Kütusekokuhoiu võimalused ettevõttes AS EVR Cargo

Gavrilov, Aleksandr (2015) Kütusekokuhoiu võimalused ettevõttes AS EVR Cargo. [thesis] [en] Opportunities for fuel economy in AS EVR Cargo company.

[thumbnail of Aleksandr GAVRILOV Lõputöö 15.05.2015. II.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (406kB)

Abstract

Antud töös autor uuris vaid miningaid võimalusi, mis võimaldavad ettevõttes energiaressursse vähendada. Tegelikult võimaluste nimekiri võib olla palju pikem ja see vajab põhjalikumat uurimist. Põhilised suunad energiaressursside vähendamiseks ettevõttes on:  Personali kvalifikatsiooni tõstmine ( koolitamine kaasaegsetel seadmetel )  Töötajate motiveerimine  Manöövrivedurite CME3 moderniseerimine  Vedurite C-36-7i rattapaari harjade määrdesüsteemi paigutamine  Seadus biokütuse kasutajate toetamiseks Nägu uurimus näitas Eestis puudub biokütus puudutav seadusandlus, ning käesoleval ajal biokütuse kasutamise ei ole otstarbekas. Loodame et need seadused võetakse ikkagi tulevikus vastu. Seoses sellega, et Eesti Vabariigi raudteedel teostatakse kaubavedu enamalt jaolt diiselvedurite veol, siis diiselkütuse tarbimise vähendamise probleem jääb aktuaalseks veel pikaks ajaks. Seoses mõningase kaubaveo mahu suurenemisega 2012 aastal ja nende prognoositava nii lähi, kui ka pikaajalise kasvu perspektiiviga, nõudlus vedurite järgi hakkab kasvama. Nendes tingimustes Eesti Vabariigi raudteedel ei kaota aktuaalsust, kutuse erikulu vähendavad meetmete kasutuselevõtt, mis stimuleerib tööde jätkamist antud suunal. On olemas tungiv vajadus veduri erivõimsuse vähendamisel rongide veol ja nende energilise effektiivsuse suurendamine kõigi võimalike abivahenditega, kaasa arvatud rongi kaalu ja veduri võimsuse vastavuse tagamine ning vedurite diislite tühikäigu režiimil töötamise aja vähendamise näol. Energiakokkuhoid- see on raha säästmine, seega energia kokkuhoid transpordis on mitte ainult majanduslikult õigustatud ja kasulik, vaid on ka väga aktuaalne seoses maailma looduslike energia ressursside vähenemisega. Innovatiivne energia säästmine raudteel peab toimima vastavalt komplesele plaanile, milles on selgelt määratud strateegia, eesmärgid ja nende saavutamise mitmeid viisid. Innovatiivsete meetodite kasutusele võtmisel, tekib terve rida probleeme:  Vabade rahaliste ressursside puudumine  Pikk tasuvusaeg  Põhivahendite suur kulumine

Abstract [en]

Author of this graduation work had researched only some of potential energy sources reduction opportunities. In fact, the list of such possibilities could be much longer, and it requires more closer and thorough research. The main trends of energy resources economy in the company are:  Staff development (training on modern equipment)  Employees motivation  CME3 locomotive modernization  C-36-7i locomotive’s wheelset lubrication system placement  Biofuel consumer’s legal support As graduation work research has demonstrated there is no legislation law regarding to the biofuel in Estonian legal system, and currently the use of biofuel is not reasonable. Author hopes that these laws will be adopted in the future anyway. Since Estonian railway freights are mostly carried by diesel locomotives, diesel fuel consumption issue will be still relevant for a long time. Due to railway freights slight increase at the beginning of the year 2012 and (forecasted ) short- & long-term perspective growth et the locomotive engines demand will certainly increase. Under these conditions Estonian railway’s specific fuel consumption reduction measures aren’t losing their relevance which encourages the continuation of works in this direction. There is an urgent need in reducing the locomotive engines hauling operation`s power and improving their energy efficiency by all possible means, including the approach of train’s weight and locomotive engine’s power to correspond as well as locomotive engine’s idling and no-load reduction. While applying innovative methods a whole series of problems is caused:  The lack of free financial resources  Long payback period  High equipment depreciation In conclusion, the author would like to bring into focus that energy economy is doubtless money saving, thus energy saving in transport is not only economically justified and profitable but also very topical relating decrease of the world’s natural energy resources usage and consumption.

Item Type: thesis
Advisor: Martin Kuusk
Subjects: Transport > Rail Transport > Railway Engineering > Rolling Stock
Divisions: Institute of Logistics > Railway Engineering
Depositing User: Aleksandr Gavrilov
Date Deposited: 17 Jun 2015 08:16
Last Modified: 03 Sep 2019 09:06
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1095

Actions (login required)

View Item View Item