Keskkonnakompleksloa taotlemine Kesto OÜ näitel

Kendra, Gertu (2015) Keskkonnakompleksloa taotlemine Kesto OÜ näitel. [thesis] [en] Application for Integrated Environmental Permit Based on LLC Kesto.

[thumbnail of Keskkonnakompleksloa taotlemine Kesto OÜ näitel_gertukendra.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (174kB)

Abstract

Keskkonnakompleksluba on ettevõtete tegevuse tulemusel tekkiva saaste vältimise ja kontrollimise jaoks loodud vahend, mis on vajalik käitise seaduspäraseks tegutsemiseks kui selle tootmistegevus ületab kehtestatud künnisvõimsusi. Kesto OÜ tegeleb peamiselt ohtlike jäätmete kogumise ja käitlemisega. Ettevõtte eesmärk on võimalikult paljud jäätmed suunata taaskasutamisse ning vähendada nende kõrvaldamistoiminguid. Kogutud jäätmetest tehakse vedelat ja tahket jäätmekütust, mida kasutatakse soojusenergia saamiseks. Tegemist on ohtlike jäätmete vaheladustaja ja käitlejaga, mis tähendab, et jäätmed antakse pärast töötlemist üle teistele ohtlikke jäätmete käitluslitsentsi omavatele ettevõtetele. Kogutud ohtlikud jäätmed klassifitseeritakse ja sorteeritakse ning ladustatakse eraldi vastavalt igale jäätmeliigile sobivas anumas. Seejärel töödeldakse jäätmeid lähtudes jäätmeliigist. Vedela jäätmekütuse valmistamisel segatakse kokku kõik sobilikud vedelad ohtlikud jäätmed. Tahke jäätmekütuse puhul purustatakse ohtlikud jäätmed ja segatakse need kokku. Mõlemad kütuseliigid saadetakse AS-i Kunda Nordic Tsement. Lisaks valmistatakse jäätmekütust ka tavajäätmetest, mis antakse üle AS-le Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Ülejäänud jäätmeliigid (näiteks puhas metall) antakse pärast nende töötlemist vastavaid keskkonnalubasid omavatele ettevõtetele. Aastatega on suurenenud ohtlike jäätmete kogumise ja käitlemise nomenklatuur, mistõttu ületab Kesto OÜ tööstusheite seaduses kehtestatud ohtlike jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute künnisvõimsusi. Seetõttu on ettevõte kohustatud omama keskkonnakompleksluba alates 7. juulist 2015. Kompleksloa taotlemine on seotud saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse asendamisega tööstusheite seaduse asendamisega 1. juunil 2013. aastal. Eelnimetatud seadus määratleb kompleksloa taotlusega seonduvad nõuded ja protsessid. Kompleksloa esmasel taotlejal on kohustus tasuda riigilõiv ja koostada lisaks taotlusele lähteolukorra aruanne, mis keskendub pinnase ja põhjavee saastatusele. Selle põhjal saab võrrelda aruande koostamisel esinevat võimalikku saastetaset käitise edasisel tegevusel esineva saastatusega. Kompleksloa taotlemine on aja- ja ressursimahukas protsess, mille käigus peab lähtuma paljudest Eesti Vabariigi õigusaktidest. Kompleksloa koosseisu kuulub kogu ettevõtte tegevust puudutav keskkonnaalane informatsioon alates käitise asukohast lõpetades tegevuse sulgemisega. Taotluse nõuetekohasel esitamisel jääb oodata taotluse menetlemise, avalikustamise ja andmise (või halvemal juhul keeldumise) otsust. Taotluse baasdokumendiks on Keskkonnaministri määrus nr 36, mille põhjal kompleksloa taotlusdokument koostatakse. Kesto OÜ kompleksloa taotluse koosseisu kuuluvate andmete esitamisel on autor avaldanud omapoolse hinnangu. Tuginetud on määruse kohaselt nõutud info võrdlemisele tegelikkuses kirjapandud infoga ning välja toodud tähelepanekud tähtsamate nõuete esitamisele nagu näiteks parimale võimalikule tehnikale. Kompleksloa taotluse koostamisel tekkis mõningaid probleeme, mis vajasid edasiseks tööks täpsustavat informatsiooni. Sellest tulenevalt on koondatud kokku kompleksloa taotlemisel tekkinud peamised probleemid, milleks peamiselt on määruse nr 36 nõuete kaheldi mõistetavus. Nimetatud probleemi olemasolu kinnitab Keskkonnaameti poolt taotluse tagastamine puuduste likvideerimiseks. Taotluse sujuvamaks koostamiseks on välja toodud erinevad ettepanekud, peamiseks soovituseks on eelnimetatud määruse nõuete täpsustamine. Antud lõputöö täitis oma eesmärki kirjeldada keskkonnakompleksloa taotlemise protsessi ja selgitada sellega kaasnevaid tegevusi ja murekohti. Autoripoolsed hinnangud ja koostatud töö võivad olla abiks mõnele teisele Kesto OÜ-ga sarnanevale ettevõttele, mis peab taotlema esmakordselt keskkonnakompleksluba.

Abstract [en]

The aim of this graduation thesis is to describe the process of application for the integrated environmental permit. It contains the explanation why application for the permit was necessary as well as the accompanying acts, laws and claims. The author gives an overview of the process emanating from the practice. So this graduation thesis can be used for other organizations, similar to LLC Kesto. Integrated environmental permit is the largest environmental measure to monitor the activity of the organizations with great environmental impact. It integrates air, water and waste law permits in one entity and its aim is to control and reduce industrial waste. It is compulsory for all the industrial plants that exceed the threshold output. One of the appropriate examples is LLC Kesto. LLC Kesto is Estonian based organization that manages hazardous waste. It stores and processes waste, producing liquid and solid waste fuels. Afterwards it transfers waste fuel to another company that uses it to recover heat energy. All the remaining waste that was not processed into fuel is sent to the companies that own hazardous waste management licences. On 1 July, 2013 the Parliament adopted the new Industrial Emissions Regulation that makes LLC Kesto bound to implement the environmental permit because it exceeds the waste treatment and disposal threshold output. The permit application is based on the Minister of Environment act No 36 ’’Integrated environmental permit application and its additional forms and integrated environmental permit content specification requirements and forms.’’ This is the base document for application which has to contain all the information about the organization and needs to be submitted to the Environmental Board. In the graduation thesis the author analyses the activities while applying for the integrated environmental permit focusing on the main permit application claims (e.g. BAT – best available technique). Additionally, the author presents the problems and observations that occurred while compiling the permit application and makes suggestions that would make the application process smoother for future applicants.

Item Type: thesis
Advisor: Monica Vilms
Co-advisor: Triin Ida
Subjects: Environmental Technology > Laws and Regulations > Land and Environmental Law
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Gertu Kendra
Date Deposited: 17 Jun 2015 06:17
Last Modified: 22 Apr 2016 08:53
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1083

Actions (login required)

View Item View Item