TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Items where Division is "Institute of Logistics > Transport and Logistics" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Š
Number of items: 54.

A

Aaslaid, Kauri (2016) Koostööpartnerite valik lähtuvalt ettevõtte tegevuskontseptsioonist ja rohelise logistika põhimõtetest ettevõtte Greencarrier Freight Services Estonia OÜ näitel. [thesis] [en] Cooperation Partners Selection on the Basis of Company Activity Conception and Principles of Green Logistics as Greencarrier Freight Services Estonia OÜ Example.

Aavik, Rainer (2016) Suvised mured ja talvised rõõmud Pärnu liikluses. [other video]

Airapetjan, Jana (2016) Tootmisliini protsessi optimeerimine standardiseerimise kaudu Hilding Anders Baltic AS ettevõtte näitel. [thesis] [en] Production Line Process Optimization Through Standardization On The Example Of Hilding Anders Baltic PLC Company..

Antov, Dago (2016) Kuidas moota ja kuidas parandada liiklemise ohutust. [other video]

B

Batšinski, Pjotr (2016) Kauba vastuvõtu protsessi parendamine uue tööjuhendi koostamisega PKC Eesti AS näitel. [thesis] [en] Improvement of goods receiving process & new work guidance compilation based on PKC EESTI LC.

Bõstrjantsev, Roman (2016) Eesti sadamate maksimaalsed võimekused liitlasüksuste vastuvõtmisel. [thesis] [en] Maximum Capabilities of Estonian Ports to Support the Adoption of Allied Forces..

G

Gerndorf, Maris (2016) Jaotusvedudel esinevate kõrvalekallete registreerimise mudeli väljatöötamine ettevõtte OSC Transport OÜ näitel. [thesis] [en] The Development of a Model for Enrolling Deflections in Distribution of Goods Based on OSC Transport OÜ.

H

Hokkonen, Anna (2016) AS Schenkeri kaubaterminali efektiivsuse tõstmine automaatse kaubaaluse skänneri abil. [thesis] [en] Increasing the Efficiency of AS Schenker’s Cargo Terminal by Automatic Pallet Scanner.

Hunt, Priit (2016) Reklaami- ja muude esitlusmaterjalide kategooria juhtimisjuhiste loomine kontserni JELD-WEN Põhja-Euroopa Regiooni näitel. [thesis] [en] Designing a Set of Category Management Guidelines for Advertising and Other Presentation Materials Based on Example of JELD-WEN Holding Inc. North Europe..

I

Ivanova, Marina (2016) Suuremõõtmeliste metallkonstruktisoonide väljaveo korraldamine Tallinnast Lübeckisse ettevõtte E-Profiil näitel. [thesis] [en] Large metal constructions transportation plan from Tallinn to Lübeck based on E-Profiil organisation.

K

Kallas, Madis (2016) Liikluskorralduslikud väljakutsed suvises Kuresaares. [other video]

Kiin, Elis (2016) Lennutranspordi kui ühistranspordi-võimaluse hetkeolukorra kaardistamine ja tarbija rahulolu hindamine Tallinn-Kärdla-Tallinn lennuliini näitel. [thesis] [en] Mapping the Current Situation of Air Transport as Public Transport and Evaluation of Customer satisfaction, Using Tallinn- Kärdla- Tallinn Airline as an Example.

Kirsimae, Alo (2016) Nullvisioon kui lahenemisviis. [other video]

Kuningas, Karl (2016) "Uue plastpakendite kogumissüsteemi väljatöötamine Eesti Pandipakend OÜ näitel". [thesis] [en] "The development of new collection system for plastic packaging based on Eesti Pandipakend OÜ".

Kuusküll, Kerda (2016) Veoprotsessi efektiivsuse tõstmise võimalused mobiilse rakenduse abil DB Schenkeri näitel. [thesis] [en] Opportunities to Improve the Efficiency of Transportation Process by using Mobile App based on DB Schenker.

L

Leif, Kerttu (2016) Klienditeeninduse kvaliteedi parendamisest saavutatav majanduslik efekt Eesti-siseste maanteevedude korraldamisel AS Schenker näitel. [thesis] [en] The economic effect achieved due to the improvement of customer service quality in organizing Estonian internal road transport on the example of Schenker Ltd..

Lill, Ranno (2016) AS Eesti Posti transiiditerminali optimaalse tööprotsessi väljatöötamine. [thesis] [en] Developing an Optimal Working Process for AS Eesti Post’s Transit Terminal.

Luppin, Janek (2016) Kuidas see onnetus juhtus? Rekonstruktsioonide näited liiklusekspertiisi praktikast. [other video]

M

Maamets, Merit (2016) Infovoo tõhusus tootmisettevõttes AS Norma näitel. [thesis] [en] The Efficiency of Information Flow on the Example of Production Plant PLC Norma.

Maidla, Reevo (2016) Ohutu liiklemise edendamine Viljandis. [other video]

Millend, Monika (2016) Pakendamise protsessi efektiivistamine AS A.Le Coq näitel. [thesis] [en] Improving packaging process efficiency using AS A.Le Coq case as an example.

Murumaa, Maris (2016) Tarneahela kulude optimeerimine lennukihooldusettevõtte näitel. [thesis] [en] Supply Chain Cost Optimization Based on Aircraft Maintenance and Repair Organization.

Mäe, Jaanus (2016) Transporditeenuse kvaliteedi tõstmine standardi koostamise abil Saku Õlletehase näitel. [thesis] [en] Improving distribution quality by creating service standard based on the example of Saku Brewery.

Mäesepp, Tanel (2016) Kitsaskohtade identifitseerimine laoprotsessides ja nende parendamise võimalused Logistika Pluss OÜ näitel. [thesis] [en] Identifying Problems in Warehouse Processes and Opportunities for Their Improvement Based on the Example of Logistika Pluss OÜ.

N

Nigol, Margus (2016) Liiklusohutuse auditeerimine ja inspekteerimine linnalises keskkonnas. [other video]

Nõuakas, Kati (2016) Kogukulude arvestus. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2016) Traditsiooniline ja tegevuspõhine kuluarvestus. [instructional video]

O

Orgusaar, Greete (2016) Sadamakülastuse maksumuse kujunemine Eesti kaubasadamates. [thesis] [en] The formation of visitation costs in Estonian commerial ports.

Oruste, Alari (2016) Posti- ja kullerteenuste uue jaotusmudeli planeerimine as Eesti Post Haapsalu kandekeskuse näitel. [thesis] [en] Planning of the new distribution logistics model based on Eesti Post Haapsalu Ltd..

P

Paglant, Heigo (2016) Inimressursi planeerimine ebaühtlaste kaubavoogude käsitlemisel Havi Logistics OÜ näitel. [thesis] [en] Human resource planning in case of inconsistent trade flows by the example of Havi Logistics OÜ.

Potter, Irina (2016) Üldkulumaterjalide varude prognoosimine ABB AS komplektalajaamade tehase näitel. [thesis] [en] Auxiliary Material Inventories Forecasting on example of PLC ABB Compact Secondary Substations Factory.

R

Rannala, Marek (2016) Mugavus ja ohutus Tallinna Peatänava projekti näitel. [other video]

Raudla, Kaisa (2016) „1 Hour Predict“ tarkvaralahenduse mõju ettevõtte infovoo sünkroniseerimisele jaotus-vedudega DPD Eesti AS näitel. [thesis] [en] The Effect of "1 Hour Predict " Software Solution on Syncronizing Company's Informa-tion Flow with Distribution Carriages on Example of PLC DPD Eesti..

Reimann, Magnus (2016) Ettevõtte HRX AS Ida-Eesti regiooni jaotusvedude töökorralduse efektiivistamine ja kulude optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of expences and the improvement of the efficiency of the management of the distribution services of HRX AS’s eastern-Estonian region.

Reimann, Magnus (2016) Ettevõtte HRX as ida-eesti regiooni jaotusvedude töökorralduse efektiivistamine ja kulude optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of Expenses and the Improvement of the Efficiency of the Management of the Distribution Services of HRX AS’s Eastern-Estonian Region.

Remets, Oksana (2016) Eestisisene kokku- ja jaotusveo kulude optimeerimine ACE Logistics Estonia AS näitel. [thesis] [en] Domestic Collection and Distribution Costs Optimization on Example of PLC ACE Logistics Estonia.

Remmel, Jaanus (2016) Tööprotsessi efektiivsuse tõstmise võimalused DSV Transport AS näitel. [thesis] [en] Working Process Efficiency Enhancement Opportunities Based on DSV Transport AS.

Riiner, Rauno (2016) Eesti transpordisektorisse sisenemine ja arenguvõimalused ettevõtte Delamode Estonia OÜ näitel. [thesis] [en] Entering to Estonian transport sector and development opportunities on the example of Delamode Estonia OÜ.

Rokaševitš, Anna (2016) TIR-süsteemi ja siseriikliku käenduse kasutuse võimalused tolliriskide maandamisel kaupade veol Vene Föderatsiooni. [thesis] [en] TIR-system and alternatives of domestic guarantee in order to decrease customs risks during transport of goods to Russian Federation.

Ruutelmaa, Talvo (2016) Liiklusohutus ja planeerimine. [other video]

S

Sakk, Mai (2016) Kaasaaegse laosüsteemi väljaarendamine Rahvusooper Estonia kostüümilao näitel. [thesis] [en] Promotion of an advanced storage system: exampleof the storage development choices of the Estonial National Opera.

Semilarski, Valvo (2016) Tartu linna plaanid nullvisiooni elluviimiseks. [other video]

Suursoo, Jüri; Aasjõe, Ülle; Andresen, Sven; Hintsov, Tõnis; Kreek, Sven; Lukk, Aimar; Siitan, Priit; Suurväli, Mari; Viks, Tarvo; Villemi, Mall (2016) Veokorraldaja käsiraamat II. [textbook]

Svintsov, Vadim (2016) Tulemusnäitajate juurutamine ABB AS mootorite ja generaatorite tehase laos. [thesis] [en] Implementation of Performance Measurement Indicators in PLC ABB Motors & Generators Factory’s Warehouse.

T

Tanak, Riho (2016) Politsei eesmärgid ja prioriteedid liiklusjarelevalve teostamisel. [other video]

Tinkus, Andres (2016) Infrastruktuuri kasutustasude kehtestamise võimalik mõju Eesti autovedajate konkurentsivõimele Jonex Transport OÜ näitel. [thesis] [en] Potential impact of introducing infrastructure charges on Estonian road carriers’s competitiveness on the example of Jonex Transport OÜ.

Tomson, Tuuli (2016) Parima laopidamisviisi leidmine ettevõttele Sika Estonia OÜ. [thesis] [en] Finding of the best warehousing method for the company Sika Estonia OÜ.

Tumanova, Jekaterina (2016) Reisijate arvu tõstmise võimalused Lux Express Polska Sp. z o.o. [thesis] [en] Opportunities of increasing line traffic load factor on the example of Lux Express Polska Sp. z o.o..

Tõnisson, Berit (2016) Transpordiettevõttele uue veosuuna planeerimine Automa AS näitel. [thesis] [en] Planning a new transport route for a transport company based on the example of Automa AS.

U

Uduste, Jargo (2016) Transpordi- ja käsitluskulude kuluarvestusprotsessi täiustamine rahvusvaheliste lennuvedude ekspedeerimisel. [thesis] [en] Improvement of Transportation- and Handling Costs Accounting Process in International Air Freight Forwarding.

V

Vaiksaar, Maarja (2016) Koostöömudeli arendamine väikeettevõtete vahel siseriiklikul kaubaveol. [thesis] [en] A Cooperation Model Development Between Micro and Small Businesses in National Freight Transport.

Ventsel, Martin (2016) Kiirestiriknevate kaupade veoprotsessi problemaatika kombineeritud vedudel Saku AB AS näitel. [thesis] [en] Issues of Perishable Goods Combined Transportation Process on Example of PLC Saku AB.

Š

Šalneva, Jelena (2016) Tõhus tellimuste täitmise tsükkel logistikaettevõttes. [thesis] [en] The Efficiency of Order Management Cycle in Logistic Enterprises.

Šumeiko, Aleksandr (2016) Protsessiriskide maandamine inportdeklaratsiooni vormistamisel DHL Estonia AS näitel. [thesis] [en] Process Risks Reduction During Making Import Declarations on Example of PLC DHL Estonia.

This list was generated on Thu Jun 21 07:47:42 2018 EEST.