Ühistranspordi kasutamine ja reisijate rahulolu Tallinnas

Namm, Karmen (2015) Ühistranspordi kasutamine ja reisijate rahulolu Tallinnas. [thesis] [en] The Usage of Public Transport and Passenger Satisfaction in Tallinn.

[thumbnail of LÕPUTÖÖ Karmen Namm.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (195kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada, milline on ühistranspordi kasutatavus ja reisijate rahulolu Tallinnas. Töö käigus andis autor ülevaate Tallinna ühistranspordi hetkeolukorrast ning ühistranspordi kasutusest, hinnakujundusest, kvaliteedinäitajatest ja rahulolust. Töö põhiosas on kirjeldatud kvantitatiivse uurimuse koostamise ja läbiviimise etapid ning analüüsimeetodid ja tulemused. Uurimuses osales kokku 509 vastajat ajavahemikul 24.02.15 kuni 24.03.2015. Uuringu tulemustest selgus, et Tallinnas eelistavad vanemad inimesed muudele liikumisviisidele rohkem ühistransporti kui nooremad ning naised eelistavad muudele liikumisviisidele ühistransporti rohkem kui mehed. Ühistranspordi kasutajate seas on rohkem neid, kelle kuu sissetulek jääb alla 1000 euro ning autokasutajate hulgas rohkem neid, kes teenivad üle 1000 euro kuus. Samuti selgus, et eakamad kasutavad ühistransporti sagedamini kui nooremad ning naised kasutavad ühistransporti sagedamini kui mehed. Vanemate inimeste arvates on ühistranspordi kvaliteet viimase kolme aasta jooksul väga palju paranenud, samas arvavad nooremad vastajad, et ühistranspordi kvaliteet on veidi paranenud. Kokkuvõttes on eakamad inimesed ühistranspordiga rohkem rahul kui nooremad ning samuti on rohkem rahul need, kelle sissetulek on väiksem kui 1000 eurot kuus ning vähem rahul need kelle sissetulek on üle 1000 euro kuus. Kõige olulisemaks peavad reisijad, et ühissõidukid peaksid sõiduplaanidest kinni, väljumised oleksid tihedad, peatuste asukohad põhiliste lähte- ja sihtpunktide vahetus läheduses ning ühissõidukid oleksid puhtad. Kõige rohkem ollakse Tallinnas rahul pileti ostmise võimalustega ning ühissõidukite peatuste asukohtadega. Kõige suuremateks probleemideks Tallinna ühistranspordis on ühissõidukite puhtuse hoidmine ning ruumipuudus ühissõidukites. Rahuloluhinnangud kõige olulisematele teguritele olid küllaltki madalad, seega tuleb ühistranspordi korraldajatel selleks, et reisijad oleksid rahul, teha küllaltki palju muudatusi. Autori poolsed ettepanekud on esitatud järelduste ja ettepanekute peatükis. 60 Suhtumine tasuta ühistransporti on hea, enamustele sõitjatele pigem meeldib tasuta sõitmise võimalus, kõige rohkem on tasuta sõitmise võimalusega rahul vanemad reisijad ning naised hindavad tasuta sõitmise võimalust paremini kui mehed. Samas leidub ka palju neid, kes on tasuta ühistranspordi vastu. Uurimusest tuli välja, et tasuta sõidu võimalus pigem mõjutab Tallinnasse sissekirjutamise tõenäosust. Tasuta ühistranspordi suhtes kõigile Eesti kodanikele jagunesid arvamused peaaegu võrdselt kaheks. Andmete analüüsi käigus selgus, et üldiselt on bussirajad veidi kiirendanud ühissõidukite liikumist, aga tipptundidel esineb siiski probleeme, sest bussiradasid ei ole igal pool ning tänu sellele jäävad ühissõidukid näiteks ristmikel siiski toppama. Lõputöö viimases osas on välja toodud ettepanekud selleks, et suurendada ühistranspordi kasutust ja reisijate rahulolu. Lisaks on tehtud ettepanekud edaspidiste uurimisvõimaluste kohta.

Abstract [en]

In recent years, rapid urbanisation has taken place in Estonia as elsewhere in Europe. People are moving to cities and suburban areas, mainly for economic reasons. The rapid growth of cities has led to growth in the number of cars and traffic density, but they in turn lead to the poor state of the environment and traffic jams on city streets. As in other cities, the problem with public transport in Tallinn is the fact that in recent years its use has declined. People are satisfied with public transport and use it when it is of good quality. This means that routes must meet the movement needs of people; public transport must be quick, clean and convenient; and ticket prices must be reasonable. This subject was chosen for the thesis because it is a topical one, and as a daily user of public transport the author had a personal interest in finding out which factors affect people’s use of and satisfaction with it. The goal of the thesis was to determine how public transport is used in Tallinn and whether people are satisfied with it, identifying the reasons for their satisfaction and dissatisfaction. In the theoretical part, the author provides an overview of the current situation of public transport in Tallinn, as well as of the use of public transport, price formation, quality indicators and satisfaction. In the main body of the text, the preparation and implementation phases of the quantitative study, analysis methods and results are described. The results showed that older people prefer public transport to other modes of travel more than younger people in Tallinn, and that women prefer public transport to other modes of travel more than men. Among users there are more people whose monthly income is less than 1000 euros, and among car users more who earn above 1000 euros per month. It also emerged that older people use public transport more often than younger people and that women use it more often than men. 62 Attitudes towards free public transport are positive: most passengers quite like the option of free transport, with it being most popular among older passengers, and with women appreciating the opportunity more than men. At the same time, there are a lot of people who are against free public transport. Research revealed that free public transport tends to affect the likelihood of people registering as residents of Tallinn. In respect of public transport that would be free of charge to all citizens of Estonia, opinions were divided almost equally into two camps. Data analysis revealed that, in general, bus lanes have somewhat sped up the movement of public transport, but problems still occur during rush hour because there are not bus lanes everywhere and this results in public transport vehicles becoming stuck, for example, at intersections. In the opinion of older people, the quality of public transport has improved greatly in the last three years; younger respondents feel that its quality has improved slightly. All in all, older people are much more satisfied with public transport than younger people, while those whose income is less than 1000 euros per month are more satisfied and those whose income is over 1000 euros per month are less satisfied. The most important factors to passengers are that public transport follows timetables, departures are frequent, stops are located close to main departure and destination points and vehicles are clean. People are most satisfied in Tallinn with ticket purchase options and the location of stops. The biggest problems are seen to be maintaining the cleanliness of vehicles and the lack of space therein. Satisfaction ratings for key factors are rather low, so in order to please passengers the organizers of public transport would have to implement quite a number of changes.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Transport > Passenger Transport
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Karmen Namm
Date Deposited: 18 Jun 2015 06:14
Last Modified: 02 Sep 2019 13:08
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1109

Actions (login required)

View Item View Item