TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Items where Division is "Institute of Circular Economy and Technology > Environmental Technology and Management" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | K | N | P | R | S | T | V | Š
Number of items: 19.

A

Ait, Marilin (2016) Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla saneerimisjärgne olukord seireandmete (2009-2015) põhjal. [thesis] [en] Sillamäe Radioactive Tailings Pond Situation Based on Monitoring Data (2009-2015) After the Remediation Project.

Alamaa, Siim-Erik (2016) Eesti põlevkiviõli tootmise optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of Estonian Shale Oil Production.

Alting, Gerda-Käddi (2016) Raskmetallide ühendite sisaldus Eesti mereadrus. [thesis] [en] Heavy Metals Concentration in Estonian Seaweeds.

K

Karhu, Sten (2016) Autohoolduses kasutatavate kemikaalide oht keskkonnale ja töötajatele. [thesis] [en] Dangers Facing the Environment and Employees from Using Chemicals in Car Maintenance.

Kaunissaar, Maria (2016) Jäätmete liigiti kogumissüsteem Tallinna Tehnikakõrgkoolis. [thesis] [en] Waste sorting system in TTK University of Applied Sciences.

Kiis, Karena (2016) Põhust ja roost ehitamine Kolga ridaelamu näitel. [thesis] [en] Building with Straw and Reed by the Example of Terraced House in Kolga.

Kislar, Raimond (2016) Põlevkivituha taaskasutamisest. [thesis] [en] Recycling of Oil Shale Ash.

Kokemägi, Kenno (2016) Sidekaablid kui taaskasutamata ressurss. [thesis] [en] Telecommunications Cables as Unrecycled Resource.

N

Naarits, Elina (2016) Paala paisjärve eutrofeerumine. [thesis] [en] Eutrophication of Paala Artificial Lake.

Neeme, Madli (2016) Aktiivsöe filtri dimensioneerimine raskmetallide eemaldamiseks Kohtla-Järve reoveepuhastusjaama näitel. [thesis] [en] Dimensioning Activated Carbon Filter for the Removal of Heavy Metals in the Case of Kohtla-Järve Wastewater Treatment Plant.

P

Pari, Maarja-Liisa (2016) Raskmetallide eemaldamine pinnasest fütoremediatsiooni abil ja saastunud biomassi käitlemine. [thesis] [en] Phytoremediation of Heavy Metal Polluted Soils and the Treatment of Contaminated Biomass.

Piiskoppel, Kaidi (2016) Ravimijäägid ja nende mõju keskkonnale. [thesis] [en] Pharmaceuticals Residues in the Environment and their Impact.

Põõsaste, Pirjo-Andra (2016) Viljandi reoveepuhasti settetöötlus ja metaankääriti rajamise otstarbekus. [thesis] [en] The Sludge Treatment Technology of the Viljandi Sewage Treatment Plant and the Feasibility of Anaerobic Digester.

R

Randmaa, Alise (2016) Olmejäätmete sorteerimisjuhend. [thesis] [en] Household Waste Sorting Guide.

S

Sarapuu, Mari (2016) Keskkonnamõju hindamise praktika analüüs Tallinna lähivaldade näitel. [thesis] [en] Environmental Impact Assessment (EIA) analysis in the example of 3 communes nearby of Tallinn.

Suits, Kristjan (2016) Võõrliigid läänemeres ja nende mõju keskkonnale. [thesis] [en] Alien Species in the Baltic Sea and their Impact on the Environment.

T

Tiitso, Helina (2016) Eesti jõgede hüdrokeemiliste näitajate analüüs 1992-2014 seireandmete põhjal. [thesis] [en] Hydrochemical Indicators of Estonian Rivers. Analysis of the Monitoring Data from 1992-2014..

V

Viiksaar, Siim (2016) Teraviljapõhu energeetilised omadused ja põletustehnoloogia. [thesis] [en] Energy properties of cereal straw and combustion technologies.

Š

Šaitor, Merilin/M.Š (2016) Keskkonnainseneri esmase kuuenda taseme kutsestandardi koostamine. [thesis] [en] Compailing the Vocational Qualificational Standard of Applied Environmental Engineer Level six.

This list was generated on Mon May 21 23:06:01 2018 EEST.