Intermodaalsete veoskeemide kasutamise võimalused ja põhjendatus Eesti - Itaalia suunalistel vedudel

Aasoja, Alvar (2015) Intermodaalsete veoskeemide kasutamise võimalused ja põhjendatus Eesti - Itaalia suunalistel vedudel. [thesis] [en] Possibility and reasonability of intermodal freight transport between Estonia and Italy..

[thumbnail of Alvar Aasoja  Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (366kB)

Abstract

Minu lõputöö eesmärgiks oli EL valges raamatus püstitatud eesmärkide saavutamiseks välja pakkuda meetmed, mis peaksid samal ajal tõstma ka vedajate konkurentsivõimet Eesti – Itaalia suunalistel vedudel. Väljapakutavate meetmete sisuks oli maanteevedude asendamine intermodaalse veoskeemiga, mille puhul kaup liigub ühes ja samas kaubaruumis (poolhaagises) erinevate veoliikidega. Oma lõputöös hõlmasin kolme erinevat transpordiliiki, maanteetransport, meretransport ja raudteetransport. Kõige suurema osa liikus poolhaagis meretranspordiga. Enam-vähem sama maa liikus poolhaagis ka maanteetranspordiga. Raudteetranspordiga liikus poolhaagis kõige vähem. Töötasin välja kolm erinevat intermodaalset veoskeemi, mis katavad kolme eelpool mainitud transpordiliiki. Veoskeemid töötasin välja selliselt, et need oleksid võimalikult efektiivsed ja kulusäästlikud, kuid lõpptulemusena selgus see, et väljatöötatud veoskeemid ei suuda mitmes punktis konkureerida maanteetranspordiga, kuid on olemas ka punkt kus intermodaalne veoskeem on võrreldes maanteetranspordiga konkurentsivõimeline. Kui võtta esimene veoskeem, kuhu alla kuuluvad kõik kolm kasutatud transpordiliiki, siis saab välja tuua selle, et kulupoole pealt on esimene veoskeem maanteetranspordist 300 kuni 400 eurot kulukam. Ajaliselt on esimene veoskeem 1 ööpäeva võrra pikem kui seda on maanteetransport, mis tähendab ka seda, et see on kliendile halvem variant. Kuid kui vaadata esimese veoskeemi keskkonnamõju siis on veoskeem 315 kilogrammi CO2 võrra keskkonnasäästlikum kui seda on maanteetransport. Vaadeldes teist veoskeemi näeme enam-vähem samasugust pilti, kus maanteetransport on veoskeemiga võrreldes 300 kuni 400 eurot soodsam ja ajaliselt on mõlema puhul transiitaeg 4 ööpäeva. Kui kui vaadelda teise veoskeemi keskkonnamõju siis on teine veoskeem võrreldes maanteetranspordiga ligi 201 kilogrammi CO2 võrra keskkonnasäästlikum. Kui vaadelda kolmandat veoskeemi siis selgus ka seal, et kulu poole pealt on veoskeem ligi 700 kuni 800 euro võrra kulukam kui seda hetkel on maanteetransport. Samas nagu ka teise veoskeemi puhul on kolmanda veoskeemi transiitaeg sarnaselt maanteetranspordile 4 ööpäeva. Kuid kui vaadelda kolmanda veoskeemi keskkonna mõju siis on see võrreldes maanteetranspordiga ligi 27 kilogrammi CO2 võrra keskkonnasäästlikum. Antud lõputööga tuli välja tõdemus, et antud hetkel ei saa intermodaalsed veoskeemid ei kululiselt kui ka ajaliselt maanteetranspordile vastu. Ainuke punkt kus maanteetransport selgelt kaotab on keskkonnasäästlikus, kuna tänapäeva maanteetransport on suure keskkonnamõjuga. EL valges raamatus välja toodud meetmetest sai väljatöötatud veoskeemide puhul ainukesena täidetud transpordi negatiivse mõju vähendamine keskkonnale. Antud veoskeemid on vedajate jaoks nišitoode, mida saab pakkuda kindlatele klientidele, kelle jaoks ei ole kõrgem veokulu probleemiks. Samuti sai ka välja pakkuda lahendused EL valges raamatus kirjeeldatud liikuvuskontseptsioonile, mille puhul eelistatakse säästlikumaid transpordiliike.

Abstract [en]

My thesis was aimed to achieving the objectives of the EU White Paper to propose measures, which should at the same time increase the competitiveness of Estonian carriers between Estonia and Italy. Proposed measures were aimed at the replacement of road transport intermodal transport schemes, which in the case of goods moving in the same cargo space (on a trailer) of different modes of transport. In his thesis I analyzed three different types of transport, road transport, maritime transport and rail transport. Semi-trailer were moving the biggest time in maritime transport. Almost the same distance was semi-trailer moving also by road and by rail semitrailer was moved at least. I worked out three different intermodal transport schemes covering three above-mentioned types of transport. Transport schemes were worked out in such way that they are as effective and cost-efficient, but the end result came out that developed transport schemes are unable to compete with road transport at a number of points, but there is also the point where the intermodal transport schemes is competitive compared to road transport. If you take the first transport scheme which includes all three types of transport, it can be pointed out that the cost side, for the first transport scheme is between 300 and 400 euros more expensive than road transport. The first term is that the transport scheme is one day longer than it is in road transport, which also means that it is the worse option for the customer. But if we look at the environmental impact for the first transport scheme we find out that it is 315 kilograms of CO2 greener than road transport. Looking at the second transport scheme we see almost the same picture, with road transport being 300 to 400 euros cheaper than second transport scheme and the transit time for both the options is four days. When looking at the environmental impact for the second transport scheme we find out that it is 201 kilograms of CO2 greener than road transport. If we look at the third transport scheme, then came out, that the cost side, of the transport scheme is around 700 to 800 euros more expensive than road transport. However, as in the case of the second and third transport scheme the transit time as well as for road transport is four days. But if we consider the environmental impact of the third transport scheme is 27 kilograms of CO2 greener than road transport. With this thesis came out the realization that the current intermodal transport schemes does not compete in cost and in time with the road transport. The only point where road transport is clearly losing is the environmentally, as today's road transport has a great impact on the environment. The EU point out in the White Paper measures had met only one case of transport scheme developed that reduce the negative impact of transport to the environment. These transport schemes are niche product for companies, who can provide these schemes to certain clients, for whom the higher cost of transport is not a problem.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnu Mägi
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Alvar Aasoja
Date Deposited: 18 Jun 2015 06:02
Last Modified: 02 Sep 2019 12:57
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1087

Actions (login required)

View Item View Item