TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Items where Division is "Institute of Construction > Building Construction" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
Number of items: 51.

A

Aardam, Gennadi (2016) Jõesuu eluhoone konstruktiivne projekt. [thesis] [en] Jõesuu Detached House Construction Project.

Ardel, Andri (2016) Laagri Tennisekeskuse spordihalli puitkonstruktsioonide tugevusarvutused. [thesis] [en] Structural Calculations of Wooden Structures of Laagri Tennisekeskus Sports Hall.

B

Bachmann, Jürgen (2016) Büroohoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organization of Construction Works of an Office Building.

Bachmann, Silver (2016) Tallinna Tehnikakõrgkooli b ja c korpuse sisekliima ja energiatõhususe analüüs. [thesis] [en] Analysis of the Indoor Climate and Energy Efficiency of Sections B and C of the Tallinn University of Applied Sciences..

Bokanov, Aleksandr (2016) Meeliku 21-2 hoone ehitustööde organiseerimise projekt. [thesis] [en] The Project of Organising Construction Works of The Building at Meeliku 21/2.

Bugajenko, Danil (2016) Integreeritud projektijuhtimine – varjatud potentsiaal. [thesis] [en] Integrated Project Delivery – Hidden Potential.

E

Einasto, Rein (2016) Paekursuse korraldusest. [lecture video]

G

Gerli, Eisberg (2016) Üksikelamu projekteerimine ja eelarvestamine energiaklassi A või C valikuks. [thesis] [en] Design and Budgeting of Detached House for Selection of Energy Efficiency Rating A or C.

Grauberg, Janar (2016) Kortermaja ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Construction Management of an Apartment Block.

Grigorjev, Mihhail (2016) Veisefarmi rekonstrueerimine. [thesis] [en] Reconstruction of a Beefbarn.

H

Haas, Johann (2016) Understanding how to bridge obstacles-Formwork solutions for your bridge project. [other video]

Hankov, Monica (2016) Viljandi lasteaia "Mesimumm" sisekliima ja energiatarbe analüüs. [thesis] [en] The Analysis of Indoor Climate and Energy Consumption of Kindergarten "Mesimumm".

Hinberg, Margus (2016) Korterelamu ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of the Construction Work of an Apartment Building.

I

Idnurm, Juhan (2016) Ihaste sild. Ideest teostuseni. [other video]

J

Jakobi, Erik (2016) Tehases toodetud ruumelementidest puithoonete eelarve ja tegelike kulude analüüs. [thesis] [en] An Analysis of the Budget for Wooden Houses Made of Prefabricated Modules Manufactured in a Factory and the Actual Costs.

K

Kadak, Kerdo (2016) Korterelamu ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of the Construction Works of the Apartment Buildings.

Kaha, Ülle (2016) Hruštšovka renoveerimise võimalused SmartEnCity projekti raames. [thesis] [en] Renovation Options for Khrushchev Era Buildings as Part of the SmartEnCity Project..

Kalle, Mart (2016) Äri- ja büroohoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] OrganiZation Works of Business and Office Building.

Kerdo, Luige (2016) Üksikelamu kandekonstruktsioonide tugevusarvutused põhiprojekti staadiumis. [thesis] [en] Strength Calculations of a Detached House’s Load Bearing Structures in the Principal Design Stage.

Kompus, Henri (2016) Liit- ja virtuaalreaalsuse rakendatavus ehitusvaldkonna näitel. [thesis] [en] The Applicability of Augmented and Virtual Reality: A Case Study of the Construction Industry.

Kriisa, Marju (2016) Tilgu sadama hüdrotehnilise osa ehitusorganiseerimine. [thesis] [en] Construction Organization of the Hydrotechnical Part of Tilgu Port.

Kuningas, Andres (2016) Lihttala: ühtlaselt jaotatud koormus (osal talast). [instructional video]

Kuningas, Andres (2016) Liigendtala: näide 1 - ühtlaselt jaotatud koormus. [instructional video]

Kuningas, Andres (2016) Liigendtala: näide 2 - koondatud jõud. [instructional video]

Kuningas, Andres (2016) Raam: Näide 1 - 3 liigendiga raam. [instructional video]

Kuningas, Andres (2016) Raam: näide 2 - liikuva liigendtoega raam. [instructional video]

L

Limberg, Martin (2016) Tööjõuvajadus lõputööde põhjal. [thesis] [en] The Employment Needs in The Estonian Counstruction Market Based on Students’ Graduation Theses.

Lobjakas, Veljo (2016) Korterelamu kavandatav energiasäästlikkuse analüüs energiasimulatsioonide alusel. [thesis] [en] Analysis of the Planned Energy Efficiency of the Apartment Building on the Basis of the Energy Simulations.

Lootus, Siim (2016) Olemasoleva elamu seisukorra analüüs ja rekonstrueerimise ettepanekud. [thesis] [en] Analysis of the Condition of the Existing Building and Proposals for Reconstruction.

Luik, Markel (2016) Nelja ministeeriumi ühishoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of a Building for Four Ministries at Suur-Ameerika St.1.

M

Migur, Risto (2016) Aeroc paneelide paigaldusjuhendid. [thesis] [en] Aeroc Panel Installation Manuals.

Muru, Mikk (2016) Korterelamu ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Construction Project of an Apartment Building.

N

Nappir, Allar (2016) Kutseõppe võimaluste vastavus ehitustööturu arenguvajadustele. [thesis] [en] The Correlation between Vocational Education Opportunities and the Developmental Needs of the Construction Sector Labour Market..

Nigumann, Eero (2016) BIM tehnoloogia rakendamine ettevõttes. [thesis] [en] Implementing BIM in an Organization.

Niilo, Margus (2016) Kunda hüdroelektrijaama renoveerimine. [thesis] [en] Renovation of the Kunda Hydroelectric Power Plant.

O

Oberschneider, Kaarel (2016) Balti Jaama Turu 0-tsükli ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of 0 - cycle to BALTI JAAMA TURG.

Oidjärv, Tarmo (2016) Espak AS kauplusehoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of a Shop Building for Espak AS.

P

Prits, Henry (2016) Kolme galeriimaja ehituse organiseerimine. [thesis] [en] The Organisation of Building Three Gallery Houses.

Pähn, Siim (2016) Kirkemogata 16, Korterelamu Ehituse Organiseerimise Projekt. [thesis] [en] Kirkemogata 16, organizing construction work for apartment building.

R

Ramjalg, Kalev (2016) Innovaatilised lahendused. [other video]

Raudam, Mart (2016) Jäneda mõisa aida remont ja rekonstrueerimine. [thesis] [en] Repair and renovation of the barnhouse of the Jäneda Manor.

Reinberk, Rainer (2016) Laohoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organisation der Bauarbeiten des Lagerhauses..

S

Serenok, Aleksandr (2016) Vana-Kalamaja 10 korterelamu ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of an Apartment Building at Vana-Kalamaja 10.

Soots, Indrek (2016) Põhkkonstruktsioonide standardiseerimine ja tasuvuse analüüs võrreldes standardkonstruktsiooniga puitkarkassmaja vahel. [thesis] [en] Standardisation of Straw-bale Structures and the Cost-efficiency Analysis in Comparison with Timber Framed Structures..

T

Tohvri, Piret (2016) Korterelamu ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of the Apartment.

Tonissoo, Priit (2016) Ehitusinfo mudelite kasutatavus ehitustegevuseks. [thesis] [en] The Usefulness of Building Information Models in Construction Activities.

Treiman, Argo (2016) Kaitseliidu Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse hoonekompleksi ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of the Building Complex of the Staff and Combat Service Support Centre of the Sakala District of the Estonian Defence League..

V

Venski, Simo (2016) Erinevate konstruktsioonide eelarve analüüs. [thesis] [en] Analysis of Different Structures.

Väli, Vello (2016) Kuressaares Lasteaia tänav 8 asuva korterelamu eelarve analüüs. [thesis] [en] Analysis of the Budget for Construction of an Apartment House at 8, Lasteaia Street, Kuressaare.

Välman, Kert (2016) Raudbetoonkarkassiga kahekordse hoone ja halli koostöö. [thesis] [en] Mutual Influence of a Double-storey Building of Reinforced Concrete and a Single-storey Hall.

W

Willbach, Priit (2016) Betoontee katselõik. [other video]

This list was generated on Tue May 22 16:52:48 2018 EEST.