TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Items where Division is "Institute of Construction > Road Construction" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 27.

A

Aren, Taimo (2015) Mõisaaseme-Kiruvere maaparandusehitiste töökorralduse projekt. [thesis] [en] Mõisaaseme-Kiruvere land improvement works organization project.

J

Jätsa, Märt (2015) Riigimaantee nr 12 Kose-Jägala, Nõmbra-Kehra lõogu I etapi km 16,50-18,97 remonditööde korralduse projekt. [thesis] [en] “Design Documentation of Repair Work Management of Satge I of Section Kose-Jägala, Nõmbra-Kehra (km 16,50-18,97) of National Road No. 12”.

K

Kivimaa, Kristjan (2015) Tallinn- Tartu- Võru- Luhmaa km 198,025- 201,1 tee- ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Tallinn- Tartu- Võru- Luhmaa km 198,025- 201,1 road construction project.

Koppel, Marek (2015) Teetööde kirjeldus riigimaanteele 21157 Valjala - Laimjala km 1,783 - 4,828 ja 5,638 - 15,406. [thesis] [en] The description of the road works at the state highway 21157 Valjala-Laimjala km 1,783-4,828 and 5,638-15,406.

Krünberg, Klen (2015) AS Eesti Teed Rakvere teepiirkonna talihoolde analüüs. [thesis] [en] The analysis of winter maintenance carried out by AS Eesti Teed in Rakvere area.

Kulland, Annely (2015) BIM ja RoadBIM areng Eestis ja soovitused Maanteeametile RoadBIM kasutuselevõtuks. [thesis] [en] Development of BIM and RoadBIM in Estonia and recommendations to Estonian Road Administration for introduction of RoadBIM.

Kurg, Veiko (2015) Terastorusildade ehitusjuhend. [thesis] [en] Instruction for building steel tube bridges.

Kurik, Arvi (2015) Geosünteetide kasutamine nõrkadele aluspinnastele muldkehade rajamisel. [thesis] [en] The use of geosynthetics in the construction of embankments over weak ground.

L

Laanemäe, Sandor (2015) Stabiliseeritud katendikihtide analüüs ja olemus Eestis. [thesis] [en] Analysis and nature of stabilised pavement layers in Estonia. .

M

Mägi, Andre (2015) Kehtivate nõuete baasil - kruusliivad Eestis ja nende kasutusvõimalus dreenkihi ehitamiseks. [thesis] [en] On the Basis of Valid Requirements – Gravelly Sands in Estonia and the Possibilities of Using them for Building a Drainage Layer.

N

Nugis, Siim (2015) Talihoolde teostamine Järvamaal AS Järva Teed näitel. [thesis] [en] Roads winter maintenance in Järva County based on the exmple of Järva Roads Ltd.

Nõmm, Kristo (2015) 3D–tehnoloogial põhinev automaatne masinkontroll teedeehituses ja selle rakendamine. [thesis] [en] 3D-technology based automatic machine control and its implementation in road construction..

O

Olesk, Tauri (2015) Talvise teehoolduse masinapark ja selle efektiivsemaks muutmine. [thesis] [en] Vehicle park of winter maintenance and improving its efficiency.

P

Pill, Mihkel (2015) Parimad talihoolde lahendused nii taristu omanikule kui teekasutajale. [thesis] [en] Best winter maintenance solutions for infrastructure owners and users.

Pärtna, Kristo (2015) Talihoolde teostamine Ida-Virumaal. [thesis] [en] Winter road maintenance in Ida-Viru Country.

R

Roosipuu, Kurmo (2015) Geotekstiilid asfalteerimisel. [thesis] [en] Geotextiles when asphalting.

S

Sagor, Rait (2015) Nõlvade erosioonitõkked. [thesis] [en] Slopes erosion barriers.

Sander, Gened (2015) Torma valla teede seisukord, probleemide analüüs ja täiendava rahaliste võimaluste leidmine. [thesis] [en] The Condition of Roads in Torma Parish, Analysis of Problems and Finding Additional Funding..

Schmidt, Andri (2015) Teekatete märgistustööde teostamine Eestis. [thesis] [en] Carrying out marking works of road surfaces in Estonia.

Seppel, Madis (2015) Kanalisatsiooni- ja veetorustike paigaldamisjuhis firma Aquagroup OÜ näitel. [thesis] [en] Instruction for the Installation of Water Supply and Sewerage Pipelines as Exemplified by the Aquagroup OÜ Company.

Sillamäe, Sven (2015) Sissejuhatus geosünteetide e-kursusele. [other video]

Sillamäe, Sven (2015) Sissejuhatus teehoolduse e-õppes. [other video]

Spitsõn, Meelis (2015) Riigimaantee 11410 Kiia-Vääna-Viti km 2,198 asuva Vahioja silla ümberehituse projekt. [thesis] [en] Reconstruction project of Vahioja bridge on state road 11410 Kiia-Vääna-Viti km 2,198.

T

Tõnts, Taavi (2015) Infopäeva sissejuhatus (Asfaldivõrgud). [lecture video]

V

Vaidla, Rainer (2015) Filtratsioonimooduli seos pinnase terastikulise koostisega. [thesis] [en] The correlation between the permeability and the particle size distribution of the soil.

Vettik, Elari (2015) Asfaldivõrgud. [thesis] [en] Asphalt Nets.

Z

Zavatski, Margus (2015) Mõndavere tee 00+63-60+93 töökorraldus projekt. [thesis] [en] The Arrangement Project of Mõndavere tee 00+63-60+93 .

This list was generated on Tue May 22 08:45:27 2018 EEST.