TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Items where Division is "Institute of Circular Economy and Technology > Environmental Technology and Management" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | H | J | K | L | P | R | T | U | V | Š
Number of items: 23.

A

Allikivi, Meril (2015) Toidukao uuring Harjumaa lasteaedade ja üldhariduskoolide sööklates. [thesis] [en] Avoidable Food Waste in the Canteens of Nursery Schools and General Education Schools of Harjumaa.

Arula, Marleen (2015) Usaldusväärse proovi võtmine saastunud pinnasest. [thesis] [en] Reliable Sampling of Contaminated Soil.

H

Helen, Evert (2015) Reoveesette kompostimine ja taaskasutamine Jõgeva Veevärgis. [thesis] [en] Waste Water Treatment and Recovery in Jõgeva Wastewater Treatment Plant.

Helen, Altmets (2015) Kalmistujäätmete kompostimine Pärnamäel. [thesis] [en] Composting the Cemetery Waste at Pärnamäe.

Hiis, Kätlin (2015) Prangli saare veesüsteem. [thesis] [en] Water System of Prangli Island.

Hioväin, Kerto (2015) Geotermaalenergia kui taastuva ressursi kasutamine Eestis. [thesis] [en] The Use of Geothermal Energy as a Renewable Resource in Estonia.

J

Jõesaar, Silver (2015) Dexsil PetroFLAG analüsaatori usaldusväärsus reostunud pinnasest naftasaaduste määramisel. [thesis] [en] The credibility of Dexsil PetroFLAG analyzer of determining petroleum products in contaminated soil.

K

Kendra, Gertu (2015) Keskkonnakompleksloa taotlemine Kesto OÜ näitel. [thesis] [en] Application for Integrated Environmental Permit Based on LLC Kesto.

Kuusik, Maria (2015) Alajõe valla jäätmekava koostamine. [thesis] [en] The Alajõe municipality waste management plan.

L

Lausmaa, Rimo (2015) Eestimaa Looduse Fondi looduskaitselised talgud. [thesis] [en] Conservation Holidays of Estonian Fund for Nature.

Lillepea, Liis (2015) Metallijäätmete kogumine ja järelvalveasutuste menetluste tulemused. [thesis] [en] Collecting Metal Waste and The Outcome of Proceedings of Supervisory Authorities.

P

Pulk, Kätlin (2015) Kosmeetikatoodete mõju inimesele ja keskkonnale. [thesis] [en] The Impact of Cosmetical Products on Humans and the Environment.

Püss, Kristel (2015) Tekstiilkiud tänapäeva rõivastes - nende mõju keskkonnale. [thesis] [en] Textile Fibers in Modern Clothes – their Impact on the Environment.

R

Rannamäe, Riho (2015) Toila valla jäätmekäitlus. [thesis] [en] Waste Management of Toila Parish.

Reiman, Mirko (2015) Ohtlike jäätmete kogumissüsteem Sindi linnas. [thesis] [en] The Collection of Hazardous Waste Products in the Town of Sindi.

Reiman, Timo (2015) Jäätmehooldus Vaskrääma Külas. [thesis] [en] Waste Management in Vaskrääma Village.

Ridbeck, Ann-Riin (2015) Biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kasutamise võimalused. [thesis] [en] Alternative Commercial Consumption Possibilities of Biogas Digestate.

Rist, Daisi (2015) Rannikult naftareostuse likvideerimise olulisus Muraste juhtumi näitel. [thesis] [en] Importance of Removing Coastal Oil Spills Based on Muraste Oil Spill.

T

Tuuli, Viks (2015) Keskkonnaaspektidega arvestamine ruumilisel planeerimisel - välisõhk detailplaneeringute näitel. [thesis] [en] Consideration of Environmental Aspects in Spatial Planning in Respect of Ambient Air in Detailed Planning.

Tšapis, Tiia (2015) Keskkonnamüra Tallinnas. [thesis] [en] Environmental noise in Tallinn.

U

Uuspalu, Rasmus (2015) Räpina poldri linnustik enne ja pärast projekti „Natura 2000 Biotoopide Kaitse Räpina Poldril“. [thesis] [en] The Avifauna of Räpina Polder, Before and After the „Conservation of Natura 2000 Biotopes in Räpina Polder“ Project.

V

Vahkel, Marili (2015) Jäätmehooldus Kihnu saarel. [thesis] [en] Waste Management on Kihnu Island.

Š

Šavrak, Anna-Liisa (2015) Rae valla jäätmekava 2015-2020. [thesis] [en] Rae Parish Waste Management Plan 2015–2020.

This list was generated on Tue May 22 16:58:47 2018 EEST.