TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Items where Division is "Institute of Circular Economy and Technology > Environmental Technology and Management" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | E | K | L | N | P | R | S | T | U | V
Number of items: 18.

A

Alekand, Gerda (2017) Koerte kuivtoidukoostise analüüs ja mõju. [thesis] [en] The Analysis and Effect of Dry Dog Food Composition.

E

Einer, Johanna (2017) Aianditega levivad invasiivsed võõrliigid ja nende tõkestamise viisid. [thesis] [en] Spread of Invasive Species Through Horticulture and the Means of Preventing It.

K

Källo, Heiko (2017) Archimedese kruvi kasutamise eeluuring Kunda jõe näitel. [thesis] [en] Preliminary Analysis of the Use of Archimedean Screw Based on the Kunda River Example.

L

Lembinen, Mirle (2017) Joogivee tootmiseks kasutatavate filtermaterjalide võrdlus viimsi veevärgi näitel. [thesis] [en] Comparison of Different Filter Materials Used in Drinking Water Production Based on the Example of Viimsi Veevärk.

Lindegron, Karl (2017) Luuka seafarmi tegevus ja keskkonnaprobleemid. [thesis] [en] The activities and environmental problems of Luuka pig farm..

N

Nõgel, Elis (2017) Eestis tekkivad lahustijäätmete kogused destilleerimisseadme kasutuselevõtuks. [thesis] [en] Solvent Waste Quantities in Estonia for Distillation Unit Introduction.

Nõlvaku, Kärt (2017) Antibiootikumide kasutamisega ilmnenud tagasilöögid. [thesis] [en] Setbacks Caused by the Use of Antibiotics.

P

Perm, Brigita (2017) Toidujäätmete vähendamise võimalused toitlustusüritustel. [thesis] [en] Reduction of Food Waste During Catering Events.

Prantsus, Mihkel (2017) Hakkpuidu kasutamise eelised Võhma katlamaja näitel. [thesis] [en] The Advantages of Using Chopped Wood Based on the Example of Võhma Boiler House.

Puks, Peter (2017) Taastuvenergia tootmise perspektiivid biogaasijaama juhtide hinnangul. [thesis] [en] Renewable Energy Production Perspectives According to the Opinions of Biogas Plant Directors.

R

Rippinen, Keijo (2017) Jäätmete vähendamise võimalused lihatööstuses. [thesis] [en] Waste Reduction Opportunities in Meat Industry.

S

Seiton, Kristiina (2017) Jahimeeste suhtumine jahiturismi. [thesis] [en] Hunters’ Attitude to Hunting Tourism.

Semkiv, Tatjana (2017) Pilsivee puhastamine kolme ettevõtte näitel. [thesis] [en] Bilge Water Treatment Based on the example of Three Companies.

Sillaste, Viiu (2017) Veepäev 2017. [other video]

Sillaste, Viiu (2017) Vesi meis ja meie ümber. [lecture video]

T

Terasmaa, Hans (2017) SA Viljandi Haigla jäätmekäitlusteenuse arvete analüüs. [thesis] [en] Cost Analysis for Viljandi Hospital Waste Management Services.

U

Uus, Riin (2017) Kompostimisvõimaluse loomine korteriühistus. [thesis] [en] Creating the Possibility to Compost in an Apartment Association.

V

Veski, Rauno (2017) Loode - Eesti ja London Array avamere tuuleparkide oletuslik mõju lindudele. [thesis] [en] Hypothetical impact of North-West Estonia and London Array offshore wind farms on avifauna.

This list was generated on Wed Jun 20 16:35:57 2018 EEST.