Lisamootorite paigaldamise investeeringu tasuvusanalüüs ja logistikatoimingu parendusettepanekute hindamine ettevõttes Vips Transport OÜ

Puhm, Andreas (2015) Lisamootorite paigaldamise investeeringu tasuvusanalüüs ja logistikatoimingu parendusettepanekute hindamine ettevõttes Vips Transport OÜ. [thesis] [en] Cost-Benefit Analysis of Investment in Supplementary Engine Installation and Assessment of Logistic Operation Improvement Proposals in Vips Transport OÜ.

[thumbnail of Lõputöö- Andreas Puhm.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Antud lõputöö autor on töötanud ettevõttes Vips Transport OÜ juba neli aastat ning selle aja jooksul on täheldanud mõningaid puudusi logistika toimimisel ning samuti on leidnud võimalusi ettevõtte arendamiseks. Autor püstitas eesmärgiks viia läbi 50-meetrise, 37-meetrise ja 35-meetrise auto-korvtõstukite lisamootori investeeringu tasuvusanalüüsi, et hinnata projektide vajalikkust ja võimalikku kulusäästu. Projektide eesmärgiks oli eelpool nimetatud korvtõstukite kütusekulu vähendamine töötamisel, läbi eraldiseisva ökonoomsema jõuallika paigaldamise. Lisaks sellele oli eesmärgiks kasumlikkuse korral viia praktiliselt läbi antud lisamootori investeering 50-meetrisele korvtõstukile. Lõputöö teises osas keskendus töö autor samuti ettevõtte kulusäästule ning suurema tulu teenimisele, kus eesmärgiks oli hinnata ühte ettevõtte logistikatoimingut ning pakkuda selle paremaks muutmiseks omapoolsed parendusettepanekud. Lisaks parendusettepanekutele pidas töö autor vajalikuks koostada logistikule töötav ja abistav mudel masinapargi paremaks opereerimiseks ning tööde kasumlikkuse või mittekasumlikkuse hindamiseks. Käesoleva uurimustööga on tegemist praktilise rakendusega lõputööga, mille teoreetilisi tulemusi kasutati projekti elluviimisel. Lisamootorite investeeringu tasuvusanalüüs näitas, et 50-meetrisele ja 35-meetrisele korvtõstukile on antud projekt kasumlik ning arvestades projektide rakendamisel tekkivat kulu ja kulusäästu, siis tasub mõlema masina peal seda rakendada. Töö käigus selgus, et 37-meetrisele korvtõstukile antud investeeringu projekti paigaldada ei ole võimalik, sest kaasneva lisaraskuse tõttu läheb antud töömasina täismass üle lubatud normi (3-teljelise õhkvedrustusega veoauto täismass 26 000 kilogrammi ületatakse). Lõputöö autor viis koos projekti meeskonnaliikmetega läbi praktiliselt 50-meetrisele korvtõstukile lisamootori investeeringu ning ettevõtte juhataja sõnul oli tulemus oodatust veelgi parem. Lisaks oodatust suuremale kulusäästule paranes töökeskkond ja lisandus olemasolevatele pealisehituse avarii kokkupakkimise võimalustele veel üks süsteem. Ettevõtte juhataja sõnul oli tegemist eduka projektiga ning lähtudes 35-meetrise korvtõstuki investeeringu tasuvusanalüüsist, plaanib kindlasti rakendada ka sellele korvtõstukile antud projekti lähitulevikus ja samuti soovis, et antud lõputöö autor oleks ka järgmise projekti eestvedajaks. Lõputöö teises osas kaardistas töö autor ühe logistika toimimise kitsaskoha ning pakkus omapoolseid ettepanekuid selle parendamiseks. Ettevõtte logistikatoimingu probleem oli selles, et suurema korvtõstuki vabanemisel tööpäeva keskel tihtipeale ei leitud koheselt rakendust ning kui tööpäeva keskel soovis järgmine klient natukene väiksemat korvtõstukit, siis oli ettevõtte logistiku poolt ainukene lahendus lasta vahetada suurema masina juhil autopargis välja väiksema korvtõstuki vastu, mistõttu tihtipeale klient ütles tööst ära lisanduva ajakulu tõttu. Samuti oli probleemiks see, kui kaks klienti soovisid sama tõstekõrgusega ja töötunnihinnaga korvtõstukit broneerida samadeks päevadeks. Logistik pidi töid edasi lükkama ning tööde kuhjumisel tihtipeale kliendid ütlesid tööd ära. Siiamaani ei osanud logistik saata suuremat korvtõstukit asendama väiksemat töömasinat, sest puudus ülevaade antud asenduse kasumlikkusest ning selle tulemusena jäi ettevõttel teenimata tulu ja masinapargis olevatele töömasinatele ei leitud rakendust. Kuna seisev töövahend ei too ettevõttele tulu, siis koostas töö autor antud probleemi lahendamiseks logistikule abistava arvutusmudeli korvtõstukite asenduse hindamiseks. Arvutusmudel on koostatud Microsoft Exceli programmis ning nüüdseks on juba leidnud rakendust ettevõttes Vips Transport OÜ. Nüüd on logistikul võimalik hinnata kiirelt korvtõstukite asenduse kasumlikkust ning tänu mudelile on võimalik hoida töömasinad töös ning vältida tööde kuhjumist ja klientidele ära ütlemist. Ettevõtte logistiku sõnul on tegemist hea ja usaldusväärse arvutusmudeliga, millega on võimalik hinnata kiirelt ning riskivabalt tööde otstarbekust. Lõputöö autor saavutus töö alguses etteseatud eesmärgid ning suutis arendada ja parendada antud väikeettevõtet. Ettevõttes saavutati tänu praktilise lahendusega lisamootori investeeringu märkimisväärne kulusääst ning tänu väljatöötatud arvutusmudelile paranes logistiku töö oluliselt efektiivsemaks ja tulusamaks. Koostatud lõputööga suudeti arendada ettevõtet Vips Transport OÜ märgatavalt ning tänu praktilise rakendusega loodi paremad tingimused konkurentsieelise saavutamiseks ja kliendirahulolu tagamiseks.

Abstract [en]

Current thesis is based on the example of company „Vips Transport OÜ“ that rents out lifting and building equipment. Vips Transport OÜ is mostly specialized to truck-mounted areal platform rental with operators with lifting heights between 16 to 65 meters. The author of the current thesis has been personally involved with the mentioned business already 4 years, and knows companies bottlenecks and can evaluate improvement procedures in order to promote current machinery and its operation. The aim of the thesis is to reduce 50-meter, 37-meter and 35-meter truck-mounted work platform fuel consumption while working with the help of installing supplementary engine. First the fitment of supplementary engine is being evaluated and after that cost-benefit analysis is carried out. On the second part of thesis the main focus is still on cost savings, and improving income trough logistics operation improvement proposals and by composing of assisting calculation model. During operation it was revealed that the project of supplementary engines is only possible to carry out on 50-meter and 35-meter truck-mounted workplatform. The reason it can not be installed to 37-meter work platform is based on the overall weight of the truck, witch would be excess of the allowed maximal weight. The project of installing supplementary engines to 50-meter and 35-meter work platform turned out to be profitable, and from calculations it was revealed that during the lifetime of trucks cost savings worth of 67958,9 EUR for 50-meter and 57923,3 EUR for 35-meter truck-mounted work platform are being made. The project would already repay itself on the beginning of third year. Project was executed on 50-meter truck-mounted work platform and company has plans to do the same on the 35-meter truck-mounted work platform. On the second part of the thesis author mapped the problem of logistics procedure and offered improvement solutions to the company in order to change it. The problem consisted in not offering clients the right work machine, because the machine was already working for other client or was standing in machinery park, and the changing of machines would have taken too much time. Company lost clients because of this and of course did not make any profit. As machinery that is not working is not profitable for company, author composed Microsoft Excel based calculation module for the logistic that he/she can use to calculate whether or not it is profitable to send higher work platform to client then was originally ordered. The cost analysis for installing supplementary engines was profitable and after practical feedback from real-life experience it has shown large cost savings. Thanks to the mentioned project, author was able to generate large cost savings for a small company. In addition, company is also using calculation module made, what gives higher work load to machinery. Also company is making more profit and logistic does not have to postpone orders. The goals of the thesis were met by author and Vips Transport OÜ was remarkably improved.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Andreas Puhm
Date Deposited: 18 Jun 2015 06:00
Last Modified: 02 Sep 2019 13:09
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1077

Actions (login required)

View Item View Item