Jalgrattaraja eskiislahendus Tartus Võru tänava lõigul Tehase tänav - Lootuse tänav

Zukker, Martti (2015) Jalgrattaraja eskiislahendus Tartus Võru tänava lõigul Tehase tänav - Lootuse tänav. [thesis] [en] Bicycle lane sketch in Tartu on Võru Street between the streets of Tehase and Lootuse.

[thumbnail of Lõputöö_Martti_Zukker_130515.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of Voru_rattarada_140515_A1_M500.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Küsitlus 2015.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (217kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (407kB)

Abstract

Antud töö eesmärgiks oli projekteerida Tartusse Võru tänavale Tehase ja Lootuse tänavate vahelisele lõigule mõlemas suunas kulgev jalgrattarada. Diplomitöö esimeses peatükis anti ülevaade töös kasutatavatest olulisimatest mõistetest ja nende määratlemisest antud töö kontekstis. Teises peatükis esitleti linnas jalgrattaga liiklemise võimalusi ja arutleti ka Tartu linnas rattaga liiklemise probleemide üle, mille toetamiseks kasutati ka autori poolt koostatud ja läbiviidud küsimustiku tulemusi. Lisaks arvutati jalgrattarada hõlmava sõidutee kogulaius, arvestades nii ratturite kui mootorsõidukite ruumivajadust, ning analüüsiti jalgrattatee ning –raja projekteerimise tingimusi ja prioriteete. Nõuete prioriteetsust analüüsides nähtus, miks ei ole projekteeritava jalgrattarajaga paralleelselt kulgev kõrvaltänava jalgrattatee piisavalt laialdaselt kasutatav ning miks praeguse projekti valmimine on ratturite prioriteetidest lähtuvalt oluline. Kui projekteerija lähtub eelkõige ohutusest, siis jalgratturid väärtustavad tihti hoopis kasutatava tee otsesust. Peatüki viimases alapeatükis anti ülevaade ristmike planeerimise nõuetest ja pakuti konkreetseid lahendusi projekteeritaval lõigul ristmike lahendamiseks viisil, mis tagaks nii ratturite ohutuse kui kaasliiklejate mugavuse. Kolmandas peatükis keskenduti veel täpsemalt liiklusohutusele tagamise nõuetele jalgrattateedel ning -radadel ja analüüsiti nende tagamise võimalusi projekteeritaval jalgrattarajal, pakkudes konkreetseid lahendusi võimalike tekkivate liikluskonfliktide minimeerimiseks. Viimases peatükis kaardistati Võru tänava projekteeritava lõigu hetkeolukord, millega projektilahendusel arvestada. Seejärel tõsteti esile probleemsed kohad (Teguri tänava ja Side tänava vahelise lõigu laius ning Sõbra ja Võru tänava ristmiku valgusfoorid), analüüsiti erinevaid lahendusvõimalusi ning otsustati erinevaid tingimusi arvestades konkreetse lahenduse kasuks. Seejärel toodi esile projekteeritaval lõigul juba olemasolevad, lisatavad ja muudetavad liiklusmärgid ning teekattemärgised ning anti ülevaade märkide ja märgiste paigaldamise nõuetest. Peatüki viimases alapeatükis anti üldine ülevaade projektist ja tehtavate muudatuste iseloomust. Antud diplomitöö aitab kaasa Tartu linna ühtse jalgrattavõrgustiku loomisel, kuna on planeeritud vastavalt Tartu linna arenguskeemile; kuid olles kogu taristus vaid üks osa, jätab võimalusi töö edasiarendamiseks, nt pikendades projekteeritavat lõiku Lootuse tänavast Riia tänavani.

Abstract [en]

Current thesis is titled as “Bicycle lane sketch in Tartu on Võru Street between the streets of Tehase and Lootuse”. The aim of the thesis is to offer cyclists a direct and safe way to travel on one of the busiest streets in Tartu. This aim coincides with Tartu city’s official plan in developing a web of coherent and interconnected roads for cyclists, due to the high acceptance and usage of bicycles in Tartu. In the first chapter of the thesis an overview of applied concepts is given. In the second chapter problems concerning bicycle riding in cities are analysed in the given context of Võru Street. To support this analysis, author provides data from the questionnaire that the author designed to assist his research. Further, necessary area for safe travel of cyclists and motor vehicles was calculated, because the project plans the bicycle lane in the direct vicinity of motor vehicles on the roadway. In analysing conditions that have to be met in planning a bicycle lane, it was revealed that for the cyclists there develops a hierarchy of demands that might not be consistent with designer’s priorities, which might lead to under usage of a bicycle road or lane. In the following chapter the dangers and conflicts that might arise between different interest groups sharing the same roadway are analysed and concrete solutions to minimize conflicts for the project at hand are offered. In the last chapter the project description is presented along with the mapping of current situation on Võru Street. Different problem areas of the project are brought forward and suitable solutions are proposed in considering all the variables. Furthermore, an overview is given of the traffic signs and road markings that are already present in Võru Street and that are additionally used in designing current project. The author will provide Tartu City Government with current project for application.

Item Type: thesis
Advisor: Sulev Sannik
Subjects: Transport > Traffic Management > Traffic Safety
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Martti Zukker
Date Deposited: 18 Jun 2015 08:18
Last Modified: 03 Sep 2019 10:29
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1010

Actions (login required)

View Item View Item