Honda K24A3 mootori ümberehitus saavutamaks mootorivõimsust 200kW

Reinhold, Märt (2015) Honda K24A3 mootori ümberehitus saavutamaks mootorivõimsust 200kW. [thesis] [en] Reconstruction of Honda K24A3 Engine to Achieve 200kW of Engine Power.

[thumbnail of Lõputöö-Märt-Reinhold-Viimane versioon.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (406kB)

Abstract

Lõputöö teema on „Honda K24A3 ümberehitus saavutamaks mootorivõimsust 200kW“. Eesmärk oli suurendada konkreetse mootori võimsust 200kW-ni, mis oleks võimalik paigaldada Civic Type-R-le ning seeläbi parandada sõiduki dünaamikat. Töö esimeses osas käsitleti lähte mootori tehnoloogilisi iseärasusi ning konkreetset seisundit lähtuvalt mõõtetulemustest ja tähelepanekutest. See oli vajalik edasiste otsuste ja võimaluste väljaselgitamise juures. Järgnev osa oli selgitamaks välja ümberehituste ulatust saavutamaks soovitud eesmärki, selleks koostati mootori väliskarakteristika simulatsioon, kasutades programmi Engine Analyser Pro. Antud simulatsiooni tulemusena selgus, et eesmärkide saavutamiseks tuleb mootoris teha ulatuslikke ümberehitusi, mis hõlmas sisse-ja väljalaskekanalite läbilaskevõime parandamist, gaasijaotusmehhanismi optimeerimist, surveastme suurendamist ja mootori erinevate sõlmede kohandamist töötamaks kõrgematel pööretel. Tuginedes simulatsioonile ja konkreetse mootori seisundile otsustati töö teostamiseks vajalikud tegevused. Kasutati kõrgema surveastmega sepiskolbe, vastavalt silindrilõtku tolerantsile töödeldi mootoriplokk. Suurendamaks silindri täituvust kõrgetel pööretel parandati plokikaane läbilaske võimet ning valiti sisselaske kollektor ja nukkvõllid. Samuti aidati järgi ka kütusesüsteemi, õlitussüsteemi ja jõuülekannet. Kuna tegemist oli mootori sisekomponentide muutmisega tuli kindlaks teha ka komponentide omavahelise sobivus. Järgiti tootja soovitusi, kuid lähtuti mõttest usalda aga kontrolli, kasutades erinevaid erimõõteseadmeid ja programme. Antud juhul tasus see ka ära, kuna tellitud nukkvõllid ei vastanud tootja spetsifikatsioonidele ning oleks põhjustanud mootori purunemise. Sellise ulatusega projekt oli autorile esmakordne. Teostamise käigus sai selgeks, et aeg on oluline faktor. Enamus detaile tuli tellida ning tarneajad olid nädalast kuni pooleteise kuuni. Esinedes tootja poolseid eksimusi spetsifikatsioonides võib projekti lõpptähtaeg venida pikemaks. Valminud jõuallikas paigaldati autori isikliku sõiduki peale. Töö eesmärk 200 kW jäi täies mahus saavutamata, kuid jõuti ligilähedaste tulemusteni (195 kW). Samuti tänu reeglite muutusele ringraja sarjas „Baltic Touring Car Championship“ on võimalik antud jõuallikat kasutusele võtta kõikidel Honda marki võistlusautodel.

Abstract [en]

The topic of the present graduation thesis is “Reconstruction of Honda K24A3 Engine to Achieve 200kW of Engine Power”. The aim was to increase the power of a specific engine up to 200 kW, and thereafter install the engine on Civic Type-R, thereby improving the dynamics of the vehicle. In the first part of the thesis, technological features of the original engine were dealt with and its particular condition was described concerning its measurements and observations. This was necessary to identify further decisions and opportunities. In the next part, the task was to find out the extent of alterations to achieve the desired goal, for that a simulation of the engine’s outer characteristics was performed, using the program Engine Analyser Pro. The simulation revealed that to achieve the objectives, extensive alterations were to be done in the engine, which included improvement of the capacity of inlet and exhaust channels, optimization of gas distribution mechanism, increasing the compression ratio, and the adjustment of various units of the engine to operate at higher speeds. Based on the simulation and the condition of the specific engine the necessary activities were decided upon to carry out the work. Forged pistons with a higher compression ratio were used, according to the tolerance of the cylinder backlash the engine block was processed. In order to increase the permeability of the cylinder at high revs, the capacity of the cylinder head was improved and an intake manifold and camshafts were chosen. The fuel system, lubrication system and power transmission were also improved. Since it involved a change of internal components of the engine, it was necessary to determine the compatibility of the components. The manufacturer's recommendations were followed, but also the idea “Trust, but verify”, by using various special measuring devices and programs. In this case it paid off well, as the ordered camshafts did not meet the manufacturer's specifications and would have caused the engine failure. A project with such a big scale was the author’s first one. During the task it became clear that time is an important factor. Most parts had to be ordered and delivery times were from one week to one and half months. If there are errors in the manufacturer's specifications, the deadline of the project may drag on. The completed power plant was installed on the author's own car. The aim (200 kW) was not fully achieved, but the results were very close (195 kW). Besides, due to changes in the rules of the racing series “Baltic Touring Car Championship” it is possible to use the present power plant on all types of Honda race cars.

Item Type: thesis
Advisor: Aimar Lukk
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Construction > Internal Combustion Engine
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Märt Reinhold
Date Deposited: 18 Jun 2015 09:18
Last Modified: 03 Sep 2019 10:32
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1045

Actions (login required)

View Item View Item