TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Items where Division is "Institute of Logistics > Transport and Logistics" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | V | Z | Ä
Number of items: 49.

A

Aasoja, Alvar (2015) Intermodaalsete veoskeemide kasutamise võimalused ja põhjendatus Eesti - Itaalia suunalistel vedudel. [thesis] [en] Possibility and reasonability of intermodal freight transport between Estonia and Italy..

Adamson, Aivo (2015) Avasõnavõtt (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Agur, Hendrik (2015) Laste liiklusteadlikkus versus kodu väärtused ja koolikultuur (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Aunap, Katriina; Semtsenko, Julia (2015) Protsesside analüüs ning ettevõtte arenguvõimalused FFC Logistics OÜ näitel. [thesis] [en] Analysis of Company Processes and Development Opportunities based on FFC Logistics OÜ.

B

Birk, Martin (2015) Logistikajuhi tegevused firma transpordi juhtimisel ja vedude korraldamisel. [thesis] [en] Logistics managers activities in transportation managment and freight organising.

D

Dubov, Margus (2015) Vedude efektiivsuse parendamine Postnord OY Eesti filiaal näitel. [thesis] [en] Improving the Efficiency of Transport Operations Based on Postnord OY Estonian Branch.

E

Edasi, Solveig (2015) Maanteeamet kui koostööpartner laste liiklushariduses (Liikluseohutuse seminar 2015). [other video]

G

Gorislavskaja, Inna (2015) Lapse toimetulek liikluses (Liiklusohutuse seminar 2016). [other video]

H

Henno, Imbi (2015) Õpilaste liiklusalaste teadmiste ja hoiakute kujundamine uute riiklike õppekavade rakendamise kaudu (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

J

Jaani, Juta (2015) Lapsed liikluses – kas kooli, kodu või partneri vastutus? (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Janno, Jelizaveta (2015) Andmete analüüs ja kvalitatiivsed analüüsimeetodid (kokkuvõte). [lecture video]

Janno, Jelizaveta (2015) Teadus ja teaduslik teadmine (kokkuvõte). [lecture video]

Janno, Jelizaveta (2015) Teadustöö eetika (kokkuvõte). [lecture video]

Janno, Jelizaveta (2015) Teadustöö liigid (kokkuvõte). [lecture video]

Janno, Jelizaveta (2015) Uurimismeetodid (kokkuvõte). [lecture video]

Janno, Jelizaveta (2015) Uurimisprobleem ja uurimuse kavandamine, uurimisstrateegiad (kokkuvõte). [lecture video]

Janno, Jelizaveta (2015) Uurimistöö käik ja uurimisprotsess (kokkuvõte). [lecture video]

K

Kaldma, Tanel (2015) Eesti autovedajate konkurentsivõime parandamine tulenevalt suuregabariidiliste autorongide kasutamisest. [thesis] [en] Improving the Competitiveness of Estonian Road Carriers Using Big-Size Road Trains..

Karjus, Kauri (2015) Kontoritöö probleemide kaardistamine protsesside analüüsi kaudu Cella Transport OÜ näitel. [thesis] [en] Mapping office work problems through processes analysis based on Cella Transportation OÜ.

Kilumets, Kaija (2015) Tootmisettevõtte varude täpsust mõjutavad tegurid ettevõtte Hilding Anders Baltic AS näitel. [thesis] [en] Manufacturer Company's Inventory Accuracy Affecting Factors based on Hilding Anders Baltic PLC.

Kink, Kristel (2015) Läti jaotusmudeli arendamine Põldma Kaubanduse AS näitel. [thesis] [en] The Development of Latvian Distribution Model Based on Põldma Kaubanduse Ltd.

Kukk, Kadri (2015) Mis tehtud, mis teoksil Keila vallas (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

L

Lepiksaar, Mirjam (2015) Logistikajuhi tegevused ettevõtte kulujuhtimisel. [thesis] [en] Logistics Manager activities in Corporation Cost managing.

Lillepruun, Martin (2015) Tagastuslogistika toimingute planeerimine äriklientidele lisandväärtuse pakkumiseks Itella SmartPOST OÜ näitel. [thesis] [en] Reverse Logistics Operations planning for adding Value to Business Customers based on Itella SmartPOST OÜ.

Limantova, Maria (2015) Riskijuhtimine veoprotsessis EEK AS Logistikaettevõtte näitel. [thesis] [en] Risk Management of Transportation Process Based on EEK Logistikaettevõte PLC.

Linaste, Taavi (2015) Tootlikkuse ja efektiivsuse tõstmise võimalused puistekauba transpordis Tallinna Toiduveod AS näitel. [thesis] [en] Opportunities to Improve the Productivity and Efficiency in Bulk Cargo Transport on the Example of Tallinna Toiduveod Ltd.

M

Mägi, Tõnu; Nõuakas, Kati; Suursoo, Jüri (2015) Veokorraldusjuhi käsiraamat 1.osa. [textbook]

N

Namm, Karmen (2015) Ühistranspordi kasutamine ja reisijate rahulolu Tallinnas. [thesis] [en] The Usage of Public Transport and Passenger Satisfaction in Tallinn.

Nedelko, Georg (2015) Ettevõtte logistikakulude vähendamise võimalused maanteevedude asendamisel intermodaalsete veoskeemidega. [thesis] [en] Possibilities for Reducing Logistics Costs by replacing Road Transport with Intermodal Transport Connection.

Nõuakas, Kati (2015) Arve koostamine. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2015) Töötasude arvestamine. [instructional video]

P

Peiel, Hendrik (2015) Keskkonnasaaste vähendamise analüüs maagaasi mootorikütusena kasutuselevõtuga Baltic Translog OÜ näitel. [thesis] [en] Analysis of Reducing Environmental Pollution by using Natural Gas as Engine Fuel on example of Baltic Translog OÜ.

Pihla, Aivar (2015) Autokooli roll laste ja noorte liikluskasvatuses (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Pokk, Henri (2015) Sõitjate liiniveo tootmismudeli optimeerimine vähima kogukulu alusel AS GoBus näitel. [thesis] [en] The Optimization of Scheduled Passenger Transport Production Model According to Least Total Cost on the Basis of GoBus Ltd.

Puhm, Andreas (2015) Lisamootorite paigaldamise investeeringu tasuvusanalüüs ja logistikatoimingu parendusettepanekute hindamine ettevõttes Vips Transport OÜ. [thesis] [en] Cost-Benefit Analysis of Investment in Supplementary Engine Installation and Assessment of Logistic Operation Improvement Proposals in Vips Transport OÜ.

Pärnaste, Hanno (2015) Riide- ja erivarustuse vedude efektiivne korraldamine kaitseväes. [thesis] [en] Efficient Organization of Clothing and Special Equipment Transportation in Estonian Defence Forces..

Põld, Merylin (2015) Süsteemsete vedude käivitamine efektiivsuse tõstmiseks ACE Logistics Estonia AS näitel. [thesis] [en] Launching Systematic Transport in Order to Raise Efficiency Illustrated by the Example of ACE Logistics Estonia AS.

R

Reinson, Rain (2015) Liikluse rahustamise efektiivsus lasteasutuste läheduses (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Rikko, Alex-Kristjan (2015) Telemeetriasüsteemi kasutamise võimalused paikses mahutis ettevõtte efektiivsuse tõstmiseks. [thesis] [en] Using the Telemetry System in a Stationary Tank to Increase the Company’s Efficiency.

Roosioja, Janno (2015) Transpordiettevõtte tegevusanalüüs ja alternatiivide hindamine jätkusuutlikkuse tõstmiseks OÜ Järva-Jaani Auto näitel. [thesis] [en] The Analysis of Activities and Evaluation of Alternatives to Improve Sustainability of a Transport Company in Example of OÜ Järva-Jaani Auto.

Rüütel, Reimo (2015) Väikese väärtusega materjalide ostuprotsessi analüüs ja parendusvõimalused ettevõttes ABB AS Elektrimasinate tehas. [thesis] [en] Analysis and Improvement Possibilites for Purchasing Process of Low Value Materials in ABB AS Electrical Machines Factory.

S

Salumaa, Veiko (2015) Jaotuskulude vähendamine Draka Keila Cables AS näitel. [thesis] [en] Distribution Cost Reduction based on Draka Keila Cables PLC.

Sepp, Tarmo (2015) Tööjõu voolavuse kaardistamine Eesti logistikasektoris. [thesis] [en] Mapping Employee Turnover in Estonian Logistics Sector.

Sihver, Raul (2015) Liikluskasvatusest üldhariduskoolis (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Sitska, Eleen (2015) Lääne-Euroopa sisevedude teostamine Tallept Auto AS näitel. [thesis] [en] International Transportation in Western Europe based on Tallept Auto AS.

Suviste, Andreas (2015) 24express OÜ ekspress-saadetiste transpordimudelite täiustamine. [thesis] [en] The Improvement of Express Delivery Transportation Models of 24express Ltd.

V

Vahtramäe, Kristiine (2015) Lastevanemate oskused, ootused ja võimalused laste liiklusalase kasvatuse korraldamisel (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Z

Zolina, Svetlana (2015) Kergestisüttivate vedelike käsitlusprotsessi problemaatika Eesti maanteetranspordis. [thesis] [en] Problems Concerning Handling Flammable Liquids in Estonian Road Transport Sector.

Ä

Ääremann, Kauri (2015) Väävlidirektiivi (2012/33/EU) mõju kaubavedudele SECA piirkonnas. [thesis] [en] The Impact of Sulphur Directive (2012/33/EU) on Freight Transport in SECA.

This list was generated on Wed Jun 20 16:35:47 2018 EEST.