TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Tartu maakond, Kambja vald, Tõrvandi alevik, Kaera tänava rekonstrueerimise eelprojekt

Goos, Aleksandr (2018) Tartu maakond, Kambja vald, Tõrvandi alevik, Kaera tänava rekonstrueerimise eelprojekt. [thesis] [en] Preliminary Design Municipality of Ülenurme Reconstruction of Kaera Street in Tõrvandi.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (626kB)
[img] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (194kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö teemaks on „Tartu maakonna, Kambja valla, Tõrvandi aleviku, Kaera tänava rekonstrueerimise eelprojekti koostamine“. Eelprojekti koostamise eesmärgiks oli välja töötada nõuetekohane tänava rekonstrueerimise lahendus, mis vastab Eesti Vabariigi kehtivatele normidele ja nõuetele ning oleks kooskõlas kasutatavate standarditega. Projekti koostamisel olen lähtunud eelkõige tee ehitusprojektile esitatavatest nõuetest eelprojekti staadiumis ning koostas lõputööd kindlate peatükkide järjestuses. Lõputöö koostamise käigus olen läbi töötanud enamus teede ehituse ja projekteerimisega seotud materjalid. Lõputöö kirjaliku osa koostamiseks olen kasutanud arvutiprogrammi Microsoft Office, katendi arvutamisel on kasutatud KAP katendi arvutamise programmi. Lõputöö raskemaks osaks oli jooniste koostamine, milleks olen kasutanud Autodesk Civil3D 2016 Metric arvutitarkvara ning osaliselt ka MicroStation arvutiprogrammi. Ilma lõputöö juhendaja abita joonestamisega hakkama ei oleks saanud. Lõputöös on välja toodud käsitletava objekti üldiseloomustus, valitud trassikoridor, lahendatud vertikaal- ja plaanilahendused, väljatöötatud sobilik teekonstruktsiooni lahendus koos liikluskorraldusega, ning lahendatud sademevee äravool. Projektlahenduses on esitatud vajalikud nõuded materjalidele ning juhised tööde läbiviimiseks. Lõputöö raames on koostatud vajalikud joonised, tabelid ja seletuskirjad, mille alusel on määratud rajatise orienteeruv maksumus.

Abstract [en]

The title of this thesis is Preliminary Design Municipality of Ülenurme Reconstruction of Kaera Street in Tõrvandi. The aim of preparing the preliminary project was to develop a proper solution for reconstructing the street which complies with the norms and requirements in force in the Republic of Estonia and is compatible with the standards used. In preparing the project, the student primarily took into account the requirements set for the road construction project in the stage of preliminary project and prepared the thesis following the order of certain chapters. In preparing the thesis, the student examined most of the materials related to road construction and design. For preparing the written part of the thesis, I have used the computer program Microsoft Office and for calculating the pavement the KAP pavement calculation program was used. The most difficult part of the thesis was preparing the drawings for which I have used Autodesk Civil3D 2016 Metric software and partially also MicroStation program. The drawing part would not have been done without the help of the thesis supervisor. In the thesis, the general description of the site in question is given, the route corridor is chosen, vertical and plan solutions are found, a suitable road construction solution with traffic management is developed and rainwater run-off issues are solved. The necessary requirements set out for materials and instructions for performing the works are presented in the design. In the course of the thesis project, the necessary drawings, tables and explanatory statements are prepared, based on which expected cost of the site is determined.

Item Type: thesis
Advisor: Indrek Lensment
Subjects: Construction > Road Construction > Road design > Engineering networks
Construction > Road Construction > Road building > Road building work
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Aleksandr Goos
Date Deposited: 11 Jun 2018 07:16
Last Modified: 27 Aug 2019 07:00
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/4091

Actions (login required)

View Item View Item