TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Items where Division is "Institute of Construction > Road Construction" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | E | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
Number of items: 36.

A

Aas, Kadi (2017) Ultrahelimeetodi kasutamine betoonis esineva prao sügavuse määramiseks. [thesis] [en] Determining the Crack Depth in Concrete Using Ultrasound.

Allik, Alver (2017) Tartu linna Adra, Künni, Vao tänavate rekonstrueerimise tee-ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Road Construction Management Project for the Reconstruction of the Adra, Künni and Vao Streets in the City of Tartu.

D

Dvoretski, Aleksandr (2017) Riigimaantee 13102 Ahtme-Rausvere km 4,6-7,2 rekonstrueerimine. [thesis] [en] Reconstruction of National Road no 13102 Ahtme-Rausvere km 4,6 - 7,2.

E

Elias, Elise (2017) Liiklusohutuse suurendamine Eesti teedel. [thesis] [en] Increasing Safety on the Estonia Roads.

J

Jaanson, Karl (2017) Liiklusohutuse tõstmine põristi näitel. [thesis] [en] Increasing Traffic Safety Through Rumble Strips.

Jakovlev, Romm (2017) Tootmisohjesüsteem liivale ja purustatud betoonile. [thesis] [en] Production Control System for Sand and Crushed Concrete.

Joel, Urbel (2017) Viljandi tänavate seisukord ja analüüs. [thesis] [en] The Condition and Analysis of the Streets in Viljandi.

Jõesaar, Argo (2017) Tee ehitamise võimalused turbapinnastele. [thesis] [en] Methods of Road Construction on Peat Soil.

Jürgenson, Kaivo (2017) Stabiliseeritud ja killustikaluste võrdlus eesti teedevõrgu näitel. [thesis] [en] Comparison of Stabilized and Gravel Bases of Estonian Road Network.

K

Kasari, Priit (2017) Külmutus- ja sulatustsüklite mõju asfaltsegudele. [thesis] [en] The Effects of Freezing and Thawing Cycles to Asphalt Mixtures.

Kermes, Kristo-Martin (2017) Põhimaantee 3 Jõhvi-Tartu-Valga (E264) km 194,7-196,6 asuva liiklusohtliku koha likvideerimise projekt. [thesis] [en] Project for Solving a Dangerous Road Section on Main Road 3 Jõhvi-Tartu-Valga (E264) km 194,7-196,6.

Kokk, Keit (2017) Kopli-suunalise trammiliini taristu rekonstrueerimise IV ehitusetapi töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Organisation Project for the Reconstruction of the Kopli Tramway Infrastructure Stage IV.

Kolsar, Kevin (2017) Türi metsandiku maaparandusehitisi teenindavate teede töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Organisation Project for Roads Servicing Land Improvement Structures of Türi Forest Area.

Kuusikmaa, Janek (2017) Kaevevaba meetodite mõjud teekonstruktsiooile. [thesis] [en] No Dig Methods Side Effects to Road Construction.

Kõomägi, Henry (2017) Tapa kaitseväelinnaku tee-ehitustööde korralduse projekt. [thesis] [en] Road Construction Management Project for Tapa Defence Forces Campus.

L

Laikask, Siim (2017) Kaevikute rajamisel, tagasitäitel ja katendikihtide taastustöödel tehtavad enamlevinud vead ning nende ennetamine. [thesis] [en] Common problems and their preventation in trenching, backfilling and pavement recovery.

Liiv, Marko Gunnar (2017) Asfaltkatte paksuse mõõtmine mittepuurival meetodil. [thesis] [en] Measuring thickness of pavement layer without drilling.

Lomaško, Anton (2017) Riigitee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 47,979-49,119 ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for National Road no 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia km 47,979-49,119.

M

Madis, Saadik (2017) Tugimaantee nr 36 Jõgeva-Mustvee km 25,7-33,7 Torma-Võtikvere lõigu rekonstrueerimise ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for the Reconstruction of Support Road no 36 Jõgeva-Mustvee km 25,7-33,7 Torma-Võtikvere Section.

Maidre, Allan (2017) Tee- ehitustööde korraldus probleemide analüüs. [thesis] [en] Road works management problem analysis.

Melnik, Meelis (2017) Riigitee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 16,120-28,231 ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Road no 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 16,120-28,231.

Mesikäpp, Ott (2017) "Riigitee nr 27 Rapla-Järvakandi-Kergu km 32,868-38,132 rekonstrueerimise tee-ehituskorralduse tööprojekt". [thesis] [en] "Reconstruction Management Project of Support Road no 27 Rapla-Järvakandi-Kergu km 32,868- 38,132".

Mäelt, Anton (2017) Ennetava libedustõrje tegemise nõuded ja rakendamise praktika põhjamaades, nõuete ja praktika võrdlus eestiga. [thesis] [en] Comparison of the Practice for Slipperiness Control and it's Requirements in Nordic Countries and in Estonia.

N

Nipper, Allan (2017) Tallinn-Pärnu-Ikla km 28-37 Ääsmäe-Kohatu 2+1 möödasõidualade ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for 2+1 Passing Lanes of Main Road no 4 (E67) Tallinn-PärnuIkla km 28-37 Ääsmäe-Kohatu.

O

Oper, Kevin (2017) Teedega seotud ohud ühiskonnale ja keskkonnale ning nende likvideerimine. [thesis] [en] Road Related Hazards to Society and Environment and their Elimination.

Ots, Karli (2017) Riigimaantee nr. 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 11,062-21,435 teekatte taastusremondi ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for the Reconstruction of Road Pavement on National Road no 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 11,062 - 21,435“.

P

Peetris, Ats (2017) Geosünteetide mõju kandevõimele ja tihedusele. [thesis] [en] The effect of geosynthetics to the bearing capacity and density of the ground.

R

Radužan, Viktor (2017) Kohtla-Nõmme aherainemäe maastikukujundus ja eskiisprojekt. [thesis] [en] Landscape Design and Draft Project for Kohtla-Nõmme Station Gangue Hill.

Radužan, Viktor (2017) Kohtla-Nõmme aherainemäe maastikukujundus ja eskiisprojekt. [thesis] [en] Landscape Design and Draft Project for Kohtla-Nõmme Station Gangue Hill.

Rasmus, Kroon (2017) Talihoolde teostus Jõgevamaal. [thesis] [en] Winter road maintenance in Jõgeva county.

Reimets, Kristjan (2017) Golfi tee eelprojekt Marjametsa tee ja Hotelli tee lõigus. [thesis] [en] The Prelminary Design of Golf Road Section Between Marjametsa Road and Hotelli Road.

S

Saluste, Andreas (2017) Kergliiklusteede projekteerimisnormide täiendamine. [thesis] [en] Upgrading Design Regulations of Light Traffic Roads.

Sild, Sigrid (2017) Eesti killustike tugevusomaduste analüüs. [thesis] [en] Analysis of Strength Properties of Estonian Aggregates.

Soppe, Tõnis (2017) Teedefektide inventeerimine. [thesis] [en] Road Pavement Defect Inventory.

T

Triin, Hallik (2017) Bituumensideaine käsiraamat. [thesis] [en] Handbook for Bituminous Binders.

V

Valgmäe, Taavi (2017) Liiklusohutuse suurendamine läbi säästliku ja nutika teevalgustuse. [thesis] [en] Improving road safety through smart and clever road lighting.

This list was generated on Tue May 22 08:46:42 2018 EEST.