Eesti autovedajate konkurentsivõime parandamine tulenevalt suuregabariidiliste autorongide kasutamisest.

Kaldma, Tanel (2015) Eesti autovedajate konkurentsivõime parandamine tulenevalt suuregabariidiliste autorongide kasutamisest. [thesis] [en] Improving the Competitiveness of Estonian Road Carriers Using Big-Size Road Trains..

[thumbnail of Lõputöö - EESTI AUTOVEDAJATE KONKURENTSIVÕIME PARANDAMINE TULENEVALT SUUREGABARIIDILISTE AUTORONGIDE KASUTAMISEST - Tanel Kaldma.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata 25,25m autorongide sobivust Eesti teedele ning selliste autorongide kasutamisest tulenevaid positiivseid ning negatiivseid mõjusid autovedajatele. Tööst selgus, et selliste suuregabariidiliste autorongide kasutamine on Eestis põhimõtteliselt võimalik. Küll aga tuleb teha väikeseid muudatusi ennem, kui neid kasutada saaks. Töö alguses püstitatud küsimused leidsid vastused. Suuregabariidilised autorongid loovad oluliselt lisandväärtust autovedajatele ning avaldavad pigem positiivset kui negatiivset mõju. Kõige olulisemaks positiivseteks aspektideks võiks pidada keskkonna säästlikkust ning autovedajate tootlikkuse tõusu. Negatiivsete aspektide poolelt tuleks välja tuua kulutused, mida tuleb teha infrastruktuuri kaasajastamiseks, kuid pigem on tegu üldise probleemiga, kui konkreetselt suuregabariidiliste autorongide kasutusele võtust tulenevaga. Kindlasti on oluline see, et suuregabariidilised autorongid hakkaksid liikuma vaid põhimaanteedel, sest Eesti oludes poleks otstarbekas nende liikumine tugimaanteedel. Samuti tuleb suuregabariidiliste autorongide vajalikkus välja eri veoste puhul. Autori nägemuse kohaselt on vaid aja küsimus, millal suuregabariidilised autorongid võetakse Eestis kasutusele, sest väga mitmetes riikides neid juba kasutatakse. Vastasel korral peavad Eesti autovedajad ülemäära palju vaeva nägema, et konkurentidega lähi riikidest sammu pidada. Käesoleva töö edasiarendusena tuleb luua komisjon, kes hakkab läbi viima konkreetseid katseid ning loob pilootprojekti, koos test marsruutidega. Taotleda tuleb erinevaid lubasid katsete läbi viimiseks ning kooskõlastada need riigiga. Antud töö andis autorile uusi teadmisi suuregabariidilistest autorongidest ning avardas mõttemaailma, kui ühtset tervikut. Samuti õpetas see autorile seostama erinevaid teemasid seal, kus esmapilgul tundus seos puuduvat. Kõikides valdkondades tuleb kasutusele võtta uusi meetmeid, et olla konkurentsivõimeline, miks seda mitte teha ka transpordis ning lubada Eesti teedele suuregabariidilised autorongid, kui me selleks valmis oleme.

Abstract [en]

Improving the Competitiveness of Estonian Road Carriers Using Big-Size Road Trains. The aim of this study was to evaluate the suitability of Estonian roads for 25,25m road trains, and which positive and negative impacts it has on carriers. Many European countries have introduced 25,25m road trains to increase the cost-effectiveness. 25,25m road trains provide the same quality while reducing the cost of transport per unit, primarily due to reductions in labor costs and fuel consumption per unit of freight transported. Author used a number of previously conducted studies from countries that use 25,25m road trains, as well as using the results of research carried out in Estonia. In addition, calculations give further insight into combinations of 25,25m vehicles efficiency. 25,25m road trains have to be taken as a whole taking into account all the positive and negative aspects of the topic. Big-Size road trains will create significant added value for carriers and have a positive rather than a negative impact. The most important positive aspects could be considered environmental sustainability, and carriers productivity increase. Negative aspects are on the expenditure side. Since one of the consequences of big-sized road trains is necessity to modernize the infrastructure. All fields must introduce new measures, in order to be competitive. Why not do it well and allow big-sized road trains on Estonian roads when we are ready.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnu Mägi
Subjects: Transport > Transport Economics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Tanel Kaldma
Date Deposited: 18 Jun 2015 05:52
Last Modified: 02 Sep 2019 13:01
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1070

Actions (login required)

View Item View Item