TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Items where Division is "Institute of Construction > Road Construction" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | H | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Õ | Š
Number of items: 50.

A

Aaviste, Mihkel (2014) Pärnu linna Lao tänava pikendus projekt. [thesis] [en] Project of the extension of Lao street in Pärnu.

Arro, Andres (2014) Valga maakonna riigimaantee nr 23193 Piiri-Jeti km 0,00-12,948 teetööde kirjeldus ja töökorralduse projekt. [thesis] [en] Description and Roadworks Work Management Project for Road no 23193 Piiri-Jeti km 0,00-12,948 at Valga County.

Ave, Kallo (2014) Saarde valla kohalike teede probleemide kaardistamine ja teehoiukava aastateks 2014-2017. [thesis] [en] Mapping of problems and the road maintenance plan of Saarde Rural Municipality for 2014-2017.

H

Heinmaa, Hurmet (2014) Kaarma valla 2014. a. tee-ehitustööde töökorraldus. [thesis] [en] Kaarma Parish Road Construction Works Organisation in 2014.

K

Kaljula, Reigo (2014) Põrkepiirete kasutamine Eestis. [thesis] [en] The Use of Safety Barriers in Estonia.

Kalm, Ralf (2014) Asfaldi paigaldamise maksumuse sõltuvus tee geomeetriast. [thesis] [en] Dependence of asphalt laying costs on the geometry of road.

Karik, Kaspar (2014) Kruusateede hooldamise juhendmaterjali koostamine. [thesis] [en] Maintenance guidelines for gravel roads.

Karon, Hannes (2014) Maavara säästlik kaevandamine Pudivere karjääris. [thesis] [en] Economical mineral excavation in Pudivere mine.

Karotamm, Priit (2014) Pärnu linna Voorimehe tänava pikendus Lennuvälja teeni-tööprojekt. [thesis] [en] Project of elongationing Voorimehe street to Lennuvälja road in Pärnu city.

Kelgo, Marek (2014) Riigimaantee 15 Tallinn-Rapla-Türi km 92,0-97,0 Lokuta-Türi remonttööde töökorralduse projekt. [thesis] [en] Organisation project of road no 15 Tallinn- Rapla- Türi km 92,0- 97,0 Lokuta- Türi repair works.

Kirt, Mario (2014) Riigimaantee nr. 45 Tartu-Räpina-Värska km 49,2-54,6 ehitustööde korralduse projekt. [thesis] [en] Work managment project of construction works for road nr.45 TARTU-RÄPINA-VÄRSKA KM 43,3-54.

Kirš, Margus (2014) Riigimaantee nr 44 Aovere-Luunja km 0,000-11,352 rekonstrueerimise töökorralduse projekt. [thesis] [en] Planning of construction works on reconstruction section of road No 44 Aovere - Luunja km 0,000-11,352.

Kivi, Raimo / R.K (2014) Teedelabori käsiraamat. [thesis] [en] Road construction laboratory manual.

Kivikangur, Raido (2014) Rail Baltic läbi müra ja vibratsiooni vaatevinkli. [thesis] [en] Rail Baltic through the Viewpoint of Noise and Vibration.

Kruusimägi, Asso (2014) Kõrvalmaantee 14150 Painküla-Puurmani km 3,318 Kureoja raudbetoonsilla ümberehitus monteeritavaks terastorutruubiks. [thesis] [en] Reconstruction of Kureoja Reinforced Concrete Bridge into a Pipe Arch Culvert on Highway no 14150 Painküla-Puurmani km 3,318.

Kukk, Kunnar (2014) OÜ TAVT tööohutusjuhend silla ehitustöödel. [thesis] [en] OÜ TAVT work safety guidelines on the construction site of a bridge.

Kõpper, Madis (2014) Trasside 3D modelleerimine Sõpruse Pst lõigu näitel. [thesis] [en] Pipeline 3D modeling on the example of the Sõpruse Pst.

Künnapuu, Andre (2014) Kurna liiklussõlme ehitus, põhimaantee nr 11 Tallinna ringtee, liikluskorraldusvahendite kujundamine ja kalkulatsioon. [thesis] [en] Construction of Kurna Traffic Junction on Road no. 11 Tallinn roundaboutDesign and Statement of Expenditure of Traffic Control Devices.

L

Laager, Oliver (2014) Ajutine liikluskorraldus Tallinna linnas. [thesis] [en] Temporary traffic management in city of Tallinn..

Leedmaa, Erki (2014) Liiklusest tingitud keskkonnaprobleemid. [thesis] [en] Environment problems caused by traffic .

Lensment, Indrek (2014) Katendi arvutus tee nr 2 Tartu ümbersõidu I ehitusala tehnilise projekti näitel. [thesis] [en] Pavement calculation by the example of technical design on road No 2 construction section I of Tartu bypass.

Liik, Kaido (2014) Tallinna linna talihooldustööde korraldus ja efektiviseerimine. [thesis] [en] Winter Maintenance Arranging and Make more Effective in Tallinn.

Lokko, Hannela (2014) Teedeehitusmaterjalide nõuetele vastavuse tõendamine. [thesis] [en] Conformity assessment of road construction materials.

Lomp, Karel (2014) Tallinna tänavate teeseisundi hindamine ja analüüs. [thesis] [en] The evaluation and analysis of status of streets in Tallinn .

M

Mikk, Margus (2014) Metsateede ehitamise juhend. [thesis] [en] Forest road building guidlines..

Must, Hannes (2014) Nordecon AS teede ehitusobjektidel garantiiperioodil puuduste avastamise ja likvideerimise tegevuskava. [thesis] [en] An Action Plan for a Detecting as well as Eliminating the Defects During the Warranty Period on the Compiled Road Constructions by Nordecon AS.

Mänd, Markus (2014) Terastikulise koostise mõju filtratsioonimoodulile. [thesis] [en] The influence of particle size distribution to permeability.

O

Oidermaa, Jarmo (2014) Eesti riigimaanteede talvised seisundinõuded ja efektiivseim libedusetõrje viis. [thesis] [en] The winter condition requirements for Estonia's state highways and the most effective de-icing method.

Onton, Mikk (2014) Riigimaantee 17160 Viru-Nigula-Aseri km 2,882 asuva r/b binokkeltruubi ümberehitus monteeritavaks terastorusillaks. [thesis] [en] The Reconstruction of Reinforced Concrete Culverts into a Pipe Arch Bridge on the Road 17160 Viru-Nigula-Aseri km 2,882.

Ovtšarenko, Olga (2014) Insenerigraafika. Kvooditud ristprojektsioonid. [lesson (learning module)]

P

Paas, Ergo (2014) Sangaste-Keeni kergliiklustee eelprojekt. [thesis] [en] The preliminary project of Sangaste-Keeni light-traffic road.

Pihlamägi, Tõnis (2014) Püsivad deformatsioonid. [thesis] [en] Permanent Deformation.

Popov, Igor (2014) Illuka vallas Kurtna külas riigimaantee nr 32 Jõhvi - Vasknarva km 10,34 - 11,54 äärse jalg- ja jalgrattatee eelprojekt. [thesis] [en] The Pilot Project of Foot and Bicycle Path Running Along the Jõhvi-Vasknarva National Road no 32 on kilometres 10,34-11,54 in Kurtna Village Illuka Municipality.

R

Raev, Andres (2014) Talviste teehooldusmaterjalide analüüs ja alternatiivide leidmine. [thesis] [en] Analysis of and Finding Alternatives for Winter Maintenance Materials .

Rahu, Kristi (2014) 3D mudelleerimise eelis teeehituses Valdeku tänava ja Viljandi maantee kergliiklustee näitel. [thesis] [en] 3D model advantages on road-construction, Valdeku street and Viljandi road pathway as an example.

Rand, Kaur (2014) Jalg- ja jalgrattateede talihoole Tallinnas. [thesis] [en] Winter maintenance of cycle and pedestrian tracks in Tallinn.

S

Sillamäe, Sven (2014) Asfaldivõrkudest. [lecture video]

Sokk, Janar (2014) Lembitu silla rekonstrueerimise töökorralduse projekt. [thesis] [en] WORK ORGANIZING PROJECT OF THE RECONSTRUCTION OF LEMBITU BRIDGE.

Stepanov, Raido (2014) Tee 3171011 Urge tee sõidutee koos jalgratta -ja jalgteega tee-ehtustööde korralduse projekt. [thesis] [en] The Organization Project of Road Construction Work of Urge Road no 3171011 Carriageway along with Bicycle and Foot Trails.

Stimmer, Lauri (2014) Tee-ehitusprotsessi tüüpvead ja nende ärahoidmine. [thesis] [en] Typical Faults in Road Construction Process and the Prevention of these.

T

Tamkivi, Tauri (2014) Aovere-Luunja maantee km 0,000-11,352 ehitustööde korralduse projekt. [thesis] [en] Road Construction Management Project of Aovere-Luunja Highway km 0,000-11,352.

Tammemägi, Tanel (2014) Osula graanulitehase laoplatsi ehituskorralduse planeerimine ja eelarvestamine. [thesis] [en] Construction management planning and cost estimation of Osula pellet mill storage facility.

Tomson, Martin (2014) Ajutiste teede rajamine nõrkadele pinnastele. [thesis] [en] Temporary roads constructing on the weak grounds.

Trei, Indrek (2014) Maantee nr 13 Jägala-Kärevete km 19,8-31 ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Managment Project of Jägala-Käravete Road km 19,8-31.

Tõnurist, Toomas (2014) Lemminkäinen Eesti AS pindamise tootmisohje analüüs ja täiendamine. [thesis] [en] Lemminkäinen Ltd surface dressing production control analysis and amendment.

V

Vaino, Margus (2014) Pestud paekivisõelmete katsetamine TTK teedelaboris. [thesis] [en] Limestone industry by-product testing in TTK UAS road laboratory.

Vallau, Ago (2014) RMK Saare metskonna Tika tee rekonstrueerimise projekt. [thesis] [en] State Forest Management Centre, Saaremaa Forest District`s Tika Road Reconstruction Project.

Voll, Roger (2014) Mai- ja Raeküla elamurajooni ühendava kergliiklustee ehitusprojekt. [thesis] [en] Project of a light traffic road connecting Mai and Raeküla residental areas.

Õ

Õis, Andrus (2014) Teeregister - kohalike teede juhend omavalitsustele. [thesis] [en] Road register - local roads manual for municipalities.

Š

Šarkovski, Rimants (2014) Teehoiutööde omanikujärelevalve korraldamine riigimaanteedel. [thesis] [en] Organizing Owner Supervision of Road Management Works on State Highways.

This list was generated on Mon May 21 19:48:33 2018 EEST.