Chrono Track ajavõtuteenust turustava ettevõtte loomine

Aau, Karen (2015) Chrono Track ajavõtuteenust turustava ettevõtte loomine. [thesis] [en] Establishing a company marketing Chrono Track timing services.

[thumbnail of Lõputöö-Karen-Aau-TI-81.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (802kB)
[thumbnail of lihtlitsents - .bdoc] Other (lihtlitsents - .bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (181kB)

Abstract

Autor koostas lõputöö pealkirjaga „Chrono Track ajavõtuteenust turustava ettevõtte loomine“. Selle eesmärgiks oli uurida RFID- tehnoloogiat, mille baasil ajavõtusüsteem toimib, viia läbi turu-uuring, selgitamaks välja teenuse vajalikkus ja sellest lähtuvalt koostada ettevõtte äriplaan. Lisaks tutvustab autor töös ajavõtuteenuse pakkumiseks vajalikke seadmeid ja annab ülevaate finantsprognoosidest. RFID on tehnoloogia, mis kuulub automaatsete identifitseerimissüsteemide (AIDC) gruppi ja seda kasutati esmakordselt 1980. a. Andmete edastamine toimub juhtmeavabalt elektromagnetlaineid kasutades. RFID-süsteem koosneb elektronkiibist, lugejast ja antennist. Tehnoloogia vajab toimimiseks eraldi tark- ja riistvaralist infosüsteemi. RFID-tehnoloogia suurimaks erinevuseks võrreldes teiste AIDC süsteemidega on see, et objekti lugemisel ei ole vaja otsenähtavust märgisega ja see suudab lugeda liikuvaid objekte. Selgitamaks välja huvi ja vajadust uue teenusepakkuja järele, viidi läbi kvalitatiivne turu-uuring. Autor valis välja 10 suuremat rahvaspordiürituse korraldajat ja saatis neile e-posti teel küsimustiku. Läbiviidud turu-uuringus osales 6 rahvaspordiürituste korraldajat. Reaalselt saadi ülevaade 20 rahvaspordiürituse kohta. 100% vastanutest oli huvitatud uue teenusepakkuja turule tulekust. Ettevõtte peamine eesmärk saab olema koostöökokkulepete saavutamine just nende rahvaspordiürituste korraldajatega, lisaks üritatakse jooksvalt sõlmida kokkuleppeid väiksemate ürituste korraldajatega. Lisaks rahvaspordiürituste mahtudele saadi ülevaade teadlikkusest Chrono Tracki kaubamärgi kohta ja uuriti, millised lisateenused huvitaks rahvaspordiürituste korraldajaid. Äriplaanis sõnastas autor ettevõtte äriidee, missiooni, visiooni ja eesmärgid, kirjeldas ettevõtluskeskkonda, teenuse pakkumiseks vajalike seadmeid, selgitas välja teenuse sihtgrupi ja analüüsis turgu ja konkurente. Lisaks koostas tegevusplaani, viis läbi riskianalüüsi ja koostas ettevõtte finantsprognoosid. Läbiviidud turu-uuringu ja koostatud äriplaani analüüsi põhjal võib järeldada, et äriplaan on teostatav. Ettevõtte käivitamiseks on vajalik algkapital 62 000€, millega on võimalik soetada ajavõtuteenuse pakkumiseks vajalikud seadmed ja hoida esimesed aastad rahavood positiivsena. Prognoositav ettevõtte tasuvusaeg on 5 aastat. Projekti on plaanis finantseerida laenu ja toetustega. Lisaks on plaanis leida ka investoreid. Äriplaani teostamiseks annab julgust rahvaspordiürituste korraldajate huvi uue ajavõtuteenuse pakkuja vastu. Suurimaks ohuks peab autor tehnoloogia kiiret arengut, mis võib tähendada lisainvesteeringute vajadust lähivtulevikus. Arvestades, et turul on ka teisi teenuse pakkujaid, prognoosib ettevõte esimeseks aastaks 10-15 ürituse teenindamise, mille puhul peaks aastane kiipide müügimaht ulatuma 45 000 kiibini ja osalejate arv 60 000 inimeseni.

Abstract [en]

Establishing a company marketing Chrono Track timing services, an Engineering Materials and Marketing final thesis. TTK University of Applied Sciences, Tallinn 2015, 52 pages, 21 figures, 7 tables, 1 annex, 29 sources, in Estonian. The aim of this thesis was to research RFID technology on which timing systems are built on, perform market research in order to determine the necessity of the service and based on the latter prepare a business plan. Additionally, the author of this thesis introduces the equipment needed for providing timing services and provides an overview of related financial forecasts. The topic of this thesis was chosen based on the author’s personal interests as they are currently employed at a leading Estonian organization organizing recreational sporting events. Due to the fact that at this moment there are only a few providers of a quality timing service the author wished to evaluate the reasonability of establishing such a company through analysis. The structure of this thesis consists of three main chapters. In the first the author expands upon the nature of RFID technology, its possibilities and connection to organizing timed recreational events. Additionally, the main parts of a business plan are explained. In the second part the author conducts market research to determine the need for such timing services. The main aim of market research was to gather information on the biggest Estonian recreational sporting event organizers chosen by the author and through this evaluate whether establishing a timing services company would be a reasonable choice or not. In the third part of this thesis the author presents the business plan for the aforementioned company. By having performed market reaearch and having analyzed the compiled business plan it can be concluded that the business plan is implementable. The inital capital needed for business start-up is 62,000 € with which to acquire the needed equipment in order to provide timing services and keep the cash flow positive during the first years. The estimated payback period of the company is 5 years. The author plans to fund the project with a loan and grants. Additionally, the plan includes finding investors. The interest shown in a new provider of timing services by the organizers of recreational sporting events provides the encouragement needed to carry out the busness plan. The author assumes the biggest risk would be in the fast development of technology which may necessitate additional funding in the near future. Taking into account that there are other providers of such a service on the market, the author estimates the capacity of the services for the first year to be 10–15 events through which the yearly sales volume of chips should reach up to 50,000 pc and the number of participants up to 60,000 people. The author of this thesis reached a favourable conclusion and is planning to actualize the business plan.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Karen Aau
Date Deposited: 08 Jun 2015 06:09
Last Modified: 02 Sep 2019 12:57
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1096

Actions (login required)

View Item View Item