Avariiliste, vigastatud sõiduki tagasi liiklusesse lubamine

Rüütel, Raido (2015) Avariiliste, vigastatud sõiduki tagasi liiklusesse lubamine. [thesis] [en] Allowing an accident Car or a damaged Vehicle back into the Traffic.

[thumbnail of Lõputöö Raido Rüütel AT85.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (49kB)

Abstract

Käesoleva töö käigus analüüsiti avariilise, vigastatud sõiduki tagasi liiklusesse lubamist ning töö tulemusena antakse hinnang hetkel kehtiva süsteemi kohta ja tehakse parendusettepanekud olukorra parandamiseks. Lõputöö tulemusena selgus, et liiklusesse on võimalik naasta väga ulatulike vigastustega hävinenuks tunnistatud sõidukil. Töö esimeses osas antakse ülevaade sõidukite hävinenuks tunnistamise üldisest praktikast Eestis. Hävinenuks tunnistatakse kindlustusandjate poolt sõidukid, mis on osalenud kindlustusjuhtumis ja mille taastamine ei ole kindlustusandja hinnangul otstarbekas: majanduslikult, tehniliselt või muul põhjusel. Töö teises osas kirjeldatakse kontrollmehhanismi, millele hävinenuks tunnistatud sõidukid allutatud on. Liiklusseaduse järgi kaotab hävinenuks tunnistatud sõiduk kehtivatele tehnonõuetele vastavuse. Hävinenuks tunnistatud sõidukiga tuleb enne liiklusesse naasmist läbida tehnonõuetele vastavuse kontroll. Töö kolmandas osas tuuakse välja, mis on kehtivas süsteemis hästi ja millised on nõrgad küljed. Kehtiv süsteemi toimib. Kindlustusandjad tunnistavad sõidukeid hävinenuks, hävinenuks tunnistatud sõidukid on allutatud kontrollsüsteemile. Positiivne on, et kindlustusjuhtumis hävinenuks tunnistatud sõidukite ja liikluskindlustuse juhtumites osalenud sõidukite andmeid kogutakse Eesti Liikluskindlustuse Fondi poolt. Sõidukite andmeid on võimalik kontrollida Eesti Liikluskindlustuse fondi kodulehel oleva avaliku päringu kaudu. Veel tuuakse välja, et sõidukite hävinenuks tunnistamisel lähtutakse sõiduki taastusremondi maksumusest ja sõiduki väärtusest, mitte vigastuste ulatusest. Hävinenuks tunnistamine on määratud võlaõigusseaduse §132 lg1, kui sõiduki taastamine on võrreldes sõiduki väärtusega ebamõistlikult kulukas, tuleb maksta hüvitis, mis vastab uue samaväärse asja soetamiseks tehtavatele mõistlikele kulutustele. Tehniline määratlus hetkel hävinenuks tunnistamisel puudub. Ka väga ulatuslike vigastustega hävinenuks tunnistatud sõidukil on võimalik liiklusesse naasta. Kindlustusandjatel ei ole võimalik määrata kahjustada saanud sõidukile staatust, mis keelaks sellel liiklusesse naasta. Praktikas sellist võimalust kuritarvitatakse ja liiklusesse naasevad mittenõuetekohaselt taastatud, madalama ohutustasemega sõidukid. Seda kinnitavad ka töös kirjeldatud juhtumid. Hetkel kehtiv süsteem ei alluta kontrollile kõiki kahjustada saanud sõidukeid ja võimaldab liiklusesse naasta ka väga ulatuslike vigastusega sõidukitel ilma kontrollmehhanismile allumata. Liiklusesse naasta soovivad hävinenuks tunnistatud sõidukid on allutatud sellisele kontrollsüsteemile, et sõidukeid kontrollitakse korralise ülevaatuse ulatuses. Sõltumata vigastuste ulatusest, või sellest, kas sõiduk on tunnistatud hävinenuks majanduslikult või tehniliselt, on kontrolli mahuks korraline tehnonõuetele vastavuse kontroll täies mahus. Töö neljandas osas esitab autor ettepanekuid kehtiva süsteemi paremaks muutmiseks: • hävinenuks tunnistatud sõidukite vigastuste alusel liigitamine; • süüdlase sõiduki vigastuste hindamine; • kontrollsüsteem vastavalt vigastuste ulatusele. Kahjustada saanud sõidukite liigitamine kategooriatesse võimaldab vigastatud sõidukitele vastavalt määratud kategooriale erineva põhjalikkusega kontrolli rakendada. Kontrollsüsteem peab arvestama vigastuste ulatustega. Mõistlik on kontrollida ulatuslikult kahjustada saanud sõidukeid põhjalikumalt, kui kahjustatud sõidukeid. Kahjustatud sõidukite kontrolliks piisab korralise tehnoülevaatuse kontrolli mahust enne liiklusesse naasmist. Ulatuslikult kahjustatud sõidukite kontrollimiseks tuleb luua spetsiaalne ülevaatuspunkt, taastamisjärgne kontroll. Ulatuslikult kahjustatud sõidukite kontroll peab olema põhjalikum, tuleb veenduda, et sõiduki ohutustase ei ole langenud. Tuleb kontrollida sõiduki nõuetekohast taastamist, kas on vahetatud turvavarustus, taastatud struktuurse osa mõõtmed. Hetkel alluvad kontrollmehhanismile pooled liiklusõnnetuses osalend sõidukid. Need on liiklusõnnetuse kannatanud sõidukid. Teine pool liiklusõnnetuse osalejatest, kelle taastusremonti liikluskindlustus ei hüvita on liiklusõnnetuse süüdlase sõidukid. Liiklusõnnetuse süüdlaste sõidukid tuleb allutada kontrollile. Kontrollile allutamiseks saab kasutada kindlustusandjaid ja liiklusjärelvalvet teostava Politsei- ja piirivalveameti ametnikku, kes liiklusõnnetuse sündmuskohal käib ja sõiduki kahjustuste liigi määrab. Käesoleva töö autor leiab, et avariiliste ja ka hävinenuks tunnistatud sõidukite ostmine ja remontimine on lubatud tegevus ja peaks olema lubatud ka edaspidi. Oluline on, et avalikule oksjonile jõuaksid ainult avariilased sõidukid, mida on võimalik taastada juhtumi eelsele ohutustasemele. Tingimus, et hävinenud sõidukid liiklusesse pääseks on nõuetekohane ja kvaliteetne taastusremont. Tähtis on säilitada sõiduki ohutustase peale taastusremonti. Väga oluline roll on tugeval kontrollsüsteemil, mille põhimõtted peavad tagama selle, et liiklusesse naaseksid ainult korrektselt taastatud turvalised sõidukid.

Abstract [en]

The topic is up to date when it comes to safety in traffic. Vehicles that have been restored deficiently or not according to the regulations can be more dangerous in case an accident occurs. Faulty, deficiently restored vehicles are used in insurance frauds. Also, the identification requisites of destroyed vehicles are used to legalise stolen vehicles. Deficiently restored vehicles or vehicles with hidden faults are a problem in the used vehicles’ market. The aim of the thesis in hand is to analyse the attesting of accident and injured vehicles as destroyed ones and the controlling system of vehicles that are returned into traffic after being attested as destroyed. The aim is to bring out the strong and weak points of the currently valid system. The thesis offers solutions on how to regulate more precisely the return of damaged vehicles into traffic and the attesting of destroyed vehicles, also, how to achieve control over the restored accident vehicles that return to traffic. The first part of the thesis describes the overall practice of attesting vehicles as destroyed in Estonia. The second part of thesis describes how it is possible to return a vehicle that has been attested as destroyed into traffic and what kind of controlling measures the destroyed vehicles are put under. The third part of the thesis evaluates the current system and brings out the problems of the monitoring system. The fourth part of the thesis offers solutions on how to improve the current system. As a result of the thesis in hand, it was revealed that not all actually damaged cars are put under the valid controlling mechanism. The offenders of car accidents should be put under the controlling mechanism. The attesting of a vehicle as destroyed is not regulated according to the level of damages. When it comes to deciding which vehicles should be attested as destroyed, the system considers the cost of restoring and the value of the vehicle. The damaged vehicles should be categorised according to the level of damages. It is possible for even a very heavily damaged vehicle to return into traffic. In practice, such option is taken advantage of maliciously and vehicles that have been restored deficiently or of poor quality return into traffic. Therefore, it is possible to return into traffic with a deficiently restored vehicle due to the weak controlling mechanism. In order to decrease the number of deficiently restored vehicles with lower safety level, the controlling mechanism must be made more efficient. The capacity of the controlling system should be in accordance with the scope of damages. The regulation of allowing vehicles that have been attested as destroyed or accident cars back to traffic should ensure that only vehicles that have been restored according to requirements, meet the technical requirements and are safe, could return to traffic.

Item Type: thesis
Advisor: Taniel Tigas
Subjects: Transport > Traffic Management > Traffic Safety
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Raido Rüütel
Date Deposited: 18 Jun 2015 09:15
Last Modified: 03 Sep 2019 10:26
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1036

Actions (login required)

View Item View Item