TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Items where Division is "Institute of Circular Economy and Technology > Environmental Technology and Management" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | F | G | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V
Number of items: 29.

A

Allandi, Arlene (2014) Atmosfääri saastekoormus Lääne-Virumaal. [thesis] [en] Atmospheric Pollution Load in West-Viru County.

F

Filimonov, Ilja (2014) Elektroonikajäätmed ja nende taaskasutamine. [thesis] [en] Electronic Waste and Recovery.

G

Grün, O.W. (2014) Väiketuulikud Eestis. [thesis] [en] Small Wind Turbines in Estonia.

Gulbis, Meriliis (2014) Uued Euroopa direktiivid taastuvenergiaallikate kasutamisel erineva energiatasemega hoonetes. [thesis] [en] New European Directives for Using Renewable Energy Sources in Buildings with Different Energy Levels.

J

Judina, Kristina (2014) Reklamimüra Tallinnas. [thesis] [en] Pollution of Advertising in Tallinn.

K

Kaasma, Taaniel (2014) Kildagaasi varude ja kasutamisega seotud probleemid avaldatud materjalide põhjal. [thesis] [en] Problems Associated with Shale Gas Reserves and their Extraction on the Basis of Released Publications.

Kaisa , Talimaa (2014) Pestitsiidid põllumajanduses: kokkupuutevõimalused ja mõju mesilaselaadsetele putukatele. [thesis] [en] Pesticides in Agriculture: Exposure Opportunities and Impact on Pollinators.

Kapalo, Oless (2014) Klaasi tootmine ning klaasijäätmete käitlus ja taaskasutus Eestis. [thesis] [en] Manufacture of Glass and Treatment and Recovery of Glass Waste in Estonia.

Kirs, Ketre (2014) Annuspuhasti tehnoloogiline tsüklite dimensioneerimine Suurupi reoveepuhasti näitel. [thesis] [en] Technological Dimensioning of the Treatment Cycles of Sequencing Batch Reactor Based on Suurupi Wastewater Treatment Plant.

Kungla, Liina (2014) Kaarma valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. [thesis] [en] Waste Water On-Site Treatment and Discharging Regulation in Kaarma Rural Municipality.

L

Laanemets, Liisi (2014) Karksi-Nuia jäätmemajanduse hetkeolukord ja arenguvõimalused. [thesis] [en] The Current Status and Development Opportunity of Waste Management in Karksi-Nuia.

Liivik, Marit (2014) Biolagunevatest jäätmetest kvaliteedinõuetele vastava komposti tootmine ja turundamise võimalused Eestis. [thesis] [en] The Manufacturing and Marketing Opportunities of Biowaste Compost According to Quality Standards in Estonia.

M

Matsalu, Marek (2014) Biokütused ja nende kasutus väikekateldes. [thesis] [en] Biofuels and their Utilization in Small-Scale Boilers.

N

Natka, Krisli (2014) SA KIK veemajanduse programmist rahastatud projektide tulemused. [thesis] [en] The Results of Water Management Program Projects Funded by the Environmental Investment Centre.

O

Olvi, Triin (2014) Jäätmekäitlus Tallinna vanalinnas. [thesis] [en] Waste Treatment in the Old Town of Tallinn .

P

Põld, Aet (2014) Jäätmekäitlus Eesti väikesaartel. [thesis] [en] Waste Management on Small Islands of Estonia.

Põldemaa, Grete (2014) Korraldatud jäätmeveo rakendumine Saare maakonnas. [thesis] [en] Implementation of Organized Waste Transport in Saare County.

R

Rainer, Teidla (2014) Surumaagaasil töötavate sõidukite efektiivsus AS Eesti Posti näitel. [thesis] [en] Efficiency of compressed natural gas fueled vehicles AS Eesti Post example.

Rauk, Henri (2014) Atmosfääriosoon ja osoonikihi hõrenemine polaaralade kohal. [thesis] [en] Atmospheric Ozone and the Depletion of the Ozone Layer in Polar Regions.

Rosenberg, Olga (2014) Jäätmevedu Kullamaa ja Kaiu vallas. [thesis] [en] Waste Transport in Kullamaa and Kaiu Rural Municipality.

S

Salus, Liisa (2014) Jäätmekavas seatud eesmärkide täitmise suutlikkuse analüüs Eesti kaitseväe näitel. [thesis] [en] The Ability of Achieving the Goals Set in the Waste Management Plan of the Estonian Defence Forces.

Siil, Simo (2014) Elektrimootoriga autode keskkonnamõju. [thesis] [en] Environmental Impact of Electric Cars.

Stanislav, Ignatovets (2014) Põlevkivi rikastamisjääkide ladustamine Estonia kaevanduse näitel. [thesis] [en] Storage of Oil Shale Tailings Based on the Mine Estonia.

T

Tamme, Tuuli (2014) Passiivmajade jätkusuutlikkus ja Eesti esimesed passiivmajad. [thesis] [en] Sustainability of Passive Houses and the First Passive Houses in Estonia.

Tappel, Kristjan (2014) Korraldatud jäätmeveo seadusandluse rakendumine praktikas Harku valla näitel. [thesis] [en] Implementation of Organized Waste Transport Legislation in Practice, Based on Harku Rural Municipality.

U

Uusmaa, Heleri (2014) Noarootsi maaelu ja looduskasutuse jätkusuutlikkus. [thesis] [en] The Sustainability of Rural Life Development and Utilization of Natural Resources in Noarootsi.

V

Vakar, Kertu (2014) Hakkpuidu kasutamine Tallinna linna kaugküttesüsteemis. [thesis] [en] Utilization of Wood Chips in the District Heating System of Tallinn.

Varis, Annika (2014) SA Jõulumäe Tervisespordikeskus reoveepuhasti rekonstrueerimise eelprojekt. [thesis] [en] The Preliminary Project of the Reconstruction of SA Jõulumäe Sports Center Wastewater Treatment Plant.

Viira, Kunnar (2014) Väärismetallid elektroonikajäätmetes. [thesis] [en] Precious Metals in Electronic Waste.

This list was generated on Tue May 22 11:24:34 2018 EEST.