Veokite optimaalse ekspluatatsiooniaja arvestus, hooldus-remondilepingutega kaetud Volvo veokite näitel

Lukats, Taivo (2015) Veokite optimaalse ekspluatatsiooniaja arvestus, hooldus-remondilepingutega kaetud Volvo veokite näitel. [thesis] [en] The calculation of optimal utilization period of trucks on example of Volvo trucks covered with service and repair contracts.

[thumbnail of Taivo Lukats Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (660kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (423kB)

Abstract

Lõputöös käsitleti üle 100 Volvo FH pikamaavedude veoki kasutuskindluse-, jääkväärtuse- ja remondikulude muutumise võrdlemist 7 aasta jooksul. Lõputöö on koostatud Volvo Estonia OÜ-st ja Volvo veokite omanikelt kogutud andmete alusel, varem pole sellist uuringut läbi viidud. Volvo Estonia OÜ on ametlik Volvo veokite tehaseesindaja Eestis, kelle põhitegevuseks on Volvo veokite müük, remont ja hooldamine. Lõputöö koostamiseks on kogutud ja analüüsitud veokite kuluandmeid, mis on seotud veoki kasutusväärtuse säilitamisega ja jääkväärtuse muutumisega aastate lõikes. Lõputöö eesmärgiks oli selgitada Volvo pikamaaveokile optimaalne ekspluatatsiooniaeg, lähtudes tehnika korrashoiukulude-, kasutuskindluse ja jääkväärtuse muutustest aastate jooksul. Töö tulemusena saadud argumente soovib kasutada Volvo Estonia OÜ veokite müügiosakond, et selle abil edaspidi parandada veokite müügiprotsessi. Osates valida paremini klientidele uute Volvo veokite pakkumise hetke ja koostada täpsemalt tuleviku müügiprognoose. Töö on jaotatud kolmeks peatükiks: ettevõtte kirjeldus, veokite omanike-ettevõtjate arvamused optimaalsest ekspluatatsiooniajast, veokite käituskulu andmete kogumine ettevõttest ja veoki optimaalse kasutusaja määramine. Analüüsiks vajalike seitsme aasta andmete hankimiseks kasutas autor kolme meetodit: veokite remondiajaloo andmete kogumine (Volvo Estonia OÜ tööprogrammide abil), veokite hindade ja jääkväärtuse muutumine (Volvo Estonia OÜ veokite müügistatistika) ja kohtumised veokite omanike ja ettevõtjatega. Autor valis välja 57 ettevõtja 101 Volvo FH pikamaaveokit, mis on perioodil omanud hoolduslepingut ja mille käitusandmeid on võimalik hankida. Autor kogus ja analüüsis veokite 7 aasta andmeid: hoolduskulu, hooldamiseks kulunud aeg, remondikulu, remondiks kulunud aeg, remondiseisakute arv ja võrdles erinevate remondisüsteemide kasutuskindlust. Lõputöö autor jõudis arvamusele, et Volvo FH pikamaaveokile väga täpset ekspluatatsiooni aega siiski määrata ei õnnestu. Töö koostaja poolt andmete kogumine ja analüüsimine andis Volvo pikamaaveokile, aastase läbisõiduga 125 000 km, optimaalseks ekspluatatsiooniajaks 5,5 aastat ja läbisõiduni kuni 670 000 km. Kindlasti on veoki hooldus- ja remondikulude planeerimisel ning fikseerimisel, parimaks lahenduseks vastavate lepingute sõlmimine esindustöökodadega. Lõputöö autori arvates on töös püstitatud ülesanded ja eesmärk saavutatud.

Abstract [en]

Final thesis in hand focused on more than 100 Volvo FH long haul trucks uptime, residual value and repair cost change during 7-year period. Data was collected from Volvo Estonia Ltd databases and Volvo truck owners. Similar thesis has not been done before. Volvo Estonia Ltd is official representative of Volvo Trucks in Estonia. Main activities of the company include Volvo trucks sale, repair and service. For the thesis, trucks yearly service and repair costs connected to uptime and residual value, were analysed. Thesis objective was to identify optimal operational time for Volvo long-haul vehicles, based on the change of repair and service costs, uptime and residual value through years. Results that have emerged from the thesis, will be used by Volvo Estonia Ltd sales team and will be used to improve company’s sales processes (e.g. better understanding of used trucks future (residual) value). Thesis is split into three parts: company description, truck owner’s opinions about optimal operational time, gathering trucks operating cost from transport companies and determining optimal usage time. To gather data for analysis, information was gathered by three methods: trucks repair history data (Volvo Estonia Ltd programs), truck prices and residual value change (Volvo Estonia Ltd truck sales statistics) and meetings with truck owners and transportation companies. Data overlaps 7 years. Author chose 57 transportation companies who have 101 Volvo FH long-haul vehicles, that had service contracts during the given time and reliable data available. Author collected and analysed vehicles data using following criteria’s: service cost, service time, repair cost, repair time, downtime and reliability of different repair systems. Author concluded that Volvo FH long haul truck exact operational time cannot be determined. Authors results suggest, that for a long haul truck with yearly mileage of 125 000 kilometres, optimal operational time is around 5,5 years and up to 670 000 kilometres. The best way to plan time and activities for trucks service and repair is to have service contract with official representative of the brand. Author believes that task set for the thesis is achieved.

Item Type: thesis
Advisor: Alar Õige
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Maintenance, Maintenance Stations, and Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Taivo Lukats
Date Deposited: 18 Jun 2015 08:12
Last Modified: 03 Sep 2019 09:07
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1008

Actions (login required)

View Item View Item