TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Mööbli katetele õmblusprotsessi korraldamine Borg OÜ-s

Glairy, Kohv (2018) Mööbli katetele õmblusprotsessi korraldamine Borg OÜ-s. [thesis] [en] The Organisation of the Lining of Furniture in Borg OÜ.

[img] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 31 May 2028.

Download (2MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 31 May 2028.

Download (123kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli kahe pehme mööbli kattele õmblusprotsessi korraldamine ettevõttes Borg OÜ. Töös on analüüsitud ettevõtte töömeetodeid ning tehtud omapoolseid ettepanekuid ning lahendusi, kuidas saaks toimida paremini ning ettevõttele kasu toovamalt. Töö struktuur on ära jagatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis, ehk tehnoloogilises osas on iseloomustatud töös olevaid mudeleid ning nende kangavalikuid. Kuna ettevõttes on tegemist kangastega, mille metraaži hinnad on küllaltki kõrged, on teostatud antud mudelite kangastele kolm eri laiusega paigutust. Toodete kangakulu arvestamine on äärmiselt tähtis toote hinna kujundamisel, kui ka kanga tellimise seisukohalt. Antud paigutusefektiivsustest sai ettevõte ülevaate, milliseid kangalaiuseid tuleks eelistada sisse tellimisel, et pärast juurdelõikust oleks kanga kasutuspind võimalikult efektiivne. Töö teises peatükis, ehk korralduslikus osas räägitakse töö korraldamisest tsehhis. Kuna tootmisprotsessi üheks tähtsaimaks lüliks on õmbleja, on koostatud õmblejatele nende vajadustele vastavad töökohaplaanid. Uute planeeringute kohaselt on õmblejatele planeeritud suuremad õmblusmasinad, kuhu alla oleks lihtsam ning mugavam suuri detaile asetada. Lisaks on suurendatud õmbluslauda, abilauda ning töösse võetud käru, mida vajadusel saab pooltoodangute transportimiseks kasutada. Muutus ka valmis detailide hoiustamise koht, et õmblejad ei peaks liigselt energiat ja operatsiooni aega kulutama raskete detailide tõstmiseks ning ümber paigutamiseks. Mudelitele on koostatud ka jagumatute operatsioonide tehnoloogilised järjestused ning võrdluseks teostatud SSD5 süsteemis tööaja uuringud. Uuringus selgus, et õmblejate ajad on võrreldes SSD5 süsteemi poolt võrreldud aegadega märkimisväärselt kõrged, mis tulenevad valest õmblusmasinast ning kindlate tööopertasiooni järjekordade puudumise tõttu. Majanduslikus osas on koostatud juhtimisstruktuur, kus on täpselt ära määratletud iga töötaja tööülesanded. Antud peatükis on toodetele välja arvutatud ka töötlemise maht naturaalses ja rahalises väljenduses, kus on arvestatud toote töötlemise tasusid, põhi – ja abimaterjalide kulusid ning muid näitajad, mis mõjutavad toote hinna kujunemist. Lõputöö autorina sooviksin tänada ettevõtte poolset juhendajat Marju Lillmaad jagatud teadmiste ja abi eest ning Tallinna Tehnikakõrgkooli poolset juhendajat Anu Tšistovat ning konsultant Merje Beilmanni.

Abstract [en]

The purpose of this thesis was to organize the sewing process of lining in Borg OÜ. In this thesis has beed analysed the company’s working methods and made my own suggestions and solutions for better and more beneficial working methods. The structure of the work is divided into three chapters. The first chapter – technological part, describes the models and theirs fabric choices. Due to the fact, that the company has very high fabric metric prices, there is made three different width layouts for the fabrics. Considering the cost of the fabric of the products is extremely important in making the price of the product as well as in terms of ordering the fabric. Due to three three different layout method, the company got an overview of which fabric widths should be preferred to order so that the area of use of the fabric is as effective as possible after the cut. The second chapter of the work - the organizational part, is talking about the organization of work in the manufactory. As the seamstress in one of the most important part in the production process, there is composed new workstations for the seamstresses corresponding to their needs. Due to that, there is constructed new workstations to the seamstresses, that meet these conditions. According to the new workstation plans, there is planned bigger sewing machines for the seamstresses, where they can easily place their large details under the sewing machine. In addition, there is enlarged the sewing and details table and added a trolley that can be used to transport large details, if necessary. Also the storage place has changed for finished goods, so that the seamstresses do not have to spend too much energy and time to lift and reposit heavy details. For all the models are made technological sequences of the inseparable operations and the working time surveys are carried out for comparison in the SSD5 system. The study revealed that seamstress times are markedly high, compared to the SSD5 system times, due to the wrong sewing machine and particular work queue. In the economic part, there is composed management structure, where the work duties of employees are defined. In this chapter has also been calculated the volume of processing of products on natural and financial terms, taking into account the processing fees, the cost of main and additional materials and other indicators that influence the pricing of the products. As the author of the thesis, I would like to thank the companys’ supervisor Marju Lillmaa, for sharing her knowledge and assistance with me, and University of Applied Sciences supervisior Anu Tšistova and consultant Merje Beilmann.

Item Type: thesis
Advisor: A Tšistova
Co-advisor: M Beilmann
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Product Management in Sewing Industry
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Clothing Design and Technology
Depositing User: Glairy Kohv
Date Deposited: 06 Jun 2018 07:02
Last Modified: 06 Jun 2018 07:02
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3962

Actions (login required)

View Item View Item