Tootmise tehnoloogiliste protsesside parendamine Coca-Cola HBC Eesti AS-i näitel.

Rudkovski, Jevgeni (2015) Tootmise tehnoloogiliste protsesside parendamine Coca-Cola HBC Eesti AS-i näitel. [thesis] [en] Manufacturing technology improvement based on Coca-Cola HBC Eesti AS production plant..

[thumbnail of Lõputöö_Jevgeni_Rudkovski_15.05.2015.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 5 November 2030.

Download (734kB)
[thumbnail of Joonised 2015.zip] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to repository personnel only until 5 November 2030.

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 5 November 2030.

Download (20kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks on töötava tootmise tehnoloogiliste protsesside efektiivsuse ja juhtimisprotsesside parendamine Coca-Cola tehases. Tootmise efektiivsus on langenud üle 20% pärast täiendava tootmisliini paigaldamist. Tootmise efektiivsuse langus on avaldanud mõju ka tehase finantstulemustele. Ettevõtte on otsustanud käivitada süstemaatilist parendustegevust. Tootmise efektiivsuse kasvu kiirendamiseks kasutati Lean – timmitud tootmise põhimõtteid. Esimene timmitud tootmise rakendamise sammuna on olukorra analüüs TIMWOOD+1 alusel ning sellele järgnev tehnoloogiline analüüs. Olukorra analüüsi tulemusel määrati kiire parendamise valdkonnad tehases: pakendi vahetuse protsess, seadmete tehniline sooritus, tulemuste juhtimise protsess. Pakendi vahetuse protsess optimeerimiseks kasutati SMED põhimõte mille eesmärk on protsessi standardiseerimine läbi ajakulu vähendamise ja erinevate operatsioonide paralleelse teostamise. Seadmete tehnilise soorituse parendamiseks teostati analüüs kasutades „Pareto“ diagrammi, lepiti kokku vajalikud tehnoloogilised parendused. Kuna tehase töötab 7 päeva nädalas, puudus võimalus tehase töö täielikuks peatamiseks korrigeeritavate tegevuste sisseviimiseks. Lähtudes ajalisest piirangust, otsustamise kasutada seadme hankijate teenuseid lisaks olemasolevatele ressurssidele. Oleme väljatöötanud detailse tootmissekkumiste kava kellajalise täpsusega. Kava rakendamisel tehases sai sisse viidud 54 parendustegevust 2 ööpäeva jooksul. Tulemuste juhtimisprotsessi parendamiseks määrati tehase tulemusmõõdikud, uuendati aruandluse süsteem ning lepiti kokku koosolekute struktuur piisava informatsioonivoo tagamiseks kõikide organisatsiooni hierarhia tasemete vahel. Lõputöös püstitatud eesmärgid sai saavutatud. Tehase kuluefektiivsuse näitajad on paranenud kõikide tulemusnäidikute lõikes ning on kasvanud tootmisliinide ja toorainete kasutamise efektiivsus ning tootmiskulutud ühe toodetud ühiku kohta. Tehases on loodud tulemustele ja pideva parendamisele keskendunud kultuur.

Abstract [en]

Benchmark of final thesis is technological processes efficiency and management processes improvement in existing and continuously working production plant. Production efficiency dropped by almost 20% after installation of additional production line. Decrease in production efficiency impacted plan financial results. Company decided to start structured improvement process. Lean-manufacturing principles have been used to increase efficiency in productio., As a first step of Lean production implementation, situation analysis have been performed based on TIMWOOD+1 approach followed by deep technological analysis. Quick improvement focus areas have been set as a result of analysis: package change over process, equipment performance, performance management process in the plant. SMED principle has been used for changeovers optimisation. SMED target is to standardize process through time loss reduction and use of parallel activities while performing operational tasks. Equipment performance issues have been addressed using „Pareto” method. Input has shown a need of technological improvements on a machinery level. AS plant has been working 7 days a week, there was no possibility to stop production for improvement activities implementatin. According to that situation it was decided to outsource/purchase part of services in addition to existing resources. There has been developed a detailed interventions Schedule with hourly accuracy. Schedule foreseen implementationof 54 technological improvements within 2 days. Performance management process in the plant has been reviewed: new business indication have been set, updated production reporting system and agree meeting structure to ensure sufficient information flow at all organizational levels. Benchmarks set up in the current final thesis have been achieved. Production performance has been improving in all areas. Improved production lines utilisation efficiency as well asu sage of raw materials. Production cost per unit produced has been reduced. High-performance mindset has been created in the plant focusing on continuous improvement.

Item Type: thesis
Advisor: Andres Jagomägi
Subjects: Working Life > Quality Studies
Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology
Divisions: Institute of Engineering > Mechanical Engineering
Depositing User: Jevgeni Rudkovski
Date Deposited: 05 Jun 2015 08:15
Last Modified: 22 Apr 2016 08:30
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1030

Actions (login required)

View Item View Item