TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Müügi- ja teeninduskeskuse ehitustööde organiseerimine

Platais, Jason (2018) Müügi- ja teeninduskeskuse ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of a Sales and Services Centre.

[img] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 27 May 2023.

Download (4MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 27 May 2023.

Download (76kB)
[img] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 27 May 2023.

Download (101kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli ehitustööde organiseerimine auto müügi- ja teeninduskeskuse näitel. Projekti käigus koostati ehitusjärgus objekti plaan, ehituseelarve, koondkalenderplaan koos ressursivajadusega, tehnoloogiakaartid postide, õõnespaneelide montaažitöödest ja katusetöödest. Lõputöös on kirjeldatud hoone konstruktiivset, arhitektuurset ja tehnosüsteemide lahendust. Töös koostatud ehitusjärgus objekti plaan kirjeldab ehitustööde läbiviimise planeerimisloogikat, et ehitusprotsess toimuks efektiivselt ja ohutult. Ehitustööde eelarve on koostatud Nordecon Betoon OÜ poolt. Ehitusmaksumusest on välja toodud põhigrupid, mille hindasid on mõjutatud konfitsiendiga kasumi arvelt. Kogumaksumuseks on ehitustöödel 3 929 781 €. Ehitustööde korraldus ja üldkulude leidmisel saadi protsentuaalne ülevaade hoone organiseerimiskulude osakaalust kogu ehitustööde eelarvest. Organiseerimiskulude maksumuseks saadi 272 072 €, mis moodustab ehituse eelarvest 6,9%. Objekti ehitusmahtude ja tööjõu kulude põhjal koostati koondkalenderplaan koos ressursivajadusega. Kogu ehituse protsess kestab 277 päeva. Ehitustööd algavad ettevalmistustöödega 30.10.2017 ja lõppevad üleandmisprotsessiga 20.11.2018. Maksimaalseks ressursivajaduseks saadi 28 töölist. Töös on koostatud kaks tehnoloogiakaarti, mis sisaldavad seletuskirja ja joonist. Esimeses organiseeriti teraspostide ja õõnespaneelide paigalduse tehnoloogiat. Teises käsitleti katusetööde tehnoloogiat. Lõputöö koostamine oli autorile huvitav, andes uusi teadmisi ehitustööde organiseerimisest ja selle vajalikkusest ehitustöödes. Autori arvates sai lõputöö püstitatud eesmärk täidetud.

Abstract [en]

The objective of this final thesis was to organise the construction work of a car sales and services centre. The project includes a plan of the building under construction, construction budget, overall calendar plan and resource needs, technology maps of the posts, assembly operations of hollow core extruders and roof work. The thesis describes the construction, architecture and technological systems of the building. The plan of the building under construction details the logic behind planning and executing construction work in order to ensure an effective and safe construction process. The budget for the construction was established by Nordecon Betoon OÜ. The main categories of the construction costs that were influenced by profit and coefficients have been highlighted. The total cost of the construction work was €3,929,781. The organisation of construction and determination of general costs made it possible to get an overview of the percentage organisational costs make up of the total budget for construction. The cost of organisational expenses was €272,072, which makes up 6.9% of the construction budget. A calendar plan and resource needs were established based on the construction volumes and labour force expenses. The entire construction process lasts 277 days. Construction begins with preparatory work on 30 October 2017 and ends with the final handover on 20 November 2018. The maximum resource need was assessed to be 28 construction workers. Two technology maps that include a report and blueprints have been drawn up in the thesis. The first map addressed the organisation of installing steel posts and hollow core extruders. The second analysed the technology used in roof work. Compiling the thesis was exciting for the author, because it provided them with new knowledge about construction organisation and the necessity of such processes in construction. The author believes that the objective set in the final thesis was fulfilled.

Item Type: thesis
Advisor: Anneli Ramjalg
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Jason Platais
Date Deposited: 11 Jun 2018 06:11
Last Modified: 11 Jun 2018 06:11
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/4022

Actions (login required)

View Item View Item