TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Kostüümide väljatöötamine Ugala teatri etendusele "Tuul kuu pealt"

Kruuse, Birgit (2018) Kostüümide väljatöötamine Ugala teatri etendusele "Tuul kuu pealt". [thesis] [en] Development of costumes for "The Wind on the Moon", the production of Ugala Theatre.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (309kB)

Abstract

Diplomitöö eesmärgiks oli välja töötada kaks mudelit kostüümikunstnik Neoon Musta kavandite põhjal. Kostüümid tuli luua Ugala teatri lastelavastusele „Tuul kuu peal“, mille võtmesõna- maagia, pidi kostüümides esindatud olema. Töö autori ülesandeks oli lahendada kavandite põhjal kostüümi lõikeline ülesehitus konstrueerimise- või mulaaži teel, sooritada juurdelõikus ning valmistada tooted. Arvesse oli vaja võtta teatritöö eripärasid, kostüümiosakonna ja kunstniku tingimusi, materjalide kokkuhoidu ja lähenevat esietenduse kuupäeva. Lõputöö tulemiks on kaks kostüümi- känguru ja õhupall/paksuke, millest esimene kujunes näitlejale konstrueeritud põhilõigete tuletuste põhjal, teine mulaaži teel. Känguru kostüüm sai valmistatud kunstkarusnahast ning puuvillasest materjalist valmis õhupall/paksuke. Mõlemaid kostüüme kannab etenduses peaosa mängiv Laura Kalle, kellele loodi ka töös kirjeldatud mudelite valmimiseks mõeldud põhilõigete baas, mida saaks tulevikus kasutada teiste kostüümide modelleerimisel. Känguru kostüümile konstrueeriti Müller & Sohn’i konstrueerimissüsteemi järgi naiste mantli kehaosa ja varruka lõiked ning pükste lõige. Kõik lõiked parandati proovide põhjal ning moekohastati kostüümile vastavalt. Saba moekohast tuletust annab kasutada teistegi loomade kostüümide modelleerimisel. Kostüümile loodi ka lekaalid võimaliku vajaduse rahuldamiseks tulevikus. Töös valminud konstruktsioonid ja lekaalid on digitaalsel kujul valminud programmidega Optitex ja Kaledo Style. Diplomitöö koosneb viiest peatükist, mis järgemööda kirjeldavad kostüümide valmimise protsessi ja selle kõrvale kuuluvaid asjaolusid. Töö sisuosa algab Ugala teatri tutvustusega, millele järgnevad kirjeldused etendusest ja selle kostüümidest, töös kajastatavatest mudelitest ja materjalidest, põhi- ja moekohaste lõigete konstruktsioonide/ tuletuste joonised ja mõlema kostüümi tehnoloogilise töötlemise iseloomustused. Eraldi on käsitletud lekaalide valmimist ning kostüümiosakonna ja antud etenduse finantsilist poolt känguru kostüümi seisukohalt. Töö autori varasem kokkupuude teatri valdkonnaga aitas kaasa kostüümikunstniku mõistmisel ja töö edenemisel. Kostüümiosakonna juhataja ehk lõputöö konsultant näitas üles igakülgset tuge ja andis kasulikku nõu kostüümide valmimisprotsessi käigus. Selline tugi oli oluline töö autorile, sest tegemist tuli keeruliselt töödeldavate materjalidega ja tegumoodidega, mis esialgu paistsid liialt keerulised. Autor tänab ka kostüüme kandvaid osatäitjaid Laura Kallet ja Laura Petersoni, kes samuti toetasid ja inspireerisid töö käiku. Kostüümikunstnik Neoon Must kui ka kostüümiosakonna juhataja jäid valminud tööga rahule, sest saavutatud känguru reaalilähedane välimus sobis teiste loomadega etenduses ja õhupall/paksuke toimis täpselt nii tobedana, kui vaja.

Abstract [en]

The aim of this diploma thesis was to develop two models based on a costume designer Neoon Must’s designs. These costumes were made for a production of Ugala theatre; a children’s play “The Wind on the Moon” which keyword magic had to be represented in the costumes. The author of the work was tasked to solve costumes’ structural side by drafting the patterns or creating technical solutions based on designs, execute cutting and make costumes. It was necessary to take into account the special features of theatrical work, costume department and designers requirements, the need to save the material and an oncoming premiere date. As a result, two costumes were created - a kangaroo costume and a balloon/fatty costume, of which the former developed from the derivation of basic sewing patterns and the latter from the experimentation with patterns. A kangaroo costume was made from an artificial fur and the balloon/fatty from cotton. Both of these costumes are worn by the lead actress Laura Kalle, to whom a pattern base was created, which can be used in designing other costumes in the future. For the kangaroo costume, the author chose Müller & Sohn pattern making system, and according to this system’s instructions, author completed women’s straight coat, sleeve and trousers patterns. All patterns were improved by making tests for the designs. The tail pattern can be used in designing other animal costumes in the future. There were pattern pieces made for this costume for satisfying the possible necessity to use it in the future. The patterns presented in this thesis have been digitized with programs such as Optitex and Kaledy Style. This diploma thesis consists of five chapters, which explain the process of making costumes and the circumstances around it in chronological order. The thesis starts with the description of the theatre, followed by descriptions of staging and its costumes, used materials, pattern making and the sewing order of both costumes. The making of pattern pieces and the financial side of costume department connected to kangaroo costume are separately addressed in the last two chapters. The author of this thesis has an earlier connection with the field of theatre, and it helped to understand the designer and the work progress. The costume department manager supported and gave advice to the author during the process. Such support and help were important to the author because the start of this process was intimidating and there were materials in use that were complicated to work with. The author would like to thank the actresses Laura Kalle and Laura Peterson, who also supported and inspired during the process. Costume designer Neoon Must and the costume department manager were pleased with the results – the kangaroo was realistic and it matched other animals; balloon/fatty came out as silly as it needed to be.

Item Type: thesis
Advisor: Margit Kuusk
Subjects: Clothing and Textiles > Design > Draping
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Clothing Design and Technology
Depositing User: Birgit Kruuse
Date Deposited: 06 Jun 2018 06:19
Last Modified: 27 Aug 2019 07:37
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/4012

Actions (login required)

View Item View Item