Geosünteetide kasutamine nõrkadele aluspinnastele muldkehade rajamisel

Kurik, Arvi (2015) Geosünteetide kasutamine nõrkadele aluspinnastele muldkehade rajamisel. [thesis] [en] The use of geosynthetics in the construction of embankments over weak ground.

[thumbnail of Lõputöö - Geosünteetide kasutamine nõrkadele aluspinnastele muldkehade rajamisel - Arvi Kurik.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (75kB)
[thumbnail of retsensioon - bdoc] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (20kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö peamine fookus oli suunatud geosünteetide kasutamisele muldkehade rajamisel nõrkadele aluspinnastele. Lõputöös on välja toodud geosünteetidega tugevdatud muldkehade nõrkadele aluspinnastele projekteerimiseks ja analüüsimiseks vajalikud arvutuse alused. Teises peatükis on antud geosünteetide rakendused teedel ja raudteedel. Veel on välja toodud projekteerimise ja konstrueerimise kaalutlused, koormused, arvutusolukorrad ning ehitise purunemisolukorrad. Projekteerimise protseduurid muldkehade rajamiseks nõrkadele pinnastele koos geosünteetide kasutamisega on toodud lõputöö kolmandas peatükis. Peatükk sisaldab projekteerimise tutvustust, osavarutegureid koormustele ja koormuste kombinatsioonidele, kui ka erinevatele materjalide omadustele ning järk-järgulist piirseisundite järgi projekteerimist EVS-EN 1997-1 ja „Recommendations for Design and Analysis of Earth Structures using Geosynthetic Reinforcements - EBGEO“ kohaselt. Neljas peatükk hõlmab nõudeid geosünteetidele ja täitematerjalidele. Nõuded täitematerjalidele, nagu ka lõputöö viiendas peatükis käsitletavad ehituslikud nõuded ja soovitused, põhinevad peamiselt standarditel EVS-EN 1997-1 ja EVS-EN 14475. Autori arvates on teema edasine uurimine väga oluline, kuna Eestis on teema käsitlemine võrreldes mitmete Euroopa riikidega, kus on lisaks Eurokoodeksitele välja töötatud rahvuslikud projekteerimisjuhised, alles arenemisjärgus ja eestikeelset materjali on saadaval suhteliselt vähesel määral.

Abstract [en]

The main focus of the current graduation thesis lies in the use of geosynthetics in the construction of embankments over weak ground. The basis of calculation for the design and analysis of embankments reinforced by geosynthetics are given in the present thesis. In the second chapter, the applications of geosynthetics in roads and railways are observed. Further, there is given design and engineering considerations, calculation conditions and structure failure modes. Design procedures for constructing embankments over weak ground by using geosynthetics are presented in the third chapter of graduation thesis. Chapter contains introduction to the design, partial factors of safety for actions and combination of actions as well as for different material properties according to EVS-EN 1997-1 and „Recommendations for Design and Analysis of Earth Structures using Geosynthetic Reinforcements - EBGEO“. The fourth chapter covers the requirements for geosynthetics and fill materials. Requirements for fill materials as well as constructional requirements and recommendations are mainly based on the standards EVS-EN 1997-1 and EVS-EN 14475. The author of current graduation thesis finds that further exploring of the issue is very important, because currently the topic is poorly covered in Estonia and is developing comparing to many other European countries, where has been developed national design codes besides the European codes and also the sources in Estonian language are rather limited.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Sillamäe
Subjects: Construction > Road Construction > Construction Mechanics and Road Installations > Road Installations
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Arvi Kurik
Date Deposited: 09 Jun 2015 13:09
Last Modified: 02 Sep 2019 13:02
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1069

Actions (login required)

View Item View Item