Lääne-Euroopa sisevedude teostamine Tallept Auto AS näitel

Sitska, Eleen (2015) Lääne-Euroopa sisevedude teostamine Tallept Auto AS näitel. [thesis] [en] International Transportation in Western Europe based on Tallept Auto AS.

[thumbnail of Lääne-Euroopa sisevedude teostamine Tallept Auto AS näitel.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of LISAD.2.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (506kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (401kB)

Abstract

Tallept Auto AS on pikaajalise kogemusega transpordiettevõte, kes teostab Lääne-Euroopa sisevedusid 20 aastat. Sellega seoses on ettevõtte tegevjuhil oma seisukohad, miks on Lääne-Euroopa sisevedude teostamine püsinud ettevõttele Tallept Auto AS üheks osaks igapäevatööst. Käesolevas lõputöös analüüsis töö autor Lääne-Euroopa sisevedude teostamist Tallept Auto AS näitel aastatel 2013-2014. Lõputöö eesmärgiks oli kaardistada Lääne-Euroopa sisevedudega kaasnevad probleemid ja kitsaskohad ning saadud tulemuste põhjal hinnata võimalusi ettevõtte Tallept Auto AS töö efektiivsemaks korraldamiseks. Transpordiettevõtted, kes teostavad rahvusvahelisi või riigisiseseid maanteevedusid, peavad analüüsima kulusid. Kvantitatiivse uuringu tulemusena selgus, et Lääne-Euroopa sisevedude teostamine on aastal 2013 ettevõttele Tallept Auto AS tekitanud kahjumit, aga aastal 2014 oli Lääne-Euroopa sisevedude teostamise tulemusena tekkinud kasum. Lääne-Euroopa sisevedude teostamist mõjutavad väga suurel määral kütusekulud. Aastal 2014 on kulud kütusele vähenenud. Põhjustena toob töö autor välja autojuhtide säästlikuma sõidustiili ja kütusehinna languse. Selleks, et muuta Lääne-Euroopa sisevedude teostamine veelgi tulusamaks kui see oli aastal 2014, on töö autor välja toonud parendusettepanekud, tänu millele on võimalik tulemit suurendada. Üheks ettepanekuks on autojuhtidele koolituse tegemine, kuidas säästlikumalt sõida. Diplomitöö autor teeb ettepaneku palgata vahetusautojuhid, kes asendaksid puhkuseperioodidel, et ettevõtte autojuhid saaksid aastaringselt maksimaalselt oma töö- ja sõiduaega ära kasutada. Sellega seoses paraneksid autorongide läbisõidetavad kilomeetrid ja muud näitajad Lääne-Euroopa sisevedude teostamisel. Lisaks on ettepanek teha alltöö tellijaga läbirääkimised selles osas, et autojuhid saaksid sõita pikemaid marsruute ning tänu sellele oma ööpäevast tööaega maksimaalselt ära kasutada. Võrreldes Tallept Auto AS majandusaasta aruandeid 2013-2014 selgub, et ettevõtte kasumlikkus, tõhusus ja müügikäibe puhasrentaablus on aastal 2014 vähenenud. Samas on aastal 2014 Lääne-Euroopa sisevedude teostamisega kaasnenud kasum, aastal 2013 oli Lääne-Euroopa sisevedude teostamine kahjumis. Sellega seoses teeb töö autor järelduse, et nimetatud töö teostamine ei mõjuta ettevõtte üldisi majandusnäitajaid nii palju. Diplomitöö autori peamine järeldus on see, et Lääne-Euroopa sisevedude teostamine antud analüüsi põhjal ei ole ettevõttele nii tasuv, kui Tallept Auto AS on ise arvanud. Samas annab Lääne-Euroopa sisevedude teostamine võimaluse ettevõttel käibemahtusid hajutada. Alltöö teostamisest teenitava müügitulu tasumine toimub ettevõttele Tallept Auto AS igal nädalal. Transpordisektoris on maksetähtajad 30-60 päeva, mis tähendab seda, et ettevõttel ei ole vabu käibevarasid, mida kasutada vajadusel kuluarvete tasumiseks. Kokkuvõtvalt väidab lõputöö autor, et Lääne-Euroopa sisevedude teostamine moodustab ettevõtte igapäevasest tööst ühe osa, kuid majandusnäitajate seisukohalt ei mõjuta Lääne-Euroopa siseveod ettevõtte kasumlikkust ja tõhusust. See omakorda tähendab seda, et töö autori arvates teostatakse Lääne-Euroopa sisevedusid peamise põhjusena käibemahtude hajutamiseks, et ettevõttel Tallept Auto AS oleks olemas iganädalane raha kassas, mille eest on võimalik tasuda jooksvaid kuluarveid. Selleks, et Lääne-Euroopa sisevedude teostamine mõjutaks ettevõtte majandusaasta aruande tulemusi peaks ettevõte Tallept Auto AS kasutusele võtma käesolevas lõputöös nimetatud parendusettepanekud.

Abstract [en]

Tallept Auto AS is an experienced transport company who has made transportation in Western Europe for 20 years. The CEO of Tallept Auto AS has own views why transportation in Western Europe is remained the part of company’s daily work. In this thesis author analyzed the transportation in Western Europe in years 2013-2014 based on Tallept Auto AS. The goal of this thesis was to find out the problems and bottlenecks in transportation in Western Europe. Based on the results find out the opportunities for making Tallept Auto AS work organization more efficient. Transport companys who have to analyze the costs. The quantitative study showed that Tallept Auto AS made with transportation in Western Europe in year 2013 profit loss and in year 2014 profit. Profit is influenced by the costs of fuel. In 2014 the costs of fuel are decreased. The author of thesis thinks that it is because of the more efficient driving style of drivers and fuel price declines. In order to make transportation in Western Europe more profitable than it was in 2014, has the author of thesis pointed out some improvements, which will make it possible to increase the profit. One proposal involves drivers training how to drive more economically. The author of thesis proposes to employ new drivers who will replace the main drivers in holiday periods. Then the drivers are able to use their daily driving and working time to the limit. Then the driven kilometers will improve and increase and also the other indicators of transportatain in Western Europe will change to better. Also Tallept Auto AS will have to talk to subcontractor that the drivers can drive longer routes in order to use working time to the limit. Comparing Tallept Auto AS annual reports in years 2013-2014 it is revealed that company’s profitability, efficiency and net profit margin in 2014 has decreased. However transportation in Western Europe resulted in 2014 profit, but in 2013 was profit loss. The author of thesis concludes in this context that the economic results in transportation in Western Europe will not affect the company’s overall economic performance so much. The main conclusion of the thesis is that the transportation in Western Europe is not as cost effective as Tallept Auto AS has imagined. However transportation in Western Europe will provide an opportunity to the company to allay the sales revenue. Subcontractor pays the sales revenue every week. In transport sector are the payment terms of 30-60 days, which means that the company has not free floating assets for example to pay bills. In summary the author of thesis says that the transportation in Western Europe is a part of Tallept Auto AS’s everyday work, but in terms of economic indicators it will not affect the company’s profitability and efficiency so much. The main reason why Tallept Auto AS makes transportation in Western Europe is to have weekly cash volumes. In order to affect the company’s economic results by transportation in Western Europe, Tallept Auto AS should introduce all the improvements mentioned in this thesis.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Transport Economics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Eleen Sitska
Date Deposited: 18 Jun 2015 05:58
Last Modified: 03 Sep 2019 06:00
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1074

Actions (login required)

View Item View Item