TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Monteeritava vahelae projekteerimine.

Valdmann, Henri (2018) Monteeritava vahelae projekteerimine. [thesis] [en] Designing Precast Intermediary Ceiling..

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)
[img] Other (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (327kB)

Abstract

Lõputöös on lahendatud monteeritava vahelae elemendid. Arvutud on vahelael kasutatavate õõnespaneelide ja talade armeering ning vahelage koos hoidvad sidemed. Näidatud on ka koormuste jaotumine vastavalt õõnespaneelide standardile. Lõputöös näidati ühe õõnespaneeli arvutuskäiku kandepiirseisundis painde- ja põikjõukandevõimele. Ülejäänud vahelael kasutatavad õõnespaneelid kontrolliti projekteerimistarkvaraga CEN-SLAB. Töö käigus selgus, et kontoriosa õõnespaneelide armeerimiseks on vaja 6 Ø9,3 mm trossi, laoosa armeerimiseks tuleb kasutada 8 Ø9,3 mm trossi. Kontori ja lao üleminekul on vaja õõnespaneelide armeerimiseks kasutada 10 Ø12,5 mm trossi. Töö käigus on näidatud ühe lõugtala arvutuskäiku kandepiirseisundis painde- ja põikjõukandevõimele. Näidatud on tala otsas lõhenemist tekitavate jõudude vastuvõtmiseks vajaliku armatuuri leidmist. Arvutustega on näidatud tala lõuas tekkivate koormuste vastuvõtmiseks vajaliku armatuuri leidmine. Kirjeldatud on tala ja posti vahelise kinnituse valikut. Talade arvutused teostatud projekteerimistarkvaraga C-Beam. Vahelae ringarmeeringu lahendamisel on kontrollitud vahelae suutlikkust vastu võtta tuulekoormuse poolt tekitatavat momenti. Ringarmatuuri ja sidemete dimensioneerimisel sai määravaks erakordses arvutusolukorras tekkiva tõmbejõu vastuvõtmine. Arvutustega on dimensioneeritud vajalik armatuur vältimaks talades võimaliku väände tekkimist. Ringarmeeringuks tuleb kasutada 2 Ø16 mm rauda perimeetril ja kummalgi pool tala. Õõnespaneelide ja talade ning kandvate välisseinte ühendussidemeteks saadi Ø12 mm ning sidemed paigaldatakse iga õõnespaneeli avatud õõnde ja vuuki. Sisemise kandva seina ja õõnespaneelide ühenduseks vajaminevate sidemete läbimõõduks saadi Ø10 mm. Väändearmatuuriks saadi Ø12 mm. Kõikide sidemete armatuurina kasutatakse armatuuri B500. Lõputöö graafilises osas on näidatud õõnespaneelide ja talade paiknemine. Vahelae armeerimise skeem koos seletavate sõlmedega. Koostatud on õõnespaneelide spetsifikatsioonid ja talade armeerimisskeemid koos spetsifikatsioonidega.

Abstract [en]

The thesis solves the precast intermediary ceiling elements. The hollow core panel and beam reinforcement was calculated as well as the connections holding the intermediary ceiling together. The load distribution is also shown according to the hollow core panel standards. The thesis showed calculations for one hollow core element in ultimate limit state to bending and shear load bearing strength. The remaining hollow core elements were checked using the precast element calculation software CEN-SLAB. The work showed that the office area hollow core panels require 6 Ø9.3 mm cables and the warehouse area panels require 8 Ø9.3 mm cables as reinforcement. The office to warehouse transition area hollow core panels require 10 Ø12.5 mm cables as reinforcement. The thesis showed the calculations for the ultimate limit state of one ledged beam to bending and shear load bearing strength. It is shown how to find the reinforcement that bears splitting forces that are formed at the beam’s end. Calculations show how to find the reinforcement for bearing the load that is formed at the beam’s ledge. The connection choices between the beam and pillar are described. The beam calculations are made with the C-Beam analysis software. The intermediary ceiling circular reinforcement solutions checked the intermediary ceiling capability to withstand the wind load caused torque. The tensile force created under the exceptional calculation situation became determinable in dimensioning the circular reinforcement and connections. The calculations dimensioned the required reinforcement in order to avoid possible torsion in the beams. The circular reinforcement is created using 2 Ø16 mm bars on the perimeter and on the beam’s both sides. The hollow core element and beam as well as exterior bearing wall connections are calculated as Ø12 mm. The connections are installed in each open hollow and in joints between hollow core panel’s. The calculated connection for the interior bearing wall and hollow core panel was Ø10 mm. The torsion reinforcement was calculated as Ø12 mm. All connection reinforcements are made from the reinforcement B500. The thesis’ graphical part shows the hollow core panel and beam locations. There is a reinforcement sketch with assembly explanations. The hollow core element specifications and beam reinforcement sketches with accompanying specifications have been compiled.

Item Type: thesis
Advisor: Kuningas Andres
Subjects: Construction > Building Construction > Structural design > Reinforced concrete structures
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Henri Valdmann
Date Deposited: 08 Jun 2018 11:36
Last Modified: 08 Jun 2018 11:36
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3970

Actions (login required)

View Item View Item