TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Items where Division is "Institute of Construction > Building Construction" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | I | J | K | L | M | N | R | S | T | V
Number of items: 65.

H

Hamburg, Anti (2014) Akende loomine tsoonile ja simulatsiooni tegemine. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Energiamärgise lisa 1 täitmine. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Energiatõhususarvu parandamine. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Energiatõhususe arvu leidmine 1. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Energiatõhususe arvu leidmine 2. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Energy efficiency on renovated apartment building - based on case study part II. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Energy efficiency on renovated apartment building -based on case study part I. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Kaugõppe esimene kodutöö. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Lisa 3 vormistamine ja kodune ülesanne. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Soojuspumba ringprotsess ja soojustegur. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Soojussõlme skeem. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Soojusvarustuse liigitus ja akumulatsiooni paagid. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Ventilatsiooni õhuvoolu hulgad. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Ventilatsiooniseadme osad. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Õhu jaotus ruumides. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Õhu konditsioneerimine nisskeõhu diagrammil 2. [audio]

Hamburg, Anti (2014) Õhukonditsioneerimine niiskeõhu diagrammil 1. [audio]

Hamburg, Anti (2014) Õhukonditsioneerimisprotsessid ja niiskeõhu diagramm. [lecture video]

Heinmaa, Dormis (2014) Rästa tn 18 korterelamu – ärihoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising Construction Works of Rästa Street 18 Apartment Building – Office Building .

Hüüs, Madis (2014) Kultuurikatla B-korpuse monoliitbetoon ja katusekonstruktsioonide rekonstrueerimistööd. [thesis] [en] The Reconstruction Works of the Monolithic Concrete and Roof Structures of Block B of the Building Kultuurikatel.

I

Iakovkin, Anton (2014) Tallinna Tehnikaülikooli aula akustiliste tingimuste analüüs. [thesis] [en] The Analysis of Acoustical Conditions of Tallinn University of Technology's Hall.

Ilves, Mihkel (2014) Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe haigla C-korpuse teise ehitusetapi organiseerimine. [thesis] [en] Management of the 2nd Construction Stage of the North Estonia Medical Centre C Building.

J

Jaagant, Siim (2014) Papiniidu 66 kortermaja ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organization of the construction of Papiniidu 66 apartment building.

Jarmo, Nikland (2014) Energiatõhusate hoonete projekteerimise projektijuhtimine. [thesis] [en] Project management of planning of energy efficient buildings.

K

Kaesveld, Mihkel (2014) Ülemiste kaubanduskeskuse laienduse A-hooneosa ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of Facility A of the Extension to Ülemiste Shopping Centre.

Kalbus, Erkki-Siim (2014) Jahtide hooldus- ja hoiuhalli ehitustööde organiseerimine Kärdlas. [thesis] [en] Construction Organization for the Sea Yacht Repair and Storage Hall in Kärdla.

Kivimeister, Lauri (2014) Raudbetoonkarkassi ehitamine, võrdlus- ja asendamisvõimalused Eesti Rahva Muuseumi uue peahoone näitel. [thesis] [en] Building of Reinforced Concrete Structural Framing, Comparison and Opportunities for Substitution on the Example of the Main Building of the Estonian National Museum .

Kliimand, Valter (2014) Valukoja tn 7 büroohoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of an Office Building at Valukoja St. 7 .

Kondio, Kalvi (2014) Valtsplekk-katuse tehnilised lahendused. Õppematerjal ehitusplekksepa koolituseks. [thesis] [en] Technical Solutions for Rolled Metal Roofs. Study Material for Construction Tinsmith Training .

Krasnov, Margus (2014) Norra, Mellomvanneti, Godværstunet 19...23 14 korteriga elamugrupi ehituse organiseerimise projekt. [thesis] [en] The Organization of the Construction of a Housing Estate with 14 Apartments, Numbers 19...23 Godærstunet, Mellomvannet, Norway .

Kroon, Kenet (2014) Ehitatavuse analüüs ehitusprotsessis. [thesis] [en] Constructability Analysis in Construction Processes.

Kuldja, Anre (2014) Tormitoa suvila konstruktiivne projekt. [thesis] [en] The Constructive Project of Tormitoa Summerhouse.

L

Lellep, Karin (2014) Sisejõuepüüride konstrueerimine - joonkoormusega lihttala. [other]

Lellep, Karin (2014) Sisejõuepüüride konstrueerimine - punkt- ja joonkoormusega lihttala. [other]

Lellep, Karin (2014) Sisejõuepüüride konstrueerimine - punktkoormusega lihttala. [other]

Lember, Sirje (2014) Kotka tootmishoone puitkonstruktsioonide projekteerimine. [thesis] [en] Designing the Wooden Structures of Kotka Production Building.

Luigand, Ragnar (2014) Profiilpleki PP-45B paigutiste uurimine. [thesis] [en] Research into the Displacement of Corrugated Steel PP-45B.

Lõhmus, Rauno (2014) Eesti Energia uue elektrijaama biokütuse etteande süsteemi autodelt vastuvõtu sõlme ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Project for organizing the construction of Estonian Energy's new power plant biofuel handling receiving system of cars.

M

Mahl, Einar (2014) VKG Hooldushoone Ehituse Organiseerimine. [thesis] [en] Construction Organization of the Service Building of Viru Keemia Grupp.

Mirka, Marti (2014) Ehituslik eelarvestamine - ohud ja võimalused. [thesis] [en] Construction budgeting -risks and possibilities.

Muttik, Ornella (2014) Eesti Rahva Muuseumi võrreldavate monoliitsete konstruktsioonide tööajanormide väljaselgitamine. [thesis] [en] Establishment of standards for working time related to monolithic structures of the Estonian National Museum.

Mägi, Raul (2014) Korterelamu restaureerimine Pargi tn 1, Kuressaare. [thesis] [en] Restoration a block of flats in Kuressaare Pargi St 1.

N

Needo, Aire (2014) Hoone renoveerimisega saavutatud energiatõhususe analüüs. [thesis] [en] The Analysis of Energy Efficiency Achieved by Renovation of Building.

R

Ristikivi, Sven (2014) EELK Rakvere Kolmainu koguduse pastoraadihoone restaureerimine ja kohandamine erivajadustega inimeste tugikoduks. [thesis] [en] Restoration of the Parsonage of EELK Rakvere Trinity Congregation and Adapting it as a Support Home for People with Special Needs.

Roosaar, Priit (2014) Eivere mõisa kortermaja katuse ja fassaadi renoveerimstööde organiseerimine. [thesis] [en] Eivere Manor Apartment House Roof and Facade Construction Organisation .

Ruus, Katrina (2014) Mardi tänav 4 ja 6 ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction Works of Buildings No. 4 and 6 in Mardi Street..

Ruus, Maris (2014) Jüri Gümnaasiumi Pallihalli ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] The Construction Organization of Jüri Sports Hall.

S

Saare, Auno (2014) Soltunet elamukvartali ehituse organiseerimise projekt Norras, Hammerfestis. [thesis] [en] Organizational Project of Construction Works for Soltunet Residential Area in Norway, Hammerfest.

Sergei, Stepin (2014) Kaubanduskeskuse tasuvusaja kalkulatsioon. [thesis] [en] Calculations of pay-back period of a shopping centre.

Sirk, Simo (2014) Puitkonstruktsioonide paigutiste katseline uurimine. [thesis] [en] Experimental Research of Timber Structural Displacements .

T

Tamm, Jüri (2014) Hoone konstruktiivse skeemi valimine. [lecture video]

Tamm, Jüri (2014) Hoone lõige. [lecture video]

Tamm, Jüri (2014) Seinakonstruktsioonide valik ja sillused. [lecture video]

Tamm, Jüri (2014) Seinakonstruktsioonide valik ning avade katmine sillutisega. [lecture video]

Tamm, Jüri (2014) Trepi konstrueerimine. [lecture video]

Tamm, Jüri (2014) Vahelae paneelide plaani koostamine. [lecture video]

Tamm, Jüri (2014) Vundamendi projekteerimine. [lecture video]

Tamm, Jüri (2014) Vundamendi projekteerimine. [lecture video]

Tereste, Reio (2014) Kino Kosmose ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction Works of Cinema Kosmos.

Tobreluts, Kaie (2014) Eellõigatud ehk Pre- Cut puitkarkass elementmaja maksumus. [thesis] [en] The cost of a pre- cut wooden carcass element house.

Truhanov, Rando (2014) Päästeameti ja häirekeskuse hoone ehitustööde organiseerimise projekt. [thesis] [en] Project for Organising the Construction Works of the New Building of the Rescue Board and Alarm Centre.

Trumsi, Kaspar (2014) Jüri Gümnaasiumi juurdeehituse ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction Works of Extension to Jüri Gymnasium.

Tuisk, Silver (2014) Tondiraba jäähalli ehituse organiseerimise projekt. [thesis] [en] Construction management project of Tondiraba Ice Arena.

V

Valler, Mart (2014) Üksikelamu viimistlusmaterjalide ja tehnoseadmete hinnatav eluiga. [thesis] [en] The Estimated Service Life of Finishing Materials and Technical Equipment of a Detached House.

Voronkov, Aleksandr (2014) Betoonsegusõlme rekonstrueerimine büroohooneks. [thesis] [en] Reconstruction of Concrete Mixing Unit for the Office Building.

This list was generated on Tue May 22 13:46:30 2018 EEST.