Õliküttesüsteemi juhtseadme korpuse robotkeevitamise tehnoloogia

Ševeljonkov, Vjatšeslav (2015) Õliküttesüsteemi juhtseadme korpuse robotkeevitamise tehnoloogia. [thesis] [en] Robot Welding Technology for Control Device Box of Electric Oil Heater.

[thumbnail of LÕPUTÖÖ.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Joonised+Lihtlitsents] Archive (RAR) (Joonised+Lihtlitsents) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (446kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö käigus oli välja töötatud robotkeevitamise tehnoloogia koostu “Juhtseadme korpus” keevitamiseks, oli projekteeritud koostamis-kinnitusrakis ning hinnatud tehnoloogia juurutamise majanduslik tasuvus. Seoses toote aastase tootmiskoguse suurendamisega tekkis vajadus välja töötada robotkeevitamise tehnoloogia, kuna käsikeevitamine nõuab liiga palju aega ja tööjõu ressursi. Teostatud arvutused näitavad, et välja töötatud robotkeevitamise tehnoloogia võimaldab teha sama tööd kaks korda kiiremini. Keevitustehnoloogia muutmine nõudis koostamis-kinnitusrakise koostamis-kinnitusrakise projekteerimist ja valmistamist. Käesolevas töös on välja toodud kõik rakise projekteerimiseks vajalikud arvutused. Töö käigus oli määratud rakise valmistamise marsruut ja detailide valmistamise tööajad. Projekteeritud kümnepositsiooniline rakis vastab esitatud nõuetele ja võimaldab valmistada juhtseadme korpusega analoogseid tooteid. Majanduslikus osas olid leitud ja võrreldud keevitamise kulud mõlema keevitustehnoloogia puhul. Selgus, et antud tootmisprogrammi korral, on robotkeevitamise tehnoloogia majanduslikult otstarbekas ja tagab 1540,5 eurot kokkuhoidu aastas. Võrreldes majanduslikus osas saadud tulemusi, võib järeldada, et robotkeevitamise tehnoloogia säästab nii aega kui ka raha. Investeeringute tasuvusaeg on 1 aasta ja 10 kuud, mis on ettevõtte jaoks rahuldav. Rakise hinna kalkuleerimisel selgus, et suurima rahalise kulu moodustavad ostukomponendid. Need rakise elemendid on universaalsed ning neid võib kasutada ka teistel rakistel. Töö tulemusena võib teha järelduse, et investeering standardsetesse elementidesse on mõistlik ja tasub end kiiresti ära. Standardsete elementide rakendamisel saab ettevõtte suurendada robotkeevitamisega valmistavate toodete tooteportfelli. Muudetud keevitustehnoloogia tõstab protsessi tootlikkust ja ettevõtte konkurentsivõimet ning loob paremad võimalused korpuse tüüpi toodete keevitamiseks. Eeltoodut kokku võttes, võib järeldada, et püstitatud töö eesmärgid on saavutatud.

Abstract [en]

In the course of this thesis, the author developed the robotic welding technology for welding an assembly unit called “Control Device Box”, designed the assembly fixture and assessed the economic payoff of the technology implementation. The necessity for development of the robotic welding technology arose in regard with the increase in the annual production volume, as the manual welding requires too much time and labour force resource. The calculations show that the developed robotic welding technology makes it possible to perform the same work twice faster. Changes in welding technology required designing and manufacturing of the assembly fixture. The present thesis contains all calculations necessary for the fixture’s design. In the course of this work, the author specified the fixture manufacture routing and schedule of details manufacture. The designed 10-position assembly fixture satisfies the imposed demands and supports manufacture of products featuring analogical with the control facility body frame. The economical part includes findings and comparisons of costs related to work of the equipment in case of either of welding technologies. It turned out that for this production scheme, the robotic welding technology is economically reasonable and ensures 1540.5 euro of annual savings. When comparing the economical results, one may make a conclusion that the robotic welding technology saves both time and money. The investments payoff period is 1 year and 10 months, which is satisfying for the enterprise. The assembly fixture cost calculation showed that the biggest share in cash cost is taken by the purchased components. These are universal elements and they can be also used for other devices. Based on the work results, one may conclude that investing in the standard elements is a reasonable measure and pays off fast. By implementing the standard elements, the enterprise may expand the portfolio of products manufactured by way of robotic welding. The updated welding technology enhances the process efficiency and the enterprise competitiveness, creating better opportunities for welding the products of body frame type. Taking into consideration the above-said, we may sum up that the goals of the thesis were achieved.

Item Type: thesis
Advisor: Marek Pakkin
Subjects: Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology > Welding Technology and Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Mechanical Engineering
Depositing User: Vjatšeslav Ševeljonkov
Date Deposited: 05 Jun 2015 08:12
Last Modified: 03 Sep 2019 10:30
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1011

Actions (login required)

View Item View Item