Keevituskonstruktsioonide tootmisjaoskonna evitamine

Krikuhhin, Jürgo (2015) Keevituskonstruktsioonide tootmisjaoskonna evitamine. [thesis] [en] Implementation of Welding Construction Department.

[thumbnail of MME224_lõputöö_Jürgo_Krikuhhin_KMI81.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lisad] Archive (ZIP) (lisad) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] PDF (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (415kB)

Abstract

Baasettevõte OÜ Welmet on tegutsenud 24 aastat ja püüab aasta-aastalt muutuda paremaks. Ettevõtte jätkusuutlikkuse seisukohalt on äärmiselt oluline tootlikkus ja tööviljakus. Iga väärtusahela lüli mõjutab vahetult tootlikkust. Tihenevates konkurentsitingimustes tuleb ettevõttel leida üha uusi võimalusi lülide parendamiseks ja kulude kokkuhoiuks. Baasettevõtte poolt püstitatud eesmärgid said täidetud korrektselt, uus tootmisjaoskond sai planeeritud vastavalt ettevõtte eripärasusi ja võimalusi arvestades. Lõputöö alguses püstitatud probleemid said lahenduse ja kogu ettevõtte sai ümberkorraldatud nii, et saavutada veelgi paremaid tulemusi. Uue keevituskonstruktsioonide tootmisjaoskonna evitamine on ettevõtte jaoks väga tähtis, sest selle planeeringu tõttu saab ettevõte oma tootlikkust tõsta. ISO 3834 juurutamisega võidab ettevõtte korrastatud toimimisprotsessi ja ka olulise müügiargumendi erinevatel turgudel tegutsemisel. Autori nägemus selle lõputööga oli panna alus ettevõtte arengule parema tuleviku nimel. Ettevõttel on vaja liikuda välja oma mugavustsoonist ja peab endale peaeesmärgiks seadma tootlikkuse suurendamise, sest see on parim viis raha teenimiseks. Uuringu tulemusel selgus, et keevitajal lasub kruvisektorite keevitamisel riskitase 2 raskuste käsitsi teisaldamisel ning see tähendab, et keevitajale tagatakse ettevõtte poolt ergonoomiline ja tervist säästev abinõu kruvi sektorite keevitamisel. Autori poolt planeeritav tootmisjaoskonna investeeringu mahuks on 447,8 tuhat € ja tasuvusaeg tema kasutusele võtmiseks on 3,7 aastat. Tasuvusaeg kooskõlastati ettevõtte omanikega ja see sai positiivse tagasiside. Omanike kaks kriteeriumi saab täidetud, et oleks tagatud kaasaegsed tingimused ja motiveeritud töötajad. Tuleviku perspektiivis kindlasti tegeleb autor edasi ettevõtte efektiivsuse tõstmisega ja pideva parendamisega. Pakutakse välja järgmised sammud ettevõtte konkurentsivõime parandamiseks. Hetkeseisuga näeb autor sisemiste protsesside parendamist timmitud tootmise põhimõtetel, sest see tähendab pidevat oma tegevuse ja protsesside täiustamist, et vähendada kulusi, lühendada tarneaegu ja parendada kvaliteeti. Lõputöö autorile andis tehtud töö märkimisväärselt palju teadmisi tootmiseplaneerimisest. Kogu lõputöö vältel saadud tagasiside juhendajatelt, omanikelt ja kolmandatelt isikutelt on tulevaks eluks väga vajalik. Saadud uutele kogemustele ja teadmistele tuginedes julgeb autor rohkem teha täiendavaid ettepanekuid ja nõuandeid, mis aitaks kaasa ettevõtte arengule.

Abstract [en]

Base company OÜ Welmet has been operating for 24 years and is trying to become better year by year. Nowadays, the competition continuously amplifies and being competitive the company must continually evolve. In intensifying competing conditions, the company must find new alternatives to reduce expenses. The stated goals of the base company were correctly completed, a new production department was planned by considering the specific characteristics and possibilities of the company. The hypothesis were answered and the entire company was reorganized to achieve even better results. The new implementation of welding construction department is very important for the company, because due to its plans the company can increase its productivity. Inculcationing ISO 3834, the company wins a structured workflow and also an important sales argument operating in the various markets. Author`s vision in this thesis was to lay the foundation for the company`s development for a better future. The company is required to move out of its comfort zone and need to establish increasing the productivity as its main goal to earn more money. As a result of the research, the welder has a risk level 2 in welding screw sectors while moving heavy things manually. Due to it, the company has to ensure the welder an ergonomical and health sustainable equipment. According to the author, planned investment volume in production department is 446,5 thousand euros (EUR) and the payback period of its implementation is 3,7 years. The payback period was coordinated with the owners of the company and it got positive feedback. These two criteria’s of the owners, where the modern conditions need to be ensured and employees have to be highly motivated, will be covered. In the future perspective, the author will certainly continue with increasing the efficiency of the company and its constant improvement by providing certain steps to improve the company`s competitiveness. At the moment, the author sees the improvement of the internal processes of lean manufacturing principles, because it means a continued improvement in its activities and processes to reduce costs, shorten delivery times and improve quality. To the author, this thesis gave a significant amount of knowledge in production planning. Throughout the thesis, the given feedback from supervisors, owners and third parties is very necessary for further life. Relying on new experiences and knowledge the author dares to do more further suggestions and give advice, which could contribute the development of the company.

Item Type: thesis
Advisor: Marek Pakkin
Co-advisor: Toomas Talving
Subjects: Economy and Management > Production Management
Divisions: Institute of Engineering > Mechanical Engineering
Depositing User: Jürgo Krikuhhin
Date Deposited: 05 Jun 2015 08:20
Last Modified: 03 Sep 2019 09:05
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1037

Actions (login required)

View Item View Item