamat laevaliini. DFDS Seaways laevapilet võrreldes Tallinki linnalaeva väljumisega on keskeltläbi 32% odavam. Sõidukilomeetreid tuleb antud juhul rohkem kuid tulemusena saab ring väikesest kahjumist kasumisse. Teine efektiivsuse tõstmise võimalus on kindel ringi hind muuta kilomeetri hinnaks. Uurides makstavat kilomeetri hinda Rootsi suunal teiste vedajate käest, selgus keskmiselt makstavaks hinnaks 0,71€. Kuna Göteborgi liinil on ca 14 laadimist, mis tuleb juhtidel endil teostada oleks õiglane maksustatav summa 0,90€. Selle tulemusena saaksime tõsta antud ringi kasumit ligi kahesaja euro võrra. Järgnevana viis autor läbi sarnased analüüsid Örebro ja Stockholmi liini puhul. Antud tulemuste põhjal vajaksid liinid kindlasti muudatusi. Örebro liin on väikeses miinuses ja seda vähese täiteastme puhul. Antud liini puhul määratud kilomeetrihind on parim võimalik lahendus. Kasutatakse juba odavamaimat laeva, DFDS väljumisi. Antud ringi puhul on kasutusel ebamääraselt suure hinnaga küljeltlaetavd box haagised. Asendades box haagised tenthaagistega võidaks ettevõte rendhinnalt. Tenthaagise kolmepäeva rent on kokku peaaegu sama palju kui box haagisel üks päev - 57 € versus 111€. Üheks efektiivsuse tõstmise võimaluseks - haagise täielikuks koormatuseks, oleks Örebro liini auto ühildamine Stockholmi liiniga. Kardinaalsemaid muutusi või sootuks lõpetamist vajav liin on ettevõttes Stockholmi ring. Haagise täiteaste impordi puhul on pea olematu, keskeltläbi 3-6 laadimismeetrit. Fikseeritud kellajaliste laadimiste lõpetamine, annaks võimaluse otsida turu pealt kaupa juurde. Laevatamisel kasutatakse enamasti odavamat väljumist. Autor soovitab asendada ebamääraselt kõrge vedaja ringihinna, kilomeetrihinnaga. Ühena Stockholmi ringi jätkamise võimalusest näeb autor asendada veduk+haagis, tagaluukautoga. Annab võimaluse pääseda ja laadida klientide juures, kuhu tavaliselt suurega ei pääse. Tagaluukauto, laadimisruumiga 8LDM oleks täiteaste vähemasti 90%. Viimasena viis autor läbi korje ning jaotusauto vajalikkuse analüüsi. Kasutusel on Tallinna peale alltöövõtjana üks tagaluukauto. Mahutab kuni 8 euro alust ja kogu kandevõime on 2500kg. Äärmiselt väike, arvestades, et nii teostatavad kaks jaotust kui ka korjed paiknevad mööda linna eri kohtades. Auto tunnitasu on 18€ ja ning algus ja lõpppunktiks loetakse alltöövõtja kontorit Koplis. Autor lasi juhil täita kuu aja vältel tabeli, mitu jaotust ja korjet teostab. Jaotusi on igapäevasel kaks kohta, kogused 4-7 alust. Korjeid ligi 4-6 karpi , lisaks 5-10alust. Analüüsi tulemuste põhjal soovitab autor alustada läbirääkimisi DPDga antud korjete ja jaotuste teostamiseks. Kasutades praegust kokkuleppe hinnakirja partneriga oleks võit Postnordile keskmiselt 52 € päevas. Kuu kokkuvõttes teeks see aga juba märkimisväärse tulemuse.

Abstract [en]

The aim of this diploma thesis is to find opportunities and make proposals to improve the efficiency of transport operations in Postnord Oy Estonian Branch. For this purpose the following aspects are analysed: the profitability of tranport route; ferry timetables and prices; trailer rental costs; loading times; alternative options. In Postnord OY Estonian Branch there are three everyday route on Sweden direction: Göteborg, Örebro and Stockholm line. Also company have one domestic truck operating in Tallinn. All these Sweden lines are analysed separately. Domestic truck necessary or replacement options with DPD service. Göteborg line is round-trip route – truck pass all unloading/loading places. Based on three clients. Because of decreasing trade, already need to check on the market more cargo. On that route operates four truck and one round lasts also four days. One round is aprox 1240-1280 km. Haulier working with certain round price which includes 1250 km, plus 0,51€ extra km. Analysis result of round was minus. To make this line more efficiency and get profit, first option is to use cheaper ferry line DFDS Seaways instead of Tallink group. Using DFDS means more 150 km, but still round result will come positive. Second option on that line is to start negotiations over the price of the carrier kilometers. During the inquiry revealed, that Sweden kilometers average price is 0,71€. Considering the number of loads, fair kilometer price in Göteborg line should be 0,90€. After replacing round price against to kilometer price and using DFDS ferry, profit will be noticeable. Örebro and Stockholm rounds are little bit harder to plan, because of no own export clients. Both lines lasts three days and on both line operates three trucks. Örebro line will be charged according to the covered kilometers, Stockholm line is round price, which icludes 700 km. Need to use very expensive opening side trailers. Örebro line result wasnt very critical, but Stockholm line produce quite big minus. These departures already using cheaper ferry – DFDS. To increase efficiency on those rounds is hard, but still there are some possiblities: • change box trailers against to tilt trailer. Box trailer one month rental cost is 331 € expensive than tilt trailer. • check possibilty to connect Örebro and Stockholm lines. Örebro truck will manage to pick up both line shipments. Need to check over Stockholm line loading times. • haulier price – reduce Örebro km price to fair level, considering number of loads and traveled kilometers it is 0,85 € • take into use backlift trucks in Stockholm line – import volumes are so low, it is possible to manage with smaller truck. • close Stockholm line. Necessity to keep one domestic truck is big question, especially if company have such a big partner like DPD. They have lot of domestic vans and backlift trucks. Postnord domestic truck biggest problem is price, volume and time (manage to deliver/pick up in whole Tallinn). After analysis, its clear that using DPD for deliveries and pick ups Postnord will save approx 42% per day. Ofcourse, there are few issuses to fix before: • order receiving time to same day pick up • communication between domestic driver and forwarder • arriving time and location in terminal

Item Type: thesis
Advisor: Tõnis Hintsov
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Transport Systems and Forwarding
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Margus Dubov
Date Deposited: 18 Jun 2015 06:20
Last Modified: 22 Apr 2016 09:22
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1111

Actions (login required)

View Item View Item