TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Items where Division is "Institute of Logistics > Transport and Logistics" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | E | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Š | Ž
Number of items: 46.

A

Aasmäe, Gerret (2017) Ettevõtte Tallinna Toiduveod AS jaotusvedude optimeerimine Virumaal. [thesis] [en] Company Tallinna Toiduveod AS distribution logistics optimization in Virumaa.

Abel, Kristiina (2017) Tallinna koolide kättesaadavus põhikooliõpilaste kodu-kool liikumissuundadel. [thesis] [en] Accessibility of Schools in Tallinn by Public Transport on Primary School Students’ Home to School Routes.

Ainsalu, Martin (2017) Logistilise protsessi parendamine Päästeameti näitel. [thesis] [en] Improving the Logistical Process Based on Estonian Rescue Board.

Allikmaa, Jaak (2017) Optimaalse veoskeemi väljatöötamine puitmajade veol Eestist Rootsi. [thesis] [en] The development of an optimal transport scheme for the carriage of wooden houses from Estonia to Sweden.

E

Engso, Carolyn (2017) Ümarpuitu riigist välja vedava ettevõtte jaoks optimaalseima logistilise lahenduse leidmine. [thesis] [en] Finding the optimal logistic solution within Estonia for roundwood export.

G

Gertu, Talva (2017) Profile Vehicles Baltic OÜ osavalmistuse varude juhtimise võimalused. [thesis] [en] Profile Vehicles Baltic OÜ partial manufacturing inventory management opportunities.

H

Heinaru, Raidar (2017) Laoteenuse sisseostmine või uue laohoone rajamine - kuluefektiivseim lahendus Salutaguse Pärmitehas AS näitel. [thesis] [en] Outsourcing of Warehouse Services or Building a New Warehouse – Cost-Efficient Solutions for AS Salutaguse Yeast Factory.

Hoole, Joosep (2017) Tagastuslogistika kulude vähendamine Estiko – Plastar AS-i näitel. [thesis] [en] Reducing Reverse Logistics Expenses based on Estiko – Plastar AS Example.

I

Igandi, Kadi (2017) Tarneahela riskijuhtimisplaani väljatöötamine ABB AS komplektalajaamade tehase näitel. [thesis] [en] Developing Supply Chain Risk Management Plan on the Example of ABB Ltd Compact Secondary Substations Factory.

J

Jänes, Dane (2017) Kaubaterminali efektiivsuse tõstmine AMV Logistics OÜ uue terminaliplaani näitel. [thesis] [en] Working Process Efficiency Enhancement Based on AMV Logistis LLC New Terminal Plan.

K

Kangro, Beatrice (2017) Kohustusliku kaubakaitseteenuse turuletulek DSV Protect näitel. [thesis] [en] Launch of compulsory cargo protection service on the example of DSV Protect.

Karu, Taivo (2017) Tsentraliseeritud lao mõju Rickman Trade OÜ logistikasüsteemile. [thesis] [en] The impact of centralized warehouse to the logistic system of Rickman Trade LTD.

Kaur, Seido (2017) Inimkapitali kvaliteet ja kättesaadavus Eesti maanteetranspordi ettevõtetes. [thesis] [en] Quality and availability of human capital in Estonian road transport companies.

Kolk, Magnus (2017) Ekspedeerija tööaja profiil rahvusvahelises ekspedeerimisettevõttes. [thesis] [en] Freight Forwarder’s Working Time Profile on the Example of an International Freight Forwarding Company.

Kull, Kerli (2017) Lao kitsaskohtade parendamise võimalused ABB AS Mootorite ja Generaatorite tehase näitel. [thesis] [en] Finding emprovement possibilities for bottlenecks in the warehouse of ABB AS Motors and Generators factory.

Küttim, Moonika (2017) Kaubamaja AS koolikampaania sortimendi optimeerimine. [thesis] [en] Assortment Optimization of Kaubamaja Ltd. School Campaign.

L

Lageda, Riin (2017) Materjalide andmebaasi süstematiseerimine Digitrükk OÜ näitel. [thesis] [en] The Systemization of Materials Database Based on the Example of Digitrükk Ltd..

Langeproon, Laur (2017) Kütuseaktsiisi tõusu mõju Eesti autovedajatele. [thesis] [en] The Effects of the Fuel Excise Increase on the Carriers..

Leemet, Angeli (2017) Kaugliinide Ühisliinivõrgu Optimeerimine. [thesis] [en] Long Distance Joint line Network Organisation.

Liepinš, Erik (2017) Komplekteerimise efektiivsuse tõstmine MAXIMA Logistikakeskuse näitel. [thesis] [en] Improving the Efficiency of Picking by the Example of Maxima Logistics Center.

Lisitski, Jaan (2017) Jaotusvedude simulatsioon AS Smarten Logistics näitel. [thesis] [en] Simulation of Smarten Logistics PLC Delivery Routes.

Luht, Rene (2017) Veoautojuhtide ametikoolituse uurimus Eesti koolitajate näitel. [thesis] [en] Truck drivers’ occupational training on the example of Estonian educators..

M

Meerits, Triinu (2017) Lao efektiivsuse tõstmise võimalused LabelPrint OÜ toormaterjalide lao näitel. [thesis] [en] Options for improving warehouse efficiency on the example of the raw material warehouse of LabelPrint OÜ.

Metsar, Elis (2017) Purustatud lubjakivi süsteemse transpordilahenduse leidmine AS Kunda Nordic Tsement näitel. [thesis] [en] Finding Systematical Transport Solution for Crushed Limestone on Example of AS Kunda Nordic Tsement.

Mihkel, Vahar (2017) Kitsa tarneahela optimeerimine Roclite OÜ näitel. [thesis] [en] Lean supply chain optimization Roclite OÜ example.

Missijuk, Karina (2017) Ettevõtte Estplast Tootmine OÜ majandustegevuse efektiivsuse paranemine tarneahela optimeerimise abil. [thesis] [en] Estplast Tootmine Oü Economic Efficiency Improving through Optimization of the Supply Chains.

N

Nagornaja, Elina (2017) Toimiva talitluspidevuse plaani välja töötamine ettevõtte APL Agencies Estonia OÜ näitel. [thesis] [en] Pilot project of active business continuity plan, case study: APL Agencies Estonia OÜ.

Nassar, Anne-Ly (2017) Teenindustaseme tõstmise võimalused liinil Viljandi-Õisu-Abja-Paluoja-Mõisaküla. [thesis] [en] To Further Improve the Service Level on the Viljandi-Õisu-Abja-Paluoja-Mõisaküla Bus Route.

P

Paat, Janar-Jaan (2017) Autojuhtide töö aruandluse digitaliseerimine AS Schenker näitel. [thesis] [en] Digitalization of truck drivers' work reports based on AS Schenker.

Piiper, Laura (2017) Koostööpartneri valik ettevõttele Easy Wireless Services OÜ. [thesis] [en] Choosing a Co-Operation Partner for Enterprise Easy Wireless Services OÜ.

Prits, Keliann (2017) Tellimuste koostamise ajakulu vähendamine automatiseeritud tellimissüsteemi "Tark tellimine" rakendamisel Selver AS näitel. [thesis] [en] Order Creation Time Reduction by Implementing an Automated Ordering System "Tark tellimine" Based on Selver Ltd..

Puusepp, Kristjan (2017) Automaatlao efektiivsuse analüüs tootmisettevõtte X näitel. [thesis] [en] Automated warehouse efficiency analyse based on Production Company X.

Pällo, Timo (2017) Vigade vähendamise võimalused laoprotsessides Mediq Eesti OÜ näitel. [thesis] [en] Opportunities for fault reduction based on the example of Mediq Eesti OÜ.

R

Rank, Egert (2017) Varude juhtimise vajadus tootmisettevõtte X näitel. [thesis] [en] Need of the Supply Management on the Basis of Manufacturing Enterprise X..

Remiküll, Brit (2017) Otstarbeka laopidamisviisi leidmine Päästeametile. [thesis] [en] Finding a Useful Way of Warehouse Keeping for the Estonian Rescue Board.

S

Saar, Merlin (2017) Kaupade käsitlemise protsessi efektiivsuse tõstmise võimalused skannertehnoloogia rakendamisel ettevõttes Põldma Kaubanduse AS. [thesis] [en] Ways of improving effectiveness for the handling of goods using scanner technology in Põldma Kaubanduse Inc.

Saar, Sander (2017) Nõudeliinin Põlvamaa avalikus liinivõrgus. [thesis] [en] Demand Responsive Public Transportation in Põlva County.

Saks, Siiri (2017) Tallinna Lennujaama ja Reisisadama läbimise vajalikkus kaugbussiliinide sõiduplaandies Eesti Buss OÜ näitel. [thesis] [en] The Neccesity of the Bus Stops Tallinna Lennujaam and Reisisadam for Long-Distance Bus Schedule on the Example of Eesti Buss LCC.

Salumaa, Kristjan (2017) Isejuhtivad sõidukid Eesti liikuvussüsteemis. [thesis] [en] Self-driving vehicles in the mobility system of Estonia.

T

Terras, Henrik (2017) Pakiveomahu kasvatamine POSTPAL OÜ näitel. [thesis] [en] Increasing the marketshare on the basis of POSTPAL OÜ.

Timmermann, Rainer (2017) GPS seadmete paigaldamise mõju autopargi üldkuludele Maanteeameti näitel. [thesis] [en] Impact of GPS systems installation on Estonian Road Administrations vehicle uphold costs.

Treier, Siim (2017) Lean põhimõtete rakendamine maanteetranspordi ettevõtetes. [thesis] [en] Applying lean principles in road transport companies.

Truverk, Kaspar (2017) Ace Logistics Estonia AS terminali asukoha valik. [thesis] [en] The Choice of the Location of the Terminal for ACE Logistics Estonia Ltd.

V

Vaimla, Hanna (2017) Kaubaruumi kasutamise efektiivsus AS Schenker näitel. [thesis] [en] Cargo Space using efficiency on Example of AS Schenker.

Š

Šiller, Kristi (2017) OÜ Havi Logistics tarneplaani optimeerimine. [thesis] [en] The delivery schedule optimization of Havi Logistics Ltd.

Ž

Žuravljova, Galina (2017) Harjumaa bussiliinide piletitulu kaotus. [thesis] [en] Loss of ticket sales revenue on bus services in Harju county.

This list was generated on Wed Jun 20 16:35:29 2018 EEST.