TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Items where Division is "Institute of Logistics > Transport and Logistics" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | E | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 44.

A

Ahtijainen, Veronika (2014) Klienditoe protsesside analüüs ja efektiivistamine läbi CRM ettevõttes Havi Logistics OÜ. [thesis] [en] The Analysis and Improvement of Customer Support Processes through CRM at the Company Havi Logistics OÜ.

Arak, Helle; Kitsing, Liis (2014) OÜ Kaubaekspressi Tallinna piirkonna alltöövõtjate lepingulise aja optimeerimine. [thesis] [en] The Working Time Optimization of Ltd. Kaubaekspress´ Subcontractors in the Tallinn Region .

Arak, Helle; Kitsing, Liis (2014) OÜ Kaubaekspressi Tallinna piirkonna alltöövõtjate lepingulise aja optimeerimine. [thesis] [en] The Working Time Optimization of Ltd. Kaubaekspress´ Subcontractors in the Tallinn Region .

Aus, Karin (2014) Varude analüüs ja tootevaliku juhtimine Trigon Gardening AS näitel. [thesis] [en] Inventory Analysis and Product Mix Management on the Example of Trigon Gardening Ltd.

Auväärt, Silvia (2014) Logistikajuhi tegevused logistikapersonali juhtimisel. [thesis] [en] The Activities of Logistics Manager in Leading Logistics Personnel.

D

Dmitritšenko, Timur (2014) Arco Transport AS Tsehhi, Slovakkia ja Ungari suundade töö- ja veokorralduse analüüs aastatel 2011-2013. [thesis] [en] Labor and Transport Management Analysis on Arco Transport AS Czech, Slovakia and Hungary Routes from 2011 to 2013.

E

Eensalu, Anders (2014) AS Toode tarneahela kulude analüüs. [thesis] [en] Supply Chain ​​Cost Analysis of AS Toode .

I

Isotamm, Liisi (2014) Tagastuslogistika protsessid ning nende analüüs ettevõtte AS Smarten Logistics näitel. [thesis] [en] Reverse Logistics Processes and their Analysis based on AS Smarten Logistics.

J

Janno, Jelizaveta (2014) Transpordi negatiivne välismõju. [lecture video]

Joala, Tanel (2014) Efektiivsuse tõstmise võimalused Lean juhtimisfilosoofia abil ETS Logistics OÜ näitel. [thesis] [en] Possibilities of Increasing Efficiency through Implementing Lean Management Philosophy in ETS Logistics.

K

Künnapas, Kristo (2014) Valmistoodangu lao töö tootlikkuse analüüs ettevõttes Ensto Ensek AS. [thesis] [en] The Analysis of the Productivity of Ensto Ensek Ltd. Finished Goods Warehouse .

L

Lang, Ake (2014) Renditud autopargiga Saksamaa töödtuspiirkonna importvedude analüüs ETS Logistics OÜ näitel. [thesis] [en] The Analysis of Import Shipments from Germany’s Industrial Regions to Estonia with Rented Roadtrain on the Example of ETS Logistics OÜ.

Leemets, Kristo (2014) "1 Hour Predict" tarkvaralahenduse analüüs DPD Eesti AS näitel. [thesis] [en] "1 Hour Predict" Software Development Analysis Based on DPD Estonia Ltd.

M

Mehik, Kristiina (2014) Lux Expressi sisenemine Peterburi-Helsingi reisijateveo turule. [thesis] [en] The Entering of Lux Express into the St.Petersburg-Helsinki Passenger Transport Market.

Merilainen, Marvel (2014) Logistiliste teenuste analüüs VMV Lines OÜ jaoks. [thesis] [en] The Cost-Benefit Analysis of Logistics Services for VMV Lines OÜ.

Mironova, Julia (2014) Varude optimeerimise võimalused hulgikaubanduses ettevõtte "Severi Kaubandus AS" näitel. [thesis] [en] Inventory Optimization in Wholesaling on the Example of Ltd. Severi Kaubandus.

N

Nõuakas, Kati (2014) Lihtsamad raamatupidamiskanded ja bilansi koostamine. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2014) Majandustegevuse ringkäik. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2014) Nõudlus ja pakkumine. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2014) Raamatupidamise alused. [lecture video]

Nõuakas, Kati (2014) Tootmiskulud. [instructional video]

P

Peet, Erik; Vanaisak, Sander (2014) Elektroonsete veodokumentide kasutamise võimalikkuse analüüs eesti maanteetranspordis. [thesis] [en] The Analysis of Possible Use of Electronic Transport Documentation in Estonian Road Transport .

Pits, Jörgen (2014) Tudengibagi raami projekteerimine ja valmistamise tehnoloogia. [thesis] [en] Frame Planning and Manufacturing Technology of a Student Buggy.

Pluum, Ville (2014) Taani veosuuna analüüs ja võimalused Cargofast OÜ näitel. [thesis] [en] Direction of Denmark Analysis and Possibilities on the Example of Cargofast OÜ.

Pomerants, Gerli (2014) JELD-WEN Eesti AS toodangu väljaveokulude optimeerimine. [thesis] [en] The Cost Optimization of Production Export of JELD-WEN Eesti AS .

Post, Kertu (2014) Transpordiettevõtte Asmari Veod AS töö efektiivsuse tõstmise võimaluste uurimine. [thesis] [en] A Study on the Possibilities of Increasing the Effectiveness of the Transportation Company Asmari Veod AS.

Puura, Meelis (2014) Konteinervedude analüüs läbi AS Tallinna Sadam terminalide. [thesis] [en] Analysis of Containertrade through the Terminals of AS Tallinna Sadam.

Põrk, Madis (2014) Üldise ohutustaseme parendamine ohtlike kaupade maantee- ja raudteeveol läbi ohutusnõunike pädevuse tõstmise Eestis. [thesis] [en] Improving Overall Safety of Road and Rail Transport of Dangerous Goods by Improving the Competence of Safety Advisers.

R

Rebane, Rein (2014) Kaubaterminali efektiivsuse tõstmine DHL Estonia AS näitel. [thesis] [en] Improving the Efficiency of LTL Terminal on the Example of DHL Estonia AS.

Reinhold, Tiit (2014) Remondibaasi omava transpordiettevõte analüüs võrreldes alternatiividega. [thesis] [en] The Comparative Analysis for the Transportation Company Owning a Workshop.

Remmelg, Alari (2014) Online-süsteemi juurutamine klientidele Itella Logistics OÜ näitel. [thesis] [en] Implementing the Customer Online System Based on the Experience of Itella Logistics OÜ� .

Rõzenkova, Aleksandra (2014) Partneri valimine jaotusveo teenuse sisseostmisel. [thesis] [en] The Selection of Distribution Partner in Outsourcing .

S

Salme, Riin (2014) Kullerteenuse kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmise võimalused Itella Logistics näitel. [thesis] [en] Options of Raising the Quality and Efficiency of Delivery Services on the Example of Itella Logistics.

Sepp, Katrin (2014) Hangete ja varude juhtimise tõhustamine Eesti Rahvusraamatukogu näitel. [thesis] [en] Enhancing Procurement and Inventory Management on the Example of the National Library of Estonia.

Soome, Eliise (2014) Lao tootlikkuse ja efektiivsuse tõstmise võimalused AS Infotark lao näitel. [thesis] [en] Possibilities of Raising Warehouse Productivity and Efficiency Based on the Example of AS Infotark Warehouse.

Suursoo, Jüri (2014) Legal Aspects of SUPPLY CHAIN MANAGEMENT I. [textbook]

Suursoo, Jüri (2014) Legal Aspects of SUPPLY CHAIN MANAGEMENT II. [textbook]

T

Tasane, Terje (2014) Tootmisettevõtte logistikajuhi tegevused ettevõtte konkurentsivõime tõstmisel. [thesis] [en] The Activities of a Logistics Manager for Enhancing the Competitiveness in a Production Company.

Tintse, Timo (2014) Tööprotsessi efektiivsuse tõstmise võimalused ja analüüs Reval Takso OÜ näitel. [thesis] [en] The Possibilities and Analysis of Increasing Work Process Efficiency Based on the Example of Reval Takso OÜ� .

Toom, Martin (2014) Eesti Mereväe laevade kasutatud mootoriõli ning pilsivee tagastuslogistika analüüs. [thesis] [en] The Analysis of the Reverse Logistics of Used Motor Oil and Bilge Water of Estonian Navy Ships .

Toom, Vilmar (2014) KLG Eesti AS kunstväärtuste transpordi tasuvusanalüüs. [thesis] [en] Cost Benefit Analysis of Fine Art Transport of KLG Eesti AS.

Turja, Helina (2014) Kuressaare linna uue ühistranspordivõrgu kavandamine. [thesis] [en] Planning of the New Public Transport Network for the Town of Kuressaare.

V

Vanaisak, Sander; Peet, Erik (2014) Elektroonsete veodokumentide kasutamise võimalikkuse analüüs Eesti maanteetranspordis. [thesis] [en] The Analysis of Possible Use of Electronic Transport Documentation in Estonian Road Transport.

Vool, Kristjan (2014) Lao ümberplaneerimine AS's Promens. [thesis] [en] The Displacement of Warehouse in the Company Promens AS.

This list was generated on Wed Jun 20 16:35:49 2018 EEST.