Võistlusauto Elektrisüsteemi Modifitseerimine

Kraht, Karl (2015) Võistlusauto Elektrisüsteemi Modifitseerimine. [thesis] [en] Modifying race car electric system.

[thumbnail of LõputööKarlKraht_14.05.2015_ver2.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (422kB)

Abstract

Iga auto üks tähtsamaid osasid on elektrisüsteem, ilma milleta on tänapäeval võimatu autot kasutada. Elektrisüsteem koosneb erinevatest juhtmetest, anduritest ja juhtmoodulitest, mis muudavad auto mugavaks ning kasutajasõbralikuks kas siis aidates sõidu või turvalisuse mõttes. Võttes töö teemaks motorsporti hõlmava ala, täpsemalt ringrajasõidu, siis võisteldes on auto kestvus ja töökindlus üks edu saavutamise aluseid. Võistlusauto kui ka tavaauto elektrisüsteemi riketeta töö on ülioluline auto toimimiseks. Töö peamine eesmärk on modifitseerida auto CAN (ingl k communication area network) arvutivõrk ringrajaautole sobivaks. Autoks on Seat ibiza Sport. Antud lõputöö esimeseks eesmärgiks on käsitleda tänapäevase auto elektrisüsteemi eeliseid ning takistusi kasutamaks seda võistlusautos, sh mitte lähtuda vanadest analoogsüsteemidest ja programmeeritavatest juhtmoodulitest, mis on kallid ning vältida nende miinuseid. Eeltoodu miinusteks on nt pideva seadistuse vajadus saavutamaks maksimaalset dünaamikat ja kasulikkust. Töö hõlmab ka auto massi vähendamist komponentide ja seadmete eemaldamise läbi. Auto elektrisüsteemis tehtud muudatused peavad olema vastavuses ringrajaautole seatud tehniliste nõuetega. Käesoleva töö teiseks eesmärgiks on välja selgitada, millised on elektrisüsteemi modifitseerimise piirid, milline on auto kogu massivõit ja kasulikkus. Antud teema valikule jäin kindlaks, sest see võimaldab analüüsida eelnevalt minimaalselt käsitletud teemat, samuti on arvutivõrgu abil auto erinevate elektriliste süsteemide juhtimine moodne ja säästlik. CAN arvutivõrk jõudis massiliselt autotööstusesse 2003. aastal, kuid seda kasutati juba varem luksusautodel. Mainitud võrgu kasutuselevõtmisega saavutati suurem auto töökindlus ning turvalisus. Samuti võimaldas CAN võrk hakata laialdasemalt kasutama mitmeid mugavus- ja juhiabi süsteeme. Lihtsamaks muutus ka autode hooldus tänu kiiremale diagnoosimise võimalusele ning lihtsamale tarkvarade uuenduste teostamisele. Minu lõputöö eesmärk oli kohandada ja modifitseerida CAN arvutivõrgu süsteem ringrajaautole sobivaks ning vastavaks tehnilistele nõuetele. Originaalne elektrisüsteem välistab võimaluse ilma modifitseerimiste elluviimist olla vastavuses tehniliste seda ABS-i ja veojõukontrolli olemasolul. Nende kahe eemaldamine oli üks peamistest modifikatsioonidest, mille kohta tuli teha põhjalik analüüs. Ei ole võimalik lihtsalt ABS elektrisüsteemist „maha lõigata“, sest sellega kaasneb kohene dünaamika piiramine ning auto ebakorrektne töötamine. Töö tulemustest järeldub, et omandades teadmised CAN süsteemi põhimõtetest, saab muuta tavalise auto arvutisüsteemi vastavalt vajadusele. See on suur eelis programmeeritavate juhtmoodulite ees. Nende peamisteks miinuseks on kõrge hind ning nende töökindlus ei ole võrreldav ebapädeva seadistuse puhul CAN süsteemi kasutamisega. Originaalsed juhtmoodulid on rohkem arenenud kui programmeritavad. Veel suurem eelis saavutatakse siis, kui modifitseeritakse ka originaalset mootori juhtmoodulit mõistlikult ning teadlikult. Üks olulisemaid töö tulemusi, muutes auto algseid elektriskeeme ja eemaldades ebavajalikud elektriseadmed ning komponendid, oli auto massi vähendamine peaaegu 16 kg võrra. Auto mass on oluline kõigis mootorispordi võistlusklassides. Töö tulemustega võib rahule jääda ning näha on ka reaalseid kasutegureid, kuid nende täielikuks analüüsiks on vaja auto sõitma saada. Praegused tehtud analüüsid ja muudatused aitavad kindlasti kaasa ning tagavad konkurentsivõimelisuse võistlustel. Antud lõputööga on ära tõestatud, et modifitseeritud CAN arvutivõrguga autot saab kasutada ringrajasõidus.

Abstract [en]

Modifying race car electric system Every car has an electric system, which consists of many different wires, sensors and control modules. It is very important that the car electric system works without problems, is reliable and provides good results on a race track. The aim of this thesis is to adjust CAN (communication area networking) computer network so that it is suitable for race car Seat Ibiza Sport. While writing this thesis the author has not followed old analog systems and programmable control modules. One of the aim while developing the car electric system was to lose weight of the car. Additionally was observed the budget. The electric system installed to the car must fulfill the requirements of the technical part of the car. It is important to make the electrical system project on a way that it is as economic and reliable as possible. For achieving that the author of the thesis followed the same idea as the student formula project in Tallinn Higher Technical School, which uses CAN system in a small box for all the electronics in a race car. The author has tried to find out and explain in the work the borders where it is possible to take the car by modifying it and how much weight is possible to lose while doing it to Seat Ibiza Sport. The author has chosen the theme because controlling the car in a computer network is modern and economical solution. Additionally it is quite narrow field in which there is not much information released by schools and science institutions. The author aim is to introduce the CAN network with it’s pros and cons and also how easy it is to program and install. CAN network is used on cars, ships, planes, spacetechnologies and in many more fields. By writing this thesis the author has tried to show that it is possible to change usual car electrical system suitable and competitive for race car. In conclusion it is possible to say that it is possible to adapt usual car computer system suitable for a race track. By doing that it is possible to avoid using programmable control module. Programmable control module is expensive and demands very good skills in installation to the car and settings for the engine. If it is used on an unproper way than there is a high risk of demolishing the engine of the car. But if there are gained some knowledge of computer network then it is easily possible to adapt usual car computer system for racing. Basing on the previous knowledges and changing the original schemes of the car and additionally removing the unnecessary electrical schemes there was achived 16 kg weight loss of the car. By using the original control module it is possible to avoid reprogrammig the car with different temperature, air moisture, air pressure as it should be done while using the programmable control module. These advantages comparing to the programmable control module ensure the race car competitiveness on a race track. By using the possibility of changing the original control module of the car it is achieved higher performance which is one of the most important parts of staying in competition.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Pärand
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Construction > Car Electrical Systems
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Karl Kraht
Date Deposited: 18 Jun 2015 08:14
Last Modified: 03 Sep 2019 10:31
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1043

Actions (login required)

View Item View Item