Hansabuss AS lao- ja töökorralduse ümberviimine Automaster programmi

Parvei, Kristian (2015) Hansabuss AS lao- ja töökorralduse ümberviimine Automaster programmi. [thesis] [en] Transferring of Hansabuss AS Warehouse and Work Organisation to Automaster Programm.

[thumbnail of LÕPUTÖÖ K. PARVEI 2015.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (994kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (412kB)

Abstract

Tuginedes eelpool toodud kirjeldustele, võib väita, et Hansabuss AS-i töökojal on mõttekas oma igapäevases töös kasutusele võtta Automaster programm. Võrreldes teiste samatüübilise programmidega nagu Axapta ja RV-Soft, mida samuti Eestis kasutakase, on Automaster programmi kasutuselevõtu peamiseks eeliseks see, et programm on Hansa Grupis olemas, praegune töökorraldus vajab parandamist ja Automaster programm aitab saada parema ülevaate varuosa laos toimuvast. Üheks oluliseks ajendiks on ka see, et oleks fikseeritud ning säiliks sõidukite hoolduste ja remondi ajalugu, et tulevikus oleks võimalik jälgida, mida tehti, millal tehti ja nimeliselt, kes tegeles antud sõidukiga. Hetkel puudub Hansabuss AS-i laos varuosade osas kindel süsteem. Automaster programm aitaks kaasa varuosade süstematiseerimisele, hoiaks kokku inimestetööaega ning võimaldaks tegeleda töödega, mis on hetkel olulisemad ja kiireloomulisemad. Nagu selgus, tekiks firmal ajapikku ka arvestatav rahaline kokkuhoid, rääkimata sellest, et paraneks ka firma töökeskkonna üleüldine õhkkond, kuna on loodud süsteem, kõik asjad on paigas ja tööd saab teha pingevabamalt. Hansabuss AS on transporditeenust pakkuv firma ja seetõttu peab tal olema korralik töökoda, kus kõik toimiks kiirelt ja korralikult. Selleks, et Automaster programmi kasutusele võtta, tuleb programmi muuta vastavalt Hansabuss AS-i vajadustele. Selleks tuleb lisada Hansabuss AS-ile kuuluvad sõidukid süsteemi ja sama tuleb teha ka laos olevate varuosadega. Eelkõige aitab programmi kasutamine kaasa töökoja paremale toimimisele. Kindlasti kulub teatud aeg eksperimenteerimiseks ja katsetamiseks, et jõuda arusaamisele, mida täpselt peaks just nimelt Hansabuss AS Automaster programmist kasutusele võtma ning ilmselt tuleb üht-teist enda jaoks ka mugandada, aga kindlalt võib väita, et lõpuks tasub see ennast ära ja Hansabuss AS saab enda jaoks sobiva toimiva programmi, mis olulisel määral elu töökojas lihtsustab ja loob hästitoimiva süsteemi, mis ajaga kaasas käib. Töös on kirjeldatud seda, kuidas näeb välja tööreźiim antud hetkel Hansabuss AS-i töökojas ja varuosade laos ning kuipalju efektiivsem see välja näeks, kui võetaks kasutusele Automaster programm. Ühtlasi on ka ära toodud autoripoolsed lahendused, mida võiks tulevikus Hansabuss AS kasutama hakata Automaster programmis, et muuta tööd veelgi efektiivsemaks. Väga olulisel kohal on kahtlemata töötajate seas koolituse läbiviimine, kuna see tagab selle, et inimesed saavad ettekujutuse programmi kasutamise kohta, aga ülejäänu tuleb juba praktilise kasutamise käigus. Hansabuss AS-i lao-ja töökorralduste üleviimine Automaster programmi oli autori jaoks esmakordne ja sellega saadi hakkama.

Abstract [en]

Based on the foregoing description it can be stated that it is worthwhile for Hansabuss AS workshop to take in use Automaster program in their daily work. Compared with other same type programs like Axapta and RV-Soft, which are also in use in Estonia, the main reason for taking Automaster program in use is that the present job management is not sustainable and there is no overview of what is going on in the warehouse. Automaster program will make job management more efficient. One of the biggest causes is also that it would be stated and preserved the histor of repairs and services of all vehicles, so thatin the future it would be possible to track what was done to that specific vehicle, when was it done and by who. There is no sound system in the warehouse of Hansabuss AS replacement parts department right now. Automaster program will contribute in replacement parts systematization, save employees’ working time and will make it possible to get engaged in tasks that are more important and urgent at the moment. As it turned out, Automaste program will save up money for the company in time, not to mention it would improve the working environment, because of the system, where everything is in order and workers can get their job done tension free. Hansabuss AS is a transportation service company and that is why it should have a workshop where everything runs smoothly. To take Automaster program in use, it has to modified according to needs of Hansabuss AS. For that all the vehicles belonging to Hansabuss AS have to be added to the system and the same has to be done with all spare parts. Using the program will primarily improve the functioning of the workshop. Surely certain period of time will be needed for testing to reach an understanding of what exaclty Hansabuss AS should take in use from Automaster program and some things probably have to be adapted for specifically this company’s needs, but surely in the end it will pay off and Hansabuss AS will get a suitable and working program for themselves, which will ease the life in the workshop significatly and will create a functioning system that is up to date. In this thesis it is described how operating mode in the Hansabuss AS workshop and in the warehouse of spare parts is working currently and how much more efficient it will be when the Automaster program is finally taken in use. In addiotion there is given suggestions by the author on what Hansabuss AS could start using in Automaster program to improve the work there even more. A very important part is training the employees, because this ensures that the workers will get an idea of using this program, but the rest will come with practical use. Transferring warehouse and worksystem of Hansabuss AS to Automaster program was the first time for the author and it succeeded.

Item Type: thesis
Advisor: Alar Õige
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Maintenance, Maintenance Stations, and Equipment
Transport > Automotive Engineering > Car Repair
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Kristian Raeste
Date Deposited: 18 Jun 2015 08:31
Last Modified: 02 Sep 2019 10:55
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1024

Actions (login required)

View Item View Item