TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Riigimaanteedel 2017. aastal teostatud plaatkoormuskatsetuste praktika analüüs ja teiste riikide kogemused

Trumm, Gerhard (2018) Riigimaanteedel 2017. aastal teostatud plaatkoormuskatsetuste praktika analüüs ja teiste riikide kogemused. [thesis] [en] Analysis of Plate Load Test Practice on National Roads in 2017 and Experience of Foreign Countries.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (569kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös tutvustatud uuringu eesmärgiks oli teha ettepanekuid muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhise nõuete väljatöötamiseks, et parandada Eesti teede kvaliteeti. Teede Tehnokeskuse poolt tehtud teadustöö vahearuandes võrreldi lisaks välisriikide kogemustele, geoloogia andmetele ning lisamõõtmistele ka katendiarvutus programmis saadaval olevat infot, kuid sellest lõputöös ei kirjutatud. 2017. aasta kevad-sügis perioodil koguti kokku 338 mõõtetulemuse andmed 17 objektilt üle eesti. Võrreldud andmeid on koheselt keeruline püsivateks nõueteks vormistada, sest andmed on kohati laialivalguvad ning mitte alati üheselt mõistetavad. Lõputöö autori arvates üks lahendus, mis parandaks näiteks geoloogia tulemuste võrreldavust plaatkoormuse omadega oleks teha katsetel koostööd. Kindlasti tuleks katsete tegijatel täita põhjalikumalt katseprotokolle. Teadus-ja arendustöö projektijuht töötas välja soovituslikud plaatkoormuskatse nõuded muldkehale, dreenkihile ja alusele. Antud tingimused tuginevad Saksamaa omadele ning on indikatiivsed. Soovituslik oleks neid nõudeid ehitusobjektidel rakendada, kuid mitte arvestada neid kihtide vastuvõtmisel esialgu. 2018. aasta Maanteeameti lepingutes on plaatkoormuskatsete tegemise nõue sees, kuid uuringu järgselt väljatöötatud esialgseid näidisnõudeid kasutusele pole võetud. Lõputöö autoril puudub teadmine, kuidas Teede Tehnokeskuse kokkupandut kasutada kavatsetakse, kuid on arvamusel, et siiani tehtud tööd tuleks võimalusel jätkata.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to introduce Teede Tehnokeskus AS’ research work about the proposition of the new requirements for load capacity results measured with static plate load test. The goal of these requirements was to improve the quality of Estonian roads. This thesis covered the practices of foreign countries, geological data and extra measurements. Teede Tehnokeskus gathered data of 338 measurement results from 17 different sites all over Estonia. Some of them were carried out by the company behind the research work (with the participation of the author of this thesis) and other results were obtained from Estonian Road Administration. The data of the results were hard to analyze because the inconsistent information given in the results. One proposal on how to better the comparison of plate load test results and geological data was to carry out the measurements and geological drillings as a joint operation. The Project manager of Teede Tehnokeskus AS’ research team, worked out indicational requirements for the road construction layers used in Estonia. These stipulations are based on Germany’s practices. The requirements are recommended to be used on road construction sites for load capacity measurements as a reference and should not be used as acceptance requirements. In 2018 the road construction comapnies are required to measure load capacity with plate load tests, but the stipulations propesed by the research are not used. The author of this thesis has no idea how Estonian Road Administration continues to operate on this subject, but it is recommended to carry on with the research work on this topic.

Item Type: thesis
Advisor: Mati Toome
Subjects: Construction > Road Construction > Road building
Construction > Road Construction > Road building > Road building work
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Gerhard Markus Trumm
Date Deposited: 11 Jun 2018 11:03
Last Modified: 27 Aug 2019 07:33
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/4045

Actions (login required)

View Item View Item